Strona Główna Prawo Są następne interpelacje w naszej sprawie !
Są następne interpelacje w naszej sprawie !

Koleżanki i Koledzy !

Na stronach inernetowych Sejmu RP odnajdujemy następne interpelacje w sprawie obniżenia odpisu na Fundusz socjalny w MSW z 0,5% na 0,25% ...............................

Dziękujemy parlamentarzystom, którzy zrozumieli nasz problem i chcą pomóc emerytom i rencistom naszej służby i nie tylko.

Poniżej podajemy autorów interpelacji, numery interpelacji oraz adresata.

Interpelacja nr 13670

w sprawie zmniejszenia funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP

Zgłaszający Roman Kaczor

Adresat minister spraw wewnętrznych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13670

Interpelacja nr 13668

w sprawie zmian w funduszu socjalnym emerytów i rencistów służb mundurowych

Zgłaszający Stanisław Ożóg

Adresat minister spraw wewnętrznych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13668

Interpelacja nr 13543

w sprawie obniżenia wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej

Zgłaszający Maria Nowak

Adresat minister spraw wewnętrznych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13543