Strona Główna Małopolskie
Małopolskie
Powstała zakładka internetowa ZW woj. małoposkiego

Poniżej podajemy link do strony internetwej KW PSP w Krakowie zawierająej zakladkę ZW ZEiRP RP woj. małopolskiego.

 

http://www.straz.krakow.pl/page/zeirpoz_rp/aktualnosci_2.html

 

Gratulujemy!

 
Współpraca po tarnowsku

TYM RAZEM U STRAŻAKÓW

W Tarnowie kontynuowany jest program współpracy istniejących na tym terenie organizacji emeryckich służb mundurowych. Zainicjowało go podpisane jeszcze 20 listopada 2007 r. Porozumienie służb Mundurowych, w skład którego weszło koło emerytów przy Komendzie Miejskiej Policji (jedno z najliczniejszych w kraju), Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (jeszcze pod dawną nazwą), koło byłych strażaków przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP) i koła byłych więzienników z dwóch miejscowych zakładów karnych (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej).

Efektem tej działalności są spotkania integracyjne, które zbliżają ludzi nieznających się dawniej nawet z widzenia, mających natomiast zbliżone problemy (np. emerytalne). Spotkania organizują na przemian policjanci, żołnierze, więziennicy i byli funkcjonariusze pożarnictwa.

Ich tarnowskie koło liczy ponad 90 członków i ciągle się rozwija. Oprócz strażaków zawodowych funkcjonujących w strukturach państwowych należą do niego także byli strażacy z dwóch największych tarnowskich zakładów pracy: „Azotów” i Zakładów Mechanicznych .

Niedawno, w październiku, gospodarzami imprezy dla przedstawicieli wszystkich służb byli właśnie strażacy pod wodzą prezesa koła, starszego kapitana w st. spocz. Stanisława Jachimka. W spotkaniu wzięli udział prezesi i wiceprezesi kół: wiceprezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, a zarazem wiceprezes Zarządu Głównego tej organizacji Jerzy Krawczyk, prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Edmund Tyszka, Wiesław Waligóra z Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej . Wszystkim wymienionym osobom towarzyszyli przedstawiciele zarządów kół.

Sprzyjało to szczerej wymianie poglądów o sytuacji socjalnej emerytów mundurowych i ich problemach, także tych związanych z funkcjonowaniem naszych organizacji. Jak się wydaje największe problemy z dostępem do środków pomocowych mają koledzy z wojska, najmniejsze policjanci. Podkreślano, że właśnie tworzy się po raz kolejny tzw. „stary portfel” (osoby, które przeszły na emeryturę już przed wielu laty) i apelowano o podjęcie wspólnych działań w sprawie przywrócenia płacowej waloryzacji świadczeń. Jak poinformował Jerzy Krawczyk, stosowne działania zostały już zapoczątkowane decyzją o wysłaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

W trakcie uroczystości wiceprezes ZG SEiRP Jerzy Krawczyk w towarzystwie drugiego wiceprezesa Koła w Tarnowie Edwarda Pogody wręczyli Stanisławowi Jachimkowi medal XX – lecia policyjnego stowarzyszenia. Otrzymał on również, podobnie jak ppłk. dypl. w st. spocz. Edmund Tyszka, napisaną przez rzecznika ZW SEiRP w Krakowie Piotra Styczyńskiego, obszerną monografię Stowarzyszenia, z uwzględnieniem zwłaszcza historii jego działania w Małopolsce.

Na zakończenie spotkania wiceprzewodniczący Koła SEiRP Edward Pogoda zaapelował do zebranych o częstsze korzystanie z bogatej oferty turystyczno-rekreacyjnej, z której słynie już tarnowska organizacja.

tekst i zdjęcia Marcel Tabor

 

 

 

 
Powstało nowe Koło

Powstało nowe Koło ZEiRPoż RP - teraz w Miechowie woj. małopolskie.

Zebranie założycielskie odbyło się 01.10.2010r. Na zebraniu załozycielskim byli

przedstawiciele ZG oraz Zarządu Wojewódzkiego woj. małpolskiego.

Dokonano wyboru Zarządu Koła oraz komisji rewizyjnej.

Poniżej podajemy skład Zarządu:

Prezes- Robert Maniak

V-ce - Mieczysław Kłak,

Sekretarz - Jerzy Pogoń,

Skarbnik - Andrzej Łyczko,

Członek - Mirosław Dela.

Komisja Rewizyjna:

Konrad Stachurka,

Andrzej Bilski,

Stanisław Domagała.

 

Gratulujemy! Witamy w naszym gronie! Życzymy powodzenia!

Miechw_2

Miechw_1