Strona Główna Warmińsko-mazurskie
Warmińsko-mazurskie
Wycieczka turystyczna z Olsztyna i nie tytlko.

 

RENESANSOWE SKARBY NADWIŚLAŃSKICH GRODÓW i TAJEMNICE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH”

 

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP oraz Koło w Olsztynie zorganizowały w dniach 11 – 15 czerwca 2013r. wycieczkę szlakiem „Renesansowe Skarby Nadwiślańskich Grodów i Tajemnice Gór Świętokrzyskich.

W wycieczce udział wzięły 52 osoby tj. członkowie związku zrzeszeni w kołach woj. warmińsko-mazurskiego. Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród członków Związku.

Udział w wycieczce wzięli członkowie Związku i ich współmałżonkowie z następujących kół :

Olsztyn - 30, Działdowo - 8, Węgorzewo - 5, Biskupiec - 4, Lidzbark W. - 3, Morąg – 2

Program wycieczki :

1 – dzień : wyjazd do Kazimierza Dolnego, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przejazd do hotelu w Puławach i zakwaterowanie.

2 – dzień : wyjazd do Kozłówki, zwiedzanie Muzeum Zamoyskich, pałac galeria socrealizmu i powozownia.

Przejazd do Nałęczowa, zwiedzanie Muzeum Bolesława Prusa, wejście do pijalni wód. Powrót do Puław, spacer z przewodnikiem po parku książąt Czartoryskich.

3 – dzień : wyjazd do Sandomierza, zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych obiektów miasta. Przejazd do Ujazdowa, zwiedzanie ruin zamku – fortecy Krzyżtoporu. Przejazd do Opatowa, zwiedzanie romańskiej kolegiaty św. Marcina z Tours. Przejazd do Cedzyny (obrzeże Kielc) zakwaterowanie w hotelu.

4 – dzień : spotkanie z przewodnikiem wyjazd na całodzienną wycieczkę „PĘTLA ŚWIĘTOKRZYSKA” – wejście na Łysicę, kościół i klasztor św. Katarzyny, relikwie na Świętym Krzyżu. Muzeum Hutnictwa w Nowej Słupi, Muzeum Minerałów i Skamieniałości.

5 – dzień : wyjazd do Oblęborka, zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza, przejazd do Zagnańska, spacer do dębu „Bartek”.

Powrót do Olsztyna.

Na zwiedzających największe wrażenie wywarło Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęborku, Sandomierz i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

 

 
Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 22 maja 2013r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP, z udziałem Prezesów kół.

 

Porządek obrad :

 1. Wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”,

 2. Omówienie ustaleń z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP odbytego w dniach 13 – 15 marca 2013 r,

 3. Zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność ZW ZEiRP RP za rok 2012,

 4. Omówienie nowej instrukcji finansowej dotyczącej Kół i przekazanie instrukcji,

 5. Zasady korzystania z funduszu socjalnego w roku bieżącym,

 6. Omówienie realizacji uchwały zjazdowej z 2011r. dotyczącej programu działania na lata 2011 – 2014,

 7. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu brali udział :

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. mgr inż. Jan Słupski

 • Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

 

Z okazji „DNIA STRAŻAKA” wręczono odznaki i wyróżnienia związane z działalnością na rzecz Związku.

Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych n/w członkom Związku:

 

ZŁOTE ODZNAKI :

 • Edmundowi Bartycha - Wiceprezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

 • Mirosławowi Czyż - Prezesowi Koła w Piszu,

 • Zenonowi Rakowskiemu - członkowi ZW, Prezesowi Koła w Ełku,

 • Elżbiecie Wróblewskiej - Sekretarzowi WKR, Wiceprezesowi Koła w Węgorzewie.

 

Uchwałą ZG ZEiRP RP z dnia 13 marca 2013r. odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” przyznano 25 członkom Związku z terenu województwa. Na posiedzeniu ZW ZEiRP RP dla n/w działaczy wręczono odznaki:

 

1) Bondzio Marek - Prezes Koła w Gołdapi

2) Filipczak Waldemar - Skarbnik Koła w Olsztynie

3) Jasiński Jerzy - Prezes Koła w Olsztynie

4) Kiernozek Andrzej - Członek Koła w Olsztynie

5) Kruczyk Bronisław - Członek Koła w Mragowie

6) Lemiech Julian - Prezes Koła w Iławie, członek ZW

7) Majsterek Kazimierz - Długoletni Przewodniczący KR Koła w Olsztynie

8) Walewski Jan - Prezes Koła w Kętrzynie

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jan Słupski pogratulował wszystkim wyróżnionym oraz przekazał życzenia dla wszystkich emerytów i członków ich rodzin oraz zapoznał z aktualnymi problemami ochrony p.poż. na terenie Warmii i Mazur.

Podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w dniu 26.05.2013r. w Iławie został wręczony Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego Prezesowi Koła ZEiRP RP w Nidzicy Waldemarowi Ulatowskiemu – przez Z-cę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego.

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r. w Krakowie.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Teresa Ciechowska przedstawiła protokół z kontroli działalności ZW za rok 2012. WKR uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

Uczestniczka szkolenia skarbników ZW w Warszawie Elżbieta Wróblewska – omówiła nową instrukcję finansową dotyczącą w szczególności kół terenowych, instrukcja ta została przekazana do wszystkich kół terenowych.

Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek omówił szczegółowo zasady i kryteria pomocy z funduszu socjalnego emerytom i rencistom PSP z terenu województwa – zasady te zostały na piśmie przekazane wszystkim Prezesom Kół terenowych.

Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba omówił realizację uchwały zjazdowej z 2011r. dotyczącej programu działania na lata 2012 – 2014. W czasie dyskusji ustalono, że realizacja uchwały przebiega prawidłowo i do końca kadencji powinna być zrealizowana w całości.

W sprawach organizacyjnych Prezes ZW Tadeusz Jakubik omówił działania związane z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego tj. kontaktów z posłami oraz zbierania podpisów na listach poparcia do Sejmu. Ogółem zebrano ponad 1600 podpisów. Omówił również program wycieczki która odbędzie się pod hasłem ”Renesansowe Skarby Nadwiślański Grodów i Tajemnice Gór Świętokrzyskich”, która odbędzie się w dniach 11-15.06.2013r. i w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 6 kół terenowych.

 

Prezes ZW ZEiRP RP

 

Tadeusz Jakubik

 

 

 
Obradował ZW w Olsztynie.

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZW ZEiRP RP.

Dnia 27 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP na którym omówiono zagadnienia :

 • informacje z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r,

 • analiza sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na dzień 31.12.2013r,

 • zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2012,

 • sprawy organizacyjne.

Prezes ZW ZEiRP RP, członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem programu obchodów XX – lecia powstania Związku, oraz działań związanych z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w kolejnym roku na terenie Warmii i Mazur oraz opłacenie składek członkowskich przez wszystkie koła terenowe.

Prezes ZW przedstawił protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2012.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

W sprawach organizacyjnych omówiono miedzy innymi :

 • wykaz członków Związku, którym planuje się nadanie różnych odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” – 2013rok,

 • zmiany wytycznych komisji socjalnej przy rozpatrywaniu wniosków emerytów korzystających z różnych form pomocy z funduszu socjalnego,

 • organizacja wycieczki dla członków kół terenowych pod hasłem „Skarby Nadwiślańskich Grodów i Gór Świętokrzyskich”.

 

P R E Z E S

Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

Tadeusz Jakubik

 

 
Informacja z zebrania sprawozdawczego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.

W dniu 26 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Biskupcu. Tradycyjnie jak każdego roku, tego typu zebrania odbywają się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie – Tadeusz Jakubik, który jest zarazem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku oraz Dowódca JRG 3 Biskupiec – mł. bryg. Jarosław Jakubik.

Na początku zebrania Prezes wręczył legitymacje trzem nowym członkom biskupieckiego Koła:

st. ogn. w stanie spoczynku Roman Janczewski- st. ogn. w stanie spoczynku Robert Bomersbach,

st. ogn. w stanie spoczynku Janusz Gołaszewski.

Koło w Biskupcu – aktualnie liczy 31 osób.

Następnie prezes Koła – Leon Wiśniewski przedstawił informacje z działalności za miniony rok oraz sprawy bieżące m.in.

 • uroczystości i zebrania 21.01.2012 – zebranie sprawozdawcze Koła za rok 201125.05.2012 – organizacja Dnia Strażaka – wspólnie ze strażakami JRG w czasie której odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej – ku pamięci strażaków którzy „Odeszli na wieczną służbę”, a pełnili służbę w biskupieckiej straży, 01.11.2012 – apel zmian służbowych JRG oraz członków Koła przy tablicy pamiątkowej w trakcie, którego odczytano nazwiska zmarłych kolegów oraz zapalono znicze i złożono kwiaty,

 • zwiększenie stawki członkowskiej,

 • sporządzenie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego,

 • wykonanie pamiątkowego tabla – ze zdjęciami członków biskupieckiego Koła.

W dalszej części zebrania głos zabrał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik, który w obszernym wystąpieniu przedstawił m.in.

 • informacje z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego,

 • bieżące działania Zarządu Wojewódzkiego oraz planowane na 2013,

 • nowe zasady gospodarki finansowej Związku,

 • przyznawanie odznaczeń dla członków kół Obchody 15 –to lecia Związku,

 • informacje z działalności Stowarzyszenia Związków Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych.

Pod koniec zebrania głos zabrał Dowódca JRG –mł. bryg. Jarosław Jakubik, który dobrze ocenił współprace z biskupieckim Kołem związku oraz zadeklarował dalsze jej kontynuowanie oraz organizację wspólnych uroczystości i spotkań.

 

 

 
Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

Dnia 6 lutego 2013r odbyło się zebranie członków Koła ZEiRP RP w Olsztynie.

W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła oraz 4 byłych strażaków PSP, którzy odeszli na emerytury w roku ubiegłym. Na zebranie przybył Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Na zebraniu Prezes Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w roku 2012, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli.

Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2012, oraz zadaniach priorytetowych Związku w roku 2013.

Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2012 oraz nowe zasady korzystania z tegoż funduszu w roku 2013. Zebranie zaakceptowało propozycję organizacji wycieczki w roku bieżącym i organizację zebrania członków koła z okazji „ Dnia Strażaka”. Miłym akcentem zebrania było wręczenie okolicznościowego dyplomu obchodzącemu 80-tą rocznicę urodzin członkowi koła Grzegorzowi Siemaszko.

Wręczono także legitymacje członkowskie i odznaki Związku nowo przyjętym członkom.

 

 
Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP


W dniu 12 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następujący porządkiem obrad:

1. Informacja z posiedzeń Prezydium ZG ZEiRP RP dnia 19 września i 21 listopada 2012r. oraz posiedzenia ZG ZEiRP RP w dniu 21 września 2012r.
2. Wykorzystanie funduszu socjalnego w 2012r.
3. Sprawy finansowe ZW ZEiRP RP.
4. Realizacja planu pracy za rok 2012 i przyjęcie planu na rok 2013.
5. Sprawy organizacyjne i informacje.

Po rozpoczęciu obrad Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik wręczył odznakę „Zasłużony Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członkowi ZW, Prezesowi Koła w Olecku Stefanowi Dawidowiczowi oraz okolicznościową statuetkę św. Floriana z okazji XV-lecia powstania Związku oraz nieprzerwalnym pełnieniu funkcji Prezesa od powstania koła do chwili obecnej.
Informację z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP z dnia 19 września i 21 listopada 2012r. oraz posiedzenia ZG ZEiRP RP z dnia 21 września 2012r. przedstawił Prezes ZW ZEiRP RP i członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik. Omówił również przebieg Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz spotkanie Kierownictwa ZG ZEiRP RP z Wiceministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanisławem Rakoczym oraz Komendantem Głównym PSP gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem.
Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2012 przedstawił Przewodniczący Komisji Socjalnej Wojciech Bastek. Informacja pisemna wraz z uwagami na temat wykorzystania funduszu socjalnego została przesłana do wszystkich Prezesów Kół.
Sprawozdanie finansowe ZW przedstawiła skarbnik Teresa Osenkowska-Żbik, sytuację tą Zarząd Wojewódzki uznał jako dobrą, na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie Koła opłaciły składki statutowe za rok 2012 a Zarząd Wojewódzki opłacił składkę w pełnej wysokości do ZG.
Realizację planu pracy za rok 2012 przedstawił Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba. Realizacja powyższego planu oceniono bardzo wysoko. Przyjęto również plan pracy ZW na rok 2013, w tym przedstawienie informacji o realizacji uchwały programowej z Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
W sprawach organizacyjnych omówiono:

 • odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach,
 • sporządzenie sprawozdań z działalności kół w 2012r.
 • opracowanie i przesłanie informacji na strony internetowe,
 • uzwiązkowienie w poszczególnych województwach ( najwyższy wynik 41,42% w woj. warmińsko-mazurskim),
 • posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 19.12.2012r. w sprawie waloryzacji kwotowej w roku 2012,
 • podjęcie działań związanych z zapobieżeniem obniżki funduszu socjalnego od 01.07.2013 roku o 50%.

Opracował :
Tadeusz Jakubik - Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

 

 
Wspomnienie lata ......

Latem, w dniach 07-11 lipca 2012r mieliśmy kolejna, już piątą wycieczkę, zorganizowaną w naszym nowomiejskim Kole Emerytów i Rencistów RP. Tym razem baza wypadowa umiejscowiona była w Kudowie, w bardzo gościnnym Ośrodku Wypoczynkowym „Buenos Aires” . Stamtąd wyruszaliśmy na zwiedzanie okolic Kotliny Kłodzkiej w Polsce, ale także do stolicy Austrii - Wiednia oraz Skalnego Miasta w Republice Czeskiej.

W drodze do Kudowy zwiedziliśmy Kalisz , jedno z najstarszych polskich miast, natomiast w drodze powrotnej – piękny stadion KS Śląsk Wrocław.

 

Całość organizacji, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadziliśmy we własnym zakresie, z uwagi na możliwość ograniczenia kosztów. Z pośrednictwa biura turystycznego korzystaliśmy jedynie w części zagranicznej wycieczki. W wycieczce brało udział 27 osób, w tym 20 osób to emeryci i renciści oraz członkowie   rodzin. Pozostałych 7 uczestników to inne osoby (spoza naszego Koła).

Było sympatycznie, kameralnie, pogoda była sprzyjająca, prawdziwie wycieczkowa . Pozostały miłe wspomnienia i wiele pamiątkowych fotografii

 

 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

w Nowym Mieście Lubawskim

 

 
Obradowało Prezydium ZW ZEiRP RP

 

Dnia 03 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego, na którym przeanalizowano zagadnienia :

 • informacja z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZEiRP RP w dniach 19 – 21 września 2012r,

 • sprawy finansowe,

 • omówienie przebiegu wycieczki na Łotwę i Litwę w roku 2012 oraz plan na rok 2013,

 • sprawy organizacyjne.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik przedstawił ustalenia Prezydium i Zarządu Głównego ZEiRP RP podjęte w dniach 19 – 21 września na posiedzeniu w Sopocie. Przedstawił podjęte uchwały w sprawie:

 • ustalenia wysokości składki członkowskiej, która od dnia 01 stycznia 2013 r. będzie wynosiła 2,00 zł. miesięcznie,

 • wprowadzenia z dniem 01 stycznia 2013 roku nowej instrukcji dot. Zasad Gospodarki Finansowej ZEiRP RP,

 • obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP.

Stan finansów ZW oceniono pozytywnie, podkreślając powszechność regulowania składek członkowskich przez Koła terenowe.

Pozytywnie oceniono przebieg wycieczki na Litwę i Łotwę oraz zaakceptowano dalszą współpracę z tym biurem turystycznym oraz ustalono wstępnie organizację wycieczki w roku 2013.

W sprawach organizacyjnych przedyskutowano i ustalono :

 • wstępną ilość członków Związku, których w roku 2013 proponuje się wyróżnić odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”,

 • wstępną listę członków Związku, na których zostaną złożone wnioski w 2013r. o wyróżnienie odznakami: „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • organizację wyjazdowego posiedzenia ZG ZEiRP RP na terenie woj. warmińsko – mazurskiego w roku 2013.

 

Opracował :

Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

Tadeusz Jakubik

 

 
Wycieczka na Litwę i Łotwę.

Zarząd Wojewódzki ZR i RP RP oraz Koło w Olsztynie zorganizowały w dniach 4-8 września oraz 11-15 września br. wycieczkę na Litwę i Łotwę. W wycieczce wzięły udział 92 osoby tj. członkowie Związku zrzeszeni w kołach województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich współmałżonkowie. Ze względów organizacyjnych uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na dwie grupy. Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród członków związku o czym świadczy to, że nie wszyscy chętni mogli wziąć w niej udział. W wycieczce wzięli udział członkowie związku i ich współmałżonkowie z następujących kół:

Olsztyn -43, Biskupiec – 4, Ostróda – 3, Pisz - 2, Giżycko – 6, Lidzbark Warm.- 3, Ełk – 1, Bartoszyce -2, Węgorzewo- 7, Działdowo - 10, Iława – 2, Szczytno – 4, Morąg- 2, Mrągowo -3.

 

Program wycieczki:

1 dzień - przejazd z Olsztyna do Ponar miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny,

- przyjazd do Wilna, zwiedzanie cmentarza na Rossie, kościoła Świętych Piotra i

Pawła, przyjazd do hotelu i zakwaterowanie.

2 dzień: -dalsze zwiedzanie Wilna: Katedra św. Stanisława, Ostra Brama, kościół św.

Mikołaja, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela, św. Anny, cerkiew św.

Ducha, Zaułek Gotycki, pomnik Adama Mickiewicza.

- przejazd do Rygi,

3 dzień – zwiedzanie Rygi: Zamek Ryski, kościół Polski, Brama Szwedzka, Baszta

Piaskowa, Katedra św. Jakuba, budynek Sejmu, kościół św. Piotra i św. Jana,

konwent Eicego, zabytkowe kamienice.

- przejazd do Jurmali – łotewskiego kurortu i sanatorium, spacer wśród secesyjnych

obiektów wypoczynkowych,

- wieczorne zwiedzanie starego miasta,

4 dzień - przejazd do Rundale i zwiedzanie barokowego pałacu Pilsrundale Ernsta Johanna

Birona, wzorowanego na petersburskim Pałacu Zimowym,

- przejazd do Kowna,

5 dzień - zwiedzanie Starówki Kowieńskiej, ruin zamku, archikatedry św. Piotra,

- zwiedzanie zespołu klasztornego kamedułów w Pożajściu /pierwsza grupa/ oraz

muzeum diabła /druga grupa/.

- wyjazd do Polski,

 
Zebranie Koła w Szczytnie

Dnia 13 lipca 2012 r. odbyło się zebranie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Szczytnie.

Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego w zebraniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Mikulak.

Na wstępie zebrania Wiceprezezs Stanisław Mikulak wręczył członkom Koła Odznaki Honorowe zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nadane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku.

Odznaki otrzymali:

 • Jan Iwanowicz- członek Komisji Rewizyjnej

 • Adam Osiński- prezes Koła.

Po wręczeniu odznak prezes Koła omówił sprawy bieżące m.in.

 • sporządzanie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego, nowe zasady obowiązujące w Regulaminie Funduszu Socjalnego, podał termin i wymagania organizacyjne dla uczestników wycieczki na Litwę i Łotwę,

 • apelował o dokładne i szczegółowe sporządzanie wniosków z funduszu socjalnego, oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych załączników.

W dalszej dyskusji głos zabrał Wiceprezes Stanisław Mikulak obszernie informując członków Związku o działaniach bieżących Zarządu Wojewódzkiego oraz udzielając szczegółowych odpowiedzi na pytania nurtujące emerytów i rencistów.

Zebranie zakończyło się sutym obiadem, oraz niekończącą się dyskusją o problemach bieżących naszego środowiska pożarniczego.Prezes Koła

 

Adam Osiński

 
Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego

Dnia 27 czerwca 2012 roku odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu WojewódzkiegoZE i RP RP w Olsztynie.

Na posiedzenie zaproszono Prezesów Kół Związku z terenu województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Porządek obrad :

1.wystąpienie Prezesa związane z obchodami XV – lecia powołania Zarządu

Wojewódzkiego,

2. wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” i XV - lecia powołania Zarządu,

3. przedstawienie protokołu WKR z kontroli działalności Zarządu za rok 2011,

4. omówienie projektu instrukcji finansowej w zakresie dotyczącym kół,

5. przedstawienie propozycji korzystania z funduszu socjalnego w roku 2012 i 2013,

6. sprawy organizacyjne.

 

W posiedzeniu brali udział:

- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki,

- Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński,

- Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski,

 

Prezes Zarządu Tadeusz Jakubik w swym wystąpieniu przedstawił rys historyczny tworzenia się Związku na terenie województwa, wymieniając inicjatorów powstania Związku jak też pierwszy skład Zarządu. Przedstawił działania Zarządu w okresie piętnastu lat działalności w zakresie organizacyjnym, wzrostu szeregów w poszczególnych kołach, jak też działalności socjalnej oraz kulturalno-oświatowej. Podkreślił , że koła działają aktualnie przy wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP, a ich działalność uległa widocznej poprawie. Na podkreślenie zasługuje także organizacja wycieczek każdego roku, przy wzrastającej ilości uczestników.

 

W dalszej części obrad wręczono odznaki i wyróżnienia, związane z rocznicą powołania Zarządu, „Dniem Strażaka” oraz działalnością na rzecz Związku.

 

Odznaki „ Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych n/w członkom Związku:

 

Złota:

- Ciechowskiej Teresie- Przewodniczącej WKR i Prezes Koła w Lidzbarku Warmińskim,

- Hrynakowskiemu Andrzejowi - członkowi Koła w Olsztynie,

 

Srebrna:

- Gasperowicz Witoldowi – członkowi koła w Giżycku,

-Możejko Czesławowi – członkowi koła w Giżycku / z wnioskiem o nadanie wystąpił

Komendant Powiatowy/,

-Stanisławowi Krajewskiemu – członkowi koła w Braniewie/ z wnioskiem o nadanie

wystąpił Komendant Powiatowy/,

 

Brązowa:

- Harhaj Włodzimierzowi – członkowi koła w Bartoszycach,

- Szymskiemu Eugeniuszowi - Prezesowi koła w Bartoszycach,

 

Uchwałą Prezydium ZG ZR i R RP z dnia 23 listopada 2011 r. i 13 kwietnia 2012 r. odznakę honorową „ Zasłużony dla ZE i R RP” przyznano dla 36 członków Związku z terenu województwa. Odznaki wręczano na zebraniach kół, spotkaniach z okazji „Dnia Strażaka” oraz na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego.

 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Uchwałą z dnia 18 kwietnia 2012 r. postanowiło wyróżnić okolicznościowymi statuetkami św. Floriana Prezesów kół pełniących funkcję od dnia powołania koła do chwili obecnej. Statuetki otrzymali:

- Adam Osiński – Prezes koła w Szczytnie,

- Józef Witkowski – Prezes koła w Mrągowie,

- Adam Schmidt – Prezes koła w Ostródzie,

- Mirosław Hajduk – Prezes koła w Giżycku,

- Stefan Dawidowicz – Prezes koła w Olecku,

- Romuald Śliwka – Prezes koła w Działdowie,

 

Okolicznościową Platą został wyróżniony Prezes ZW Tadeusz Jakubik, pełniący funkcję od dnia wyboru Zarządu.

 

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska – Żbik omówiła projekt nowej instrukcji finansowej Związku, koncentrując się na zadaniach kół w zakresie prowadzenia spraw finansowych.

 

Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił zasady korzystania z funduszu socjalnego emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w dyskusji i zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego PSP zasady będą obowiązujące.

 

W sprawach organizacyjnych omówiono organizację wycieczki w miesiącu wrześniu br. na trasie Wilno- Ryga – Jurmala – Rundale - Kowno, w której udział weźmie 96 emerytów i członków ich rodzin.

 

Opracował : Ryszard Kaszuba

Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

 

 
Odsłonięcie obelisku upomiętniającego zmarłych strażaków.

W dniu 25 maja 2012 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Biskupcu odbyła się uroczystość związana z Dniem Strażaka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Na uroczystość przybyli :

Starosta Olsztyński – Mirosław Pampuch,

Burmistrz Biskupca – Elżbieta Samorajczyk

Komendant Komisariatu Policji – podinsp.Stanisław Mróz,

Komendant Miejski PSP w Olsztynie – mł.bryg.mgr inż. Andrzej Górzyński,

Dowódca JRG w Biskupcu – mł. bryg.mgr Jarosław Jakubik,

Prezes ZW ZEiRP RP – Tadeusz Jakubik.

 

Na uroczystość przybyli również emeryci i renciści zrzeszeni w Kole ZEiRP RP.

Wręczono awanse i odznaczenia dla strażaków PSP.

Medalami XX – lecia PSP Komendanta Miejskiego w Olsztynie zostali wyróżnieni :

Starosta Olsztyński – Mirosław Pampuch, Burmistrz – Elżbieta Samorajczyk, ostatni Komendant Rejonowy – Roman Kaliszuk i Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

Odznakami „Zasłużony dla ZEiRP RP” – zostali wyróżnieni :

mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Leon Wiśniewski – Prezes Koła ZEiRP RP (nieobecny z powodu pobytu w szpitalu), i członek Koła Jan Juniewicz.

Na zakończenie uroczystości został odsłonięty obelisk wraz z tablicą pamiątkową upamiętniający zmarłych strażaków. Pomysł wykonania obelisku wraz z tablicą powstał na dorocznym zebraniu Koła ZEiRP RP został przedstawiony przez Jana Juniewicza i zaakceptowany przez zebranie. Kamień został dostarczony przez członka Koła Wiesława Kudana. Przy realizacji tego zadania wyróżnili się Prezes Koła ZEiRP RP Leon Wiśniewski i członkowie Jan Juniewicz i Wiesław Kudan., pomagał im właściciel Zakładu Kamieniarskiego Sławomir Orgaz.

Ustawienie obelisku, montaż płyt i prace porządkowe wykonali strażacy PSP. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. Prałat Krzysztof Brodzik. Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

 

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

Tadeusz Jakubik

 

 

 


 

 
III Zjazd Zwiazku OSP RP województwa warmińsko- mazurskiego.


W dniu 29 kwietnia 2012 r. na III Zjeździe OSP RP województwa warmińsko- mazurskiego uczestniczyli członkowie ZEiRP RP będący delegatami ze struktur ZOSP RP.
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP rekomendował do składu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Stanisława Mikulaka – Wiceprezesa ZW ZEiRP RP.
Stanisław Mikulak był przewodniczącym Zjazdu, dzięki jego umiejętnościom Zjazd był przeprowadzony bardzo sprawnie.
W trakcie obrad Stanisław Mikulak został wyróżniony odznaką „Za wysługę lat 60” Związku OSP, ponadto został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Tadeusz Jakubik
Prezes ZW ZEiRP RP
 
Obradowało Prezydium woj. Warmińsko-mazurskiego

Dnia 18 kwietnia 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZR i RP RP, na którym przeanalizowano zagadnienia:
- stan osobowy członków w poszczególnych kołach,

- stan środków finansowych w kołach,

- opłacanie składek członkowskich,

- stan bazy lokalowej, oraz wyposażenie sprzętowe w kołach,

Prezes Zarządu przedstawił protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu za rok 2011, oraz informację z posiedzenia Zarządu Prezydium Głównego Związku z dnia 13 kwietnia br. tj.

- stan organizacyjny członków związku z uwzględnieniem województwa warmińsko –

mazurskiego w porównaniu do innych województw,

- stan środków finansowych związku,

- zasady nadawania odznak honorowych „Zasłużony dla ZEiRP RP”, oraz ilość odznak

nadanych członkom z województwa warmińsko-mazurskiego,

Poinformował także o ilości odznaczeń nadanych członkom z województwa z okazji „Dnia Strażaka”.

Na posiedzeniu ustalono zwołanie uroczystego Plenarnego Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół z okazji XV – lecia powstania ZW ZEiRP RP na dzień 27 czerwca br. na którym zostaną wręczone odznaki honorowe, inne odznaczenia oraz okolicznościowe statuetki dla Prezesów kół, pełniących funkcję od dnia ich powołania. Ponadto omówiono organizację wycieczki na trasie Wilno – Ryga – Jurmala, Rundale- Kowno w miesiącu wrześniu 2012 r.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Tadeusz Jakubik

 

Uchwała Nr 1/2012
Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
z dnia 18 kwietnia 2012 roku.


Na podstawie § 35 pkt. 2 Statutu Związku Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP postanawia wyróżnić okolicznościowymi statuetkami prezesów ogniw związku , pełniących funkcję nieprzerwanie od dnia ich powołania , a mianowicie:

1. Adama Osińskiego – Prezesa Koła w Szczytnie.
2. Józefa Witkowskiego – Prezesa Koła w Mrągowie.
3. Adama Szmidta – Prezesa Koła w Ostródzie.
4. Mirosława Hajduka – Prezesa Koła w Giżycku.
5. Stefana Dawidowicza – Prezesa Koła w Olecku.
6. Romualda Śliwkę – Prezesa Koła w Działdowie.
7. Tadeusza Jakubika – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

Koszty wykonania statuetek zostaną pokryte ze środków Zarządu Wojewódzkiego, a ich wręczenie nastąpi na uroczystym Walnym Zebraniu Zarządu w dniu 27 czerwca br.


Za Prezydium
V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego


Stanisław Mikulak

 

 
Zebranie członków Koła w Olsztynie

Dnia 29 lutego br. odbyło się uroczyste zebranie członków Koła Z E i R P RP w Olsztynie związane z 15 – ta rocznicą powstania koła. W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Rutecki oraz Komendant Miejski PSP mł. bryg. Andrzej Górzyński. Z okazji rocznicy powstania Koła trzem członkom Stanisławowi Mikulakowi, Alojzemu Zielińskiemu oraz Ryszardowi Kaszubie wręczono „Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Zgodnie z przyjętymi zasadami dot. uroczystego uhonorowania seniorów Zbigniewowi Romanowskiemu obchodzącemu 85 – tą rocznicę urodzin oraz Feliksie Rosowłowicz i Stanisławowi Mikulakowi obchodzącym 75 – tą rocznicę urodzin wręczono okolicznościowe platony z życzeniami od Zarządu Wojewódzkiego Związku, Zarządu i członków koła. Prezes koła wręczył pierwszym Prezesom koła Tadeuszowi Jakubikowi i Ryszardowi Kaszubie okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za prace założycielskie oraz długotrwałe kierowanie pracami Zarządu. Wręczono także uroczyście legitymacje członkowskie i odznaki Związku członkom , którzy wstąpili do Związku od ostatniego zebrania członków koła.

 

Jednocześnie na zebraniu Prezes Koła przedłożył sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011 , w którym przedstawił główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku , a wynikające z przyjętego programu działania na lata 2011- 2014. Skarbnik koła przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2011. Podsumowania działalności Zarządu i gospodarki finansowej dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdzając, że Zarząd działał zgodnie z przyjętym programem i statutem. Na zebraniu zaprezentowano członkom kronikę koła w wersji „książkowej” obejmującej lata 2007 – 2011 , która jest dostępna dla wszystkich członków w wersji elektronicznej. Zebranie podjęło decyzję o organizacji wycieczki w bieżącym roku na trasie Litwa – Łotwa, upoważniając Zarząd do przyjęcia szczegółowego programu . Na zakończenie Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił dorobek związku w latach 1997 – 2011 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 


 
Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP


W dniu 14 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie plenarne warmińsko-mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Informacja z posiedzenia ZG ZEiRP RP i Prezesów Zarządów Wojewódzkich, które odbyło się w dniach 28-30.09.2011r. Bydgoszczy.

 2. Informacja z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyły się w dniu 20.06.2011r. i 23.11.2011r.

 3. Informacja o spotkaniu Prezesów ZG ZEiRP RP w dniu 24.11.2011r. z Komendantem Głównym PSP.

 4. Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2011r.

 5. Sprawy finansowe ZW.

 6. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Olsztynie

bryg.mgr inż. Arkadiusz Turulski.

 

Po przyjęciu porządku obrad bryg.mgr inż. Arkadiusz Turulski wręczył :

ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 

Elżbiecie Figurskiej – członkowi ZW ZEiRP RP i Prezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

 

Następnie członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik wręczył:

 

Romualdowi Śliwka – członkowi ZW ZEiRP RP i Prezesowi Koła w Działdowie:

 

ODZNAKĘ „Za Zasługi Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

Oraz okolicznościowy dyplom z okazji 75-letniej rocznicy urodzin.

 

Informacje z posiedzenia ZG ZEiRP RP przedstawił Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak omawiając szczegółowo przebieg i ustalenia posiedzenia.

Następnie Prezes ZW Tadeusz Jakubik szczegółowo omówił przebieg i ustalenia posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP w dniach 20.06.2011r. i 23.11.2011r. Zapoznał również zebranych z przebiegiem i ustaleniami spotkania Prezesów ZG ZEiRP RP z Komendantem Głównym PSP w dniu 24.11.2011r.

Członkowie ZW i Prezesi Kół zostali zapoznani z wykorzystaniem funduszu socjalnego od początku 2011roku, następnie odbyła się dyskusja na ten temat.

Sprawozdanie finansowe ZW przedstawiła Skarbnik Teresa Osenkowsak- Żbik, sytuację tą zebrani uznali jako dobrą na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie koła opłaciły składki statutowe za rok 2011 a Zarząd Wojewódzki wpłacił składkę w pełnej wysokości do ZG ZEiRP RP.

W sprawach organizacyjnych:

 • mówiono i po dyskusji przyjęto plan pracy ZW na rok 2012

 • poinformowano o realizacji harmonogramu uchwał V Krajowego Zjazdu Delagatów

 • omówiono i przekazano do wypełnienia nowe druki sprawozdawcze z działalności Kół za rok 2011.

 • Omówiono obchody XV-lecia powstania związku ZEiRP RP na Warmii i Mazurach które odbędą się w roku 2012.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele wszystkich 22 Kół z terenu województwa.

 

Opracował : Tadeusz Jakubik

Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

 


 
90-te urodziny płk w st. spocz. Józefa Markiewicza

Pionier pożarnictwa na Warmii i Mazurach czyli 90 urodziny

płk poż. w st. spocz. Józefa Markiewicza!

Pan płk. poż. w st. spocz. Józef Markiewicz gościł dzisiaj w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie gdzie koledzy ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa : Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik, Wiceprezesi ZW Stanisław Mikulak i Ryszard Kaszuba , Prezes Koła w Olsztynie Jerzy Jasiński oraz Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mariusz Mierzejewski wręczyli szanownemu Jubilatowi okolicznościowe platy z gratulacjami. Było co wspominać, bo Pan płk. organizował ochronę pożarową na naszych terenach już od 18 maja 1945 roku. Poniżej prezentujemy przebieg kariery zawodowej szanownego Jubilata, którą można by obdzielić nawet kilku strażaków! Życzymy dużo zdrowia i 100 lat!

Płk. poż.  w st. spocz. Józef Markiewicz urodził się dnia 18 września 1921 roku w Wilnie. W wieku 15 lat czyli w roku 1936 podjął pracę  w stolarni gdzie pracował do października  1941 roku. Od listopada 1941 roku do marca 1942 roku pracował jako konduktor na kolei. W lutym 1943 roku został  aresztowany przez policję litewską i wywieziony na roboty przymusowe. W lipcu tegoż roku za próbę ucieczki został wywieziony na roboty do Niemiec , gdzie przebywał do zakończenia działań  wojennych. Po zakończeniu wojny przybył do Olsztyna i z dniem 18 maja 1945 roku podjął pracę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Był więc jednym z prekursorów ochrony przeciwpożarowej na Warmii i Mazurach. Pracując zawodowo podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe podejmując naukę w Oficerskiej Szkole Pożarniczej , którą ukończył  w 1950 roku. Po ukończeniu tej szkoły od 1 czerwca został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży  Pożarnych  powiatu Olsztyńskiego z siedzibą w Barczewie. W lutym 1951 roku przeszedł do pracy Wojewódzkiego Zarządu Kin na stanowisko związane z ochroną przeciwpożarową gdzie pracował do grudnia 1960 roku. Z dniem 1 stycznia 1961 roku podjął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych na stanowisku Kierownika Służby Zapobiegania Pożarom. Ciągle dążył do podwyższania  kwalifikacji ogólnych i zawodowych. W roku 1965 ukończył wyższe zawodowe studia administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim , a w roku 1966 Szkołę Oficerów Pożarnictwa. W dowód uznania za zaangażowanie w pracę zawodową z dniem 1 sierpnia 1971 na wniosek Komendanta Wojewódzkiego został powołany na stanowisko Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych. Służbę na tym stanowisku pełnił do 30 czerwca 1975 roku. Z dniem 1 lipca w wyniku reorganizacji Komendy Wojewódzkiej powrócił na stanowisko Kierownika Służby Prewencji . Służbę  na tym stanowisku pełnił aż do dnia przejścia na emeryturę czyli do 31 października 1981 roku. Tak więc jego zawodowa kariera była nieprzerwanie związana z regionem Warmii i Mazur. Pomimo tego , że większość życia spędził na tych terenach , to rodzinne Wilno jest mu zawsze miłe . Z sentymentem wspomina miasto i okolice swojego dzieciństwa i lat młodości. Pracując w organach ochrony przeciwpożarowej służył swoją wiedzą różnym instytucjom , w których pracował dodatkowo jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Za zaangażowanie w pracę zawodową odznaczany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1974 roku, Złotym Krzyżem Zasługi w 1973 roku. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność organizacji zrzeszających emerytów i rencistów. W listopadzie 1992 roku został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej powstałego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej koła Emerytów i Rencistów. Wielokrotnie przewodniczył walnym zebraniom koła w nowej strukturze organizacyjnej. Zawsze służy radą Zarządowi koła. Aktywnie uczestniczy w codziennej działalności koła olsztyńskiego, za co należą się Panu , serdeczne słowa podziękowania.

 

 
Wycieczka do Sztokholmu


 

Warmińsko Mazurski ZW ZEiRP RP i Koło ZEiRP RP w Olsztynie zorganizowali w dniach 02.09-05.09.2011r. i 09.09 –12.09.2011r. wycieczkę do Sztokholmu, w której udział wzięło 96 emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin z 16 kół terenowych.

Podróż przez Bałtyk odbyliśmy na pokładzie promu m/f Scandinavia. Sztokholm to jedna z najpiękniejszych stolic świata. Siedziba królów szwedzkich, miasto przyznawania prestiżowej Nagrody Nobla. O jego urodzie decyduje położenie w labiryncie 14 wysp i cieśnin oraz oryginalna architektura. Byliśmy na punkcie widokowym Fjallgatan z którego roztacza się przepiękna panorama miasta. Zwiedziliśmy Stare Miasto. Duże wrażenie wywarło na uczestnikach zwiedzanie Muzeum statku Vasa ( jedynego na świecie w całości zachowanego okrętu z XVII wieku), znajdującego się w ogromnym budynku. Niezapomniane chwile przeżyliśmy zwiedzając Ratusz zbudowany w 1923 roku, który posiada 250 sal w których króluje Złota Sala z mozaiką bizantyjską i Sala Niebieska w której co roku w grudniu odbywa się wspaniały bal Noblistów.

Byliśmy obserwatorami honorowej odprawy warty przy Zamku Królewskim. Był czas wolny na spacer, zakup pamiątek i zdjęcia. W czasie podróży na promie można było korzystać z nowoczesnego centrum rekreacyjnego, zabiegów kosmetycznych, fryzjerskich, kina, kasyna oraz licznych barów, kawiarni i restauracji.

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali dyplomy potwierdzające przyjęcie w Poczet honorowych Dworzan Jego Królewskiej Mości Władcy Mórz i Oceanów Neptuna i otrzymali imię morskie za dwukrotne przekroczenie Bałtyku oraz przebycie 560 mil morskich.

 

 
Obradowało Prezydium

Obrady Prezydium Warmińsko – Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZEIRP RP

 

W dniu 07 września 2011r. odbyło się posiedzenie Prezydium Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Informacje Prezesa ZW ZEiRP RP z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP w dniu 25 sierpnia 2011r.

 2. Omówienie harmonogramu realizacji uchwały V Krajowego Zjazdu Delegatów

ZEiRP RP.

3. Sprawy finansowe.

 1. Zatwierdzenie listy działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP spośród Prezesów Kół oraz członków ZW i WKR na których Zarząd Wojewódzki wystąpi z wnioskiem o nadanie odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” z okazji 15-lecia działalności.

 2. Sprawy organizacyjne.

 

Prezes ZW, członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem „projektu” zmiany Rozporządzenia MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów.

 

Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba przedstawił harmonogram realizacji uchwały V Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP. W trakcie dyskusji poruszono szereg kontrowersyjnych sformułowań dotyczących zadań i osób odpowiedzialnych za realizację.

 

W sprawach finansowych omówiono opłacanie składek statutowych przez poszczególne koła. W roku 2011 wszystkie koła opłaciły składki członkowie.

 

Zatwierdzono listę działaczy ZEiRP RP na których ZW wystąpi z wnioskiem o nadanie odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej”.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

 • zmianę pomieszczeń dla ZW i Koła ZEiRP RP w Olsztynie

 • uhonorowanie członków związku z okazji rocznicy urodzin

 • opracowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową ZG ZEiRP RP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie

 

 
Koło z Nowego Miasta Lubawskiego na wycieczce

Wycieczka w góry emerytów z Koła w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Nowomiejskie Koło Emerytów i Rencistów Poz. RP we własnym zakresie zorganizowało dla członków Koła i rodzin 5-dniową wycieczkę integracyjną w Kotlinę Jeleniogórską , z jednodniowym wyjazdem do Pragi – stolicy Republiki Czeskiej . Zrezygnowaliśmy z pośrednictwa biura turystycznego z uwagi na ograniczenie kosztów.

Wycieczka odbyła się w dniach 27-31 lipca 2011r /5 dni/ . Udział w niej brali emeryci i renciści z Koła wraz z członkami rodzin. Aby zmniejszyć koszty transportu przypadające na 1 osobę i zapełnić 25-osobowy autobus , w wycieczce uczestniczyły także inne osoby zaprzyjaźnione z emerytami . Ogółem w wycieczce brało udział 25 osób, w tym 16 osób uprawnionych do świadczeń socjalnych /9 emerytów i renc. , 6 żon emerytów, 1 syn emeryta/.

Zakwaterowanie i wyżywienie mieliśmy w Rezydencji „Apollo” w Karpaczu.

Przejazd autokarem z PKS Iława. W trakcie przejazdu w pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy zamek w Książu k. Wałbrzycha, natomiast w drodze powrotnej miało miejsce krótkie zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem.

Na terenie Kotliny Jeleniogórskiej , pod opieką przewodników z Biura Turystycznego „Sudety” w dniu 28.09. mieliśmy wjazd wyciągiem na Kopę, następnie piesze wejście na Śnieżkę i powrót wyciągiem na dół . Tego dnia zwiedziliśmy także Świątynię Wang w Karpaczu.

W dniu 29.07. odbyła się wycieczka do Pragi i spacer po najstarszych, najbardziej znanych, zabytkowych częściach Pragi: Pohorzelec, Nowy Świat, Loreta Praska, Hradczany, Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka (bez wstępu), Mała Strana, Most Karola, Stare Miasto, Rynek Staromiejski i Ratusz z zegarem Orloj, Nowe Miasto, Waclawskie Namesti.

W dniu 30.07. była dalsza wycieczka po Kotlinie Jeleniogórskiej, w tym przejazd do Zachełmia i piesze wejście na Zamek Chojnik. Zwiedzanie zamku, przejście ścieżką Kunegundy, zejście do Sobieszowa przez Zbójeckie Skały. Przejazd w okolice Szklarskiej Poręby. Spacer do wodospadu Szklarki. Zwiedzanie Muzeum Ziemi z kolekcją minerałów i kamieni z całego świata. Przejazd do Szklarskiej Poręby. Spacer do największego wodospadu w polskich Karkonoszach – Kamieńczyka.

Pogoda, tego roku wyjątkowo kapryśna, pozwoliła jednak na zrealizowanie programu. Parasole przydały się dopiero pod koniec wycieczki.

Była to już czwarta wycieczka turystyczna, zorganizowana przez nasze Koło /wcześniej organizowaliśmy wyjazdy na Litwę, w Bieszczady, do Zakopanego i na Słowację /.

Koszt rzeczywisty jednego uczestnika wycieczki wyniósł ostatecznie 694,70- złotych

Opracowała :

Elżbieta Figurska – Prezes Koła ZEiRP RP

w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 
Obradował ZW w Olsztynie

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

W dniu 15 czerwca 2011r. odbyło się plenarne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

 • wręczenie odznak „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • informacje z przebiegu V krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP

 • informacje dotyczące korzystania z funduszu socjalnego

 • sprawy organizacyjne i informacje

 

W trakcie obrad następujący działacze ZEiRP RP zostali wyróżnieni :

 

Złotą odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • Marek Demkowicz – członek Koła w Braniewie, były Prezes Koła

 • Elżbieta Figurska - członek ZW ZEiRP RP, Prezes Koła w Nowym Mieście Lub.

 • Stanisław Pabijanek – Sekretarz ZW ZEiRP RP

 

Srebrną odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • Jerzy Zienkiewicz – Prezes Koła w Elblągu

 

Brązową odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • Stanisław Strug – członek Koła w Giżycku – odznaka ta została wręczona podczas obchodów „Dnia Strażaka” w Giżycku.

Wręczenie odznaki dokonali: Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski i Prezes Warmińsko- Mazurskiego ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

 

Ponadto informujemy, iż w dniu 08 marca 2011r. na V Krajowym Zjeździe Delegatów ZEiRP RP kol. Ryszardowi Kaszubie – Wiceprezesowi ZW ZEiRP RP Komendant Główny PSP gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz wręczył :

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

Przebieg V Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił wyczerpująco Wiceprezes kol. Ryszad Kaszuba podkreślając aktywny udział delegatów z naszego województwa kol. Ryszard Kaszuba pracował w Komisji Statutowej, kol. Stanisław Mikulak w Komisji Wniosków i Uchwał a kol. Tadeusz Jakubik został ponownie wybrany w skład Zarządu Głównego ZEiRP RP.

Przedstawiono wykorzystanie funduszu socjalnego w bieżącym roku a Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski omówił najczęściej występujące niedociągnięcia i brak przy kompletowaniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc ze środków funduszu socjalnego.

W części dotyczącej spraw organizacyjnych i informacji Prezes ZW ZEiRP RP omówił następujące zagadnienia :

 • organizacja wycieczki do Sztokholmu

 • aktualizacja stanów osobowych w kołach

 • opłacanie składek statutowych

 • obchody w roku 2012 XV – lecia powstania kół i ZW ZEiRP RP

 • zaprezentowano nową odznakę honorową „ Zasłużony Dla Zwiazku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Ponadto przekazano do realizacji uchwałę nr 10/2011 z dania 23 marca 2011 roku V

Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP w sprawie programu działania na lata 2011 – 2014.

 

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik

 
Obradował V WZD woj. warmińsko-mazurskiego

V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

 

W dniu 23 marca 2011 r. w Sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRPoż. RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Kołach, Prezesi Kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście a wśród nich :

 

- Krzysztof Dietz – Członek ZG ZEiRPoż. RP

- mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRPoż. RP kol. Stanisław Mikulak.

 

Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2007 – 2010 przedstawił Warmińsko – Mazurski Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej przedstawił członek tej Komisji i członek ZW ZEiRPoż. RP kol. Leon Wiśniewski.

 

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący kol. Roman Kaliszuk. Ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego przedstawiona przez Komisję Rewizyjną była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

 

W trakcie dyskusji głos zabrali między innymi :

Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński – który podkreślił między innymi bardzo dobra współpracę pomiędzy Komendą a Kołem i Zarządem Wojewódzkim.

 

Sekretarz Koła w Olsztynie kol. Ryszard Kaszuba – który skupił się na ostatnio dokonanych zmianach w statucie ZEiRPoż. RP a dotyczących głównie Kół oraz przedstawił w wersji elektronicznej opracowaną kronikę Koła.

 

Prezes Koła w Lidzbarku Warmińskim kol. Teresa Ciechowska – poruszyła wszelkie aspekty współpracy pomiędzy Kołem ZEiRPoż. RP a Komendantem Powiatowym PSP.

 

Prezes Koła w Morągu kol. Tadeusz Łopata – skupił się na przynależności emerytów do Kół ze względu na miejsce zamieszkania i wcześniejszej służby w jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej.

Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

 

W głosowaniu wybrano nowe władze statutowe Zarządu Wojewódzkiego w składzie :

 

Prezes - Tadeusz Jakubik

Wiceprezes - Stanisław Mikulak

Wiceprezes - Ryszard Kaszuba

Sekretarz - Stanisław Pabijanek

Skarbnik - Teresa Osenkowska Żbik

Członek Prezydium - Leon Wiśniewski

Członek Prezydium - Tadeusz Łopata

Członek - Julian Lemiech

Członek - Elżbieta Figurska

Członek - Stefan Dawidowicz

Członek - Adam Schmidt

Członek - Romuald Śliwka

Członek - Józef Witkowski

Członek - Zenon Rakowski

Członek - Jerzy Zienkiewicz

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna :

 

Przewodniczący - Teresa Ciechowska

Wiceprzewodniczący - Roman Kaliszuk

Sekretarz - Elżbieta Wróblewska

Członek - Bogdan Baran

Członek - Jan Walewski

 

Delegaci na Zjazd Krajowy :

- Tadeusz Jakubik

- Stanisław Mikulak

- Ryszard Kaszuba

 

Przedstawiciele do Komisji Socjalnej :

- Wojciech Bastek

- Jan Cyroniu

 

W tej części obrad głos zabrał przedstawiciel ZG ZEiRPoż. RP kol. Krzysztof Dietz, który pogratulował nowo wybranym władzom oraz przedstawił główne problemy aktualnie nurtujące środowisko emerytów i rencistów w Polsce.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2011 – 2014.

 

Na zakończenie głos zabrał nowo wybrany Prezes ZW kol. Tadeusz Jakubik, który przedstawił najważniejsze zadania jakie stoją przed Zarządem Wojewódzkim do bieżącej realizacji oraz do końca bieżącego roku.

 

Opracował : Tadeusz Jakubik

Prezes ZW ZEiRPoż. RP

 

 

 

 
Walne zebranie członków Koła w Olsztynie
Dnia 26 stycznia 2011 roku odbyło się walne zebranie członków koła ZE i R Poż. RP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 47 członków oraz zaproszeni:

Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jan Słupski
Komendant Miejski PSP mł. bryg. Andrzej Górzyński

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania – Prezes Koła
2.Wybór Przewodniczącego zebrania
3.Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za lata 2007 – 2010
4.Złożenie sprawozdania finansowego
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6.Wystąpienie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
7.Dyskusja
8.Wybory władz Koła:
Zarządu Koła
Komisji Rewizyjnej
Delegatów Na Zjazd Wojewódzki
9.Podjęcia uchwały w sprawie opracowania planu działania na
lata 2011 - 2014
10. Ukonstytuowanie :
a.Zarządu Koła
b.Komisji Rewizyjnej

Na zebraniu dokonano wyboru władz koła oraz delegatów na zjazd wojewódzki. Po przeprowadzonych wyborach władze Koła ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Koła;

Prezes - Jerzy Jasiński
Wiceprezes - Marek Siemaszko
Skarbnik – Waldemar Filipczak
Sekretarz – Ryszard Kaszuba
Członek – Andrzej Kiernozek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Grzegorz Wieczorek
Sekretarz - Zbigniew Stęmpliński
Członek – Lucjan Nadolski

Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani:

Tadeusz Jakubik
Ryszard Kaszuba
Stanisław Mikulak
Teresa Osenkowska – Żbik
Stanisław Pabijanek

Opracował Stanisław Pabijanek

 
Koło z Olsztyna na wycieczce

Wycieczka w Bieszczady z wypadem na Węgry


W dniach 06-10 września 2010 roku Zarząd Koła ZEiRP RP w Olsztynie

i Warmińsko-Mazurski ZW ZEiRP RP w Olsztynie zorganizował wycieczkę

w Bieszczady z wypadem na Węgry. W wycieczce udział wzięło 87 emerytów

i rencistów oraz członków ich rodzin z 14 kół terenowych ZEiRP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego.

Wycieczka obejmowała :

1 dzień - przejazd do Polańczyka i zakwaterowanie w OW Relavia

2 dzień - spacer koroną największej w Polsce zapory w Solinie

 • piesza wycieczka do cudownego źródełka w Zwierzyniu

 • rejs „bieszczadzką flotą” po Jeziorze Solińskim

 • zwiedzanie w Myczkowcach wystawy miniaturek cerkwi i ogrodu biblijnego.

3 dzień - wyjazd na Węgry.

 • Sarospatak – spacer po Starym Mieście, szesnastowieczny zamek Rakoczego

 • Miszkolc - pobyt w kompleksie basenów termalnych w podziemnych grotach

 • Tokaj - legendarny rejon winiarstwa, degustacja wina

4 dzień - Traperska wyprawa w Bieszczady

 • wyprawa wozami z wodzirejem i miodówką

 • przejazd polnymi i leśnymi drogami

 • filozoficzne rozmowy z woźnicą i jego koniem

 • ognisko na leśnej polanie z pieczeniem kiełbasek

 • hodowla i smażalnia pstrągów

5 dzień - Przejazd do Łańcuta

 • zwiedzanie zespołu zamkowego w Łańcucie

 • powrót do Olsztyna

DSC00797 wakacje_2010_049 wakacje_2010_057

wakacje_2010_061 wakacje_2010_081 wakacje_2010_185

wakacje_2010_196 wakacje_2010_234 wakacje_2010_249

 

 
Kronika ZEiRPoż RP w Warmińsko-mazurskim

 

 

 

JAK POWSTAWAŁ ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM

Powstanie branżowego ruchu w środowisku emerytów i rencistów województwa

olsztyńskiego datuje się od listopada 1992 roku. W dniu 23 listopada tegoż roku z inicjatywy grupy

założycielskiej w składzie:

Michałowski Zbigniew

Kuczyński Marian

Dubielecki Tadeusz

Zieliński Alojzy

odbyło się w Olsztynie zebranie emerytów pożarników zamieszkałych na terenie miasta, podczas

którego powołano Samodzielne Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przy Komendzie

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w strukturach Polskiego Związku Emerytów.

Udział w pracach Koła zadeklarowało wówczas 32 emerytów, spośród których

wybrano Zarząd w składzie:

Przewodniczący - Zbigniew Michałowski

W-ce Przewodniczący - Augustyn Smoter

Skarbnik - Tadeusz Dubielecki

Sekretarz - Alicja Stefanowicz

Członkowie - Marian Kuczyński

- Alojzy Zieliński

- Wacław Baranowicz

W strukturze PZE Koło to przetrwało do lutego 1997roku /ponad cztery lata/,a jego stan osobowy w

różnych okresach czasu liczył około 40 członków. W tym okresie Zarząd Koła w różnych formach

podejmował próby wystąpienia ze struktur Polskiego Związku Emerytów i przekształcenia w tworzące się

w Kraju struktury branżowe.

W dniu 20 marca 1995 roku na zebraniu Samodzielnego Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów

i Inwalidów przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podjęta została

próba przekształcenia się w nowy branżowy Związek. Członkowie Koła nie wyrażają jednak na to zgody

proponując sprawę czasowo odłożyć. Decyzję swoją uzasadniają brakiem uregulowań prawnych,

a ponadto uważając, że nowo powstały Związek jest jeszcze niezorganizowany.


W dniu 28 maja 1996 roku ponowiono sprawę organizowania struktur terenowych

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w województwie olsztyńskim.

W dniu tym odbyło się zebranie Samodzielnego Koła PZERiI przy KW PSP w Olsztynie

z udziałem przedstawicieli reprezentujących emerytów pożarników w poszczególnych rejonach.

W spotkaniu tym poza członkami olsztyńskiego Koła udział wzięli przedstawiciele :

 • Biskupca

 • Iławy

 • Kętrzyna

 • Lidzbarka Warmińskiego

 • Mrągowa

 • Nidzicy

 • Ostródy

 • Szczytna

Na spotkanie nie przybyli przedstawiciele z Bartoszyc i Morąga.


Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z materiałami nadesłanymi przez Zarząd Główny ZEiRP RP

dotyczącymi organizacji i działalności tego Związku w kraju.

Omówiony został w szczególności statut ZEiRP RP, podane też zostały do wiadomości informacje

wynikające z biuletynu nr 1/96 Zarządu Głównego Związku z dnia 15 marca 1996 roku.


Podjęto zatem wstępne czynności organizacyjne. Przedstawiciele poszczególnych rejonów

zobowiązali się powołać zespoły inicjatywne /założycielskie/ by do końca lipca 1996 roku powołać

Koła terenowe i wybrać delegatów na Zjazd Wojewódzki. Jednak na szczeblu województwa

nie powołano zespołu koordynującego te działania co było oczywiście błędem.

Kiedy wydawało się, że sprawa ruszyła z miejsca nastąpiły pewne zahamowania z różnych przyczyn.

W wyznaczonym terminie tylko Ostróda i Iława zorganizowały zebrania emerytów i rencistów

które obsłużył Zbigniew Michałowski. Inne jednostki zadania te realizowały z dużym opóźnieniem

– dotyczyło to Mrągowa, Lidzbarka, Kętrzyna i Nidzicy.


Natomiast w Bartoszycach, Morągu, Olsztynie i Szczytnie nie podjęto takich działań.


W tym miejscu wypada wyróżnić Ostródę, która działań organizacyjnych nie zaniechała i praktycznie

Koło tam istniało i pracowało od lipca 1996 roku.


Ostatecznie utworzenie struktur terenowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w województwie

olsztyńskim nastąpiło w dniu 24 lutego 1997 roku. W tym dniu definitywne rozwiązano Samodzielne Koło

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy KW PSP w Olsztynie. Członkowie tego Koła

jednogłośnie / przy jednym głosie wstrzymującym/ podjęli decyzję przekształcenia się wkoło

Związku EiRP RP w Olsztynie.


W dniu tym wybrano również zarząd Koła w składzie :

Prezes - Jakubik Tadeusz

Wiceprezes - Michałowski Zbigniew

Sekretarz - Stefanowicz Alicja

Skarbnik - Westerlich Teresa

Członkowie - Mikulak Stanisław

- Kuczyński Marian

- Zieliński Alojzy

Członkowie Zarządu jako grupa inicjatywna otrzymali jednocześnie pełnomocnictwa do organizacji

Kół ZEiRP RP na ternie województwa.


W dniu 6 marca 1997 roku grupa inicjatywna w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim PSP

w Olsztynie wystosowała apel do Komendantów Rejonowych PSP i Dowódców Jednostek

Ratowniczo Gaśniczych o pomoc w organizacji tych Kół w terenie. Od tego czasu uruchomiono

dyżury członków Zarządu w każdą środę w godz 11.00 – 14.00 których celem była pomoc

organizacyjna oraz udzielanie wszelkich informacji dla emerytów i rencistów.


W dniu 19 marca 1997 roku poinformowano Zarząd Główny ZEiRP RP w Białymstoku o

przystąpieniu do tworzenia struktur Związku w województwie z prośbą o przesłanie

aktualnych materiałów i druków potrzebnych do bieżącej działalności statutowej.


Materiały takie otrzymano na początku kwietnia.


W dniu 4 kwietnia 1997 roku członek grupy inicjatywnej uczestniczył w Ostródzie w spotkaniu

z Zarządem istniejącego i działającego już tam Koła ZEiRP RP.W dniu 16 kwietnia 1997 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Olsztynie a jednocześnie

grupy inicjatywnej na którym między innymi omówiono:


 • zadania członków Zarządu w związku z organizacją Kół terenowych,

 • ustalono ilość delegatów na Zjazd Wojewódzki w zależności od liczby członków

 • w poszczególnych Kołach,

 • ustalono termin odbycia Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.


Koła ZEiRP RP zostały powołane:


 • 23 kwietnia 1997 roku w Biskupcu

 • 23 kwietnia 1997 roku w Mrągowie

 • 30 kwietnia 1997 roku w Bartoszycach

 • 9 maja 1997 roku w Morągu

 • 3 czerwca 1997 roku w Szczytnie

 • 10 czerwca 1997 roku w Lidzbarku Warmińskim

 • 18 czerwca 1997 roku w Nidzicy

 • 24 czerwca 1997 roku w Kętrzynie

 • 24 luty 1997 roku w Olsztynie

 • 9 kwietnia 1996 roku w Ostródzie

 • 12 grudnia 1997 roku w Iławie

W zebraniach organizacyjnych brali udział członkowie grupy inicjatywnej, którzy

szczegółowo przedstawiali potrzebę powołania tych Kół. W organizacji Kół szczególnie wyróżnili się:

Tadeusz Jakubik

Stanisław Mikulak

Zbigniew Michałowski


W trakcie zebrań organizacyjnych emeryci i renciści poruszali wiele spraw, wymagających

szybkiego załatwienia a w szczególności:

 • aby przesłać w teren i udostępniać dla emerytów i rencistów wykazy ofert wczasowych i

 • sanatoryjnych resortu MSWiA,

 • aby o przyznaniu bądź nie przyznaniu zapomóg i innych świadczeń z funduszu socjalnego

powiadamiać te Koła, które opiniowały wnioski lub występowały z nimi

 • do Kół w terenie przesyłać corocznie sprawozdania komisji ds. socjalnych powołanej

 • przy Komendancie Wojewódzkim PSP do udzielenia zapomóg i innych świadczeń

 • finansowych przyznawanych emerytom i rencistom,

 • udzielać większej pomocy przy wypełnianiu dokumentacji związanej z ''sufitówką''

W trakcie spotkań organizacyjnych nie wszyscy Komendanci Rejonowi PSP i Dowódcy JRG

udzielali należytej pomocy. Byli i tacy, którzy nie zabezpieczali nawet obsługi kancelaryjnej

np. sporządzania list obecności, sporządzania protokółu ze spotkania lub pomocy

w wypełnianiu dokumentacji na „sufitówkę”.

Nie we wszystkich jednostkach na spotkania zapraszano również wszystkie osoby, które

mogą się zrzeszać, najczęściej pomijano:

 • byłych pracowników cywilnych

 • wdowy po byłych strażakach

W dniach 19 – 21 czerwca 1997 roku Prezes Koła w Olsztynie Tadeusz Jakubik

brał udział w nadzwyczajnym plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP z udziałem

wszystkich Prezesów Zarządów Wojewódzkich. Posiedzenie to było głównie poświęcone:


 • ocenie realizacji uchwał I Zjazdu Krajowego z dnia 3 grudnia 1995 roku

 • ocenie zaopatrzenia emerytalno rentowego i obsługi świadczeniobiorców

 • ocenie funkcjonowania ogniw Związku i sprawom organizacyjnym

 • wypracowaniu dalszych kierunków, form i metod działania Związku

 • propozycji zmian w Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Regulaminie

 • Komendanta Głównego PSP w sprawie funduszu socjalnego.


Stan organizacyjny Związku na terenie województwa przed I Zjazdem:

 • Działa 10 kół terenowych skupiających 185 członków, a mianowicie:

Poszczególne Koła liczyły następującą liczbę członków:


 • Biskupiec - 7

 • Bartoszyce - 15

 • Lidzbark W - 14

 • Kętrzyn - 27

 • Mrągowo - 16

 • Morąg - 10

 • Nidzica - 10

 • Olsztyn - 30

 • Ostróda - 40

 • Szczytno - 16

W trakcie organizacji było koło w Iławie, do którego wstąpienia zadeklarowało 17 osób.


Funkcje Prezesów Kół ZEiRP RP na terenie województwa przed I Zjazdem Wojewódzkim

pełnili:


 • Bartoszyce - st. asp. w st. spocz. Jerzy Dowiad

 • Biskupiec - mł. ogn. w st. spocz. Zbigniew Paszkowski

 • Lidzbark Warm. - mł. asp. w st. spocz. Stefan Szczypułkowski

 • Kętrzyn - mł. bryg. w st. spocz Zdzisław Szybicki

 • Mrągowo - st. ogn. w st. spocz. Józef Witkowski

 • Morąg - st. ogn. w st. spocz. Henryk Jabłoński

 • Nidzica - ogn. w st. spocz. Jan Halicki

 • Olsztyn - st.bryg. w st. spocz.inż Tadeusz Jakubik

 • Ostróda - st. asp. w st. spocz. Adam Schmidt

 • Szczytno - mł. bryg. w st. spocz. inż. Adam Osiński


Na dzień 31 grudnia 1996 roku na terenie województwa olsztyńskiego 421 osób

pobierało emerytury, renty i renty rodzinne.


PIERWSZY ZJAZD WOJEWÓDZKI DELEGATÓW ZEiRP RP W OLSZTYNIE


Pierwszy Zjazd Wojewódzki Delegatów ZEiRP RP w Olsztynie odbył się w

dniu 25 czerwca 1997 roku w sali konferencyjnej KR PSP w Olsztynie.


Wykaz Delegatów z poszczególnych Kół terenowych obecnych na Zjeździe:


 1. Basiukiewicz Edward - Bartoszyce

 2. Paszkowski Zbigniew - Biskupiec

 3. Szybicki Zdzisław - Kętrzyn

 4. Skrzypczak Stanisław - Kętrzyn

 5. Szczypułkowski Stefan - Lidzbark Warmiński

 6. . Żydonis Marian - Lidzbark Warmiński

 7. . Witkowski Józef - Mrągowo

 8. . Rezanko Irena - Mrągowo

 9. . Jakubik Tadeusz - Olsztyn

 10. . Michałowski Zbigniew - Olsztyn

 11. . Stefanowicz Alicja - Olsztyn

 12. . Westerlich Teresa - Olsztyn

 13. . Mikulak Stanisław - Olsztyn

 14. . Kuczyński Marian - Olsztyn

 15. . Zieliński Alojzy - Olsztyn

 16. . Szchmidt Adam - Ostróda

 17. . Grzymowicz Kazimierz - Ostróda

 18. . Gorzelewski Stanisław - Ostróda

 19. . Knieja Adam - Ostróda

 20. . Osiński Adam - Szczytno

 21. . Jachimowski Mieczysław - Szczytno

 22. . Halicki Jan - Nidzica

 23. . Tartas Janina - Nidzica

 24. . Krawaczyński Bernard - Iława

 25. . Kazimierczak Eugeniusz - Iława

Na Zjazd zostali zaproszeni:

 1. . Dziermański Klemens - Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP

 2. . Kniefel Grzegorz - Komendant Wojewódzki PSP

 3. . Kaszuba Ryszard - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP

 4. . Matczyński Grzegorz - Komendant Rejonowy PSP w Olsztynie

 5. . Zajączkiewicz Józef - Komendant Rejonowy PSP w Szczytnie

 6. . Pakisz Jerzy - Komendant Rejonowy PSP w Lidzbarku W

 7. . Poskrobko Robert - Z-ca Komendanta Rejonowego w Mrągowie

Skład Komisji Mandatowej:

 1. . Kuczyński Marian - Przewodniczący

 2. . Gorzelewski Stanislaw - Sekretarz

 3. . Jachimowski Mieczysław - Członek

Komisja Mandatowa stwierdziła, że na zebraniach kół zostało wybranych 28 delegatów na

Zjazd Wojewódzki, obecnych było 25 delegatów, co stanowi 89 % i w związku z powyższym

I Zjazd Wojewódzki Delegatów Kół ZEiRP RP z woj. olsztyńskiego odbywający się

w dniu 25 czerwca 1997 r. w Olsztynie jest prawomocny.

Porządek obrad Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu

 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium i Sekretarza

 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad

 4. Wybór Komisji Wyborczej – Matki

 5. Wybór komisji Wniosków i Uchwał

 6. Sprawozdanie z działalności organizatorskich ZEiRP RP w woj. olsztyńskim

 7. Sprawozdanie z wykorzystania w latach 1996 – 1997 środków finansowych

przeznaczonych na działalność socjalną dla emerytów i rencistów

 1. Dyskusja

 2. Wybór do władz:

a/ Zarządu

b/ Komisji Rewizyjnej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu działalności na okres kadencji

 2. Wolne wnioski

 3. Zamknięcie Zjazdu


Porządek obrad delegaci przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący kol. Stanisław Mikulak zaproponował kol. Adama Osińskiego na sekretarza

Zjazdu. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Następnie przedstawił regulamin obrad

I Zjazdu – który został przyjęty.

Powołano Komisję Wyborczą, która pełniła również funkcję Komisji Mandatowej.


Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:


 1. Zbigniew Michałowski

 2. Alojzy Zieliński

 3. Alicja Stefanowicz


Sprawozdanie z działań organizatorskich dotyczących powołania ZEiRP RP w woj.

olsztyńskim przedstawił kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych funduszu socjalnego dla

emerytów i rencistów

przedstawił Komendant Wojewódzki PSP.


W dyskusji zabrał głos Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP Klemens Dziermański,

który między innymi przedstawił:

 • cele i zasadność powołania Związku

 • pomocy dla emerytów i rencistów w walce o słuszne prawa związane z nabywaniem

 • praw do korzystnego przeliczania emerytur byłym członkom KTP

 • zmiany regulaminu świadczeń z funduszu socjalnego

 • uznawania grup KIZ przez Komisje Lekarskie MSWiA.


Ponadto głos w dyskusji zabrali:

 • Grzegorz Kniefel, Mieczysław Jachimowski, Marian Żydonis, Zbigniew Michałowski,

 • Stanisław Mikulak, Adam Schmidt.


W imieniu Komisji Wyborczej głos zabrał kol. Marian Kuczyński, który zaproponował

9 osobowy skład Zarządu Wojewódzkiego i podał kandydatów do Zarządu tj.

Tadeusz Jakubik, Stanisław Mikulak, Zbigniew Michałowski, Adam Osiński, Adam Schmidt,

Zdzisław Szybicki, Stefan Szczypułkowski, Teresa Westerlich, Józef Witkowski

oraz do komisji Rewizyjnej – Edward Basiukiewicz, Irena Rezanko i Alojzy Zieliński.


W głosowaniu przyjęto, 9-cio osobowy skład Zarządu Wojewódzkiego i 3 osobowy

skład Komisji Rewizyjnej.


Przyjęto uchwałę o jawnym głosowaniu na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Składy osobowe zarządu i Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.


Zarząd Wojewódzki na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes - Tadeusz Jakubik

Wiceprezes - Stanisław Mikulak

Sekretarz - Adam Osiński

Skarbnik - Teresa Westerlich

Członkowie - Zbigniew Michalowski

- Zdzisław Szybicki

- Stefan Szczypułkowski

- Adam Schmidt

- Józef Witkowski

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący - Irena Rezanko

Wiceprzewodniczący - Alojzy Zieliński

Sekretarz - Edward Basiukiewicz


Po przerwie głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Klemens Dziermański – ogłosił wyniki

wyborów do zarządu i Komisji Rewizyjnej, złożył nowemu Zarządowi życzenia owocnej

pracy dla dobra Związku i środowiska pożarniczego.


Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały programowej

za przyjęciem której głosowali wszyscy delegaci.


Kol. Tadeusz Jakubik podziękował zebranym za wybór i zobowiązał się do

efektywnego działania. W sprawach organizacyjnych poprosił o przekazanie członkom Związku

wywiadu z Prezesem Zarządu Głównego, wypełnienie ankiet Kół oraz poinformował, że następne

planowane posiedzenie zarządu odbędzie się w m-cu wrześniu. Wszelkie informacje dot. emerytów

będą natychmiast przekazywane do Kół. Na tym I Zjazd zakończono.UCHWAŁA Nr 23/97


Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej


7 10 1997 r.


w sprawie powołania Zarządu Wojewódzkiego w OlsztynieNa podstawie $ 21 p-kt 9 Statutu Związku Emerytów i Rencistów

Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ukonstytuowaniem się Zarządu

Wojewódzkiego w województwie olsztyńskim, niniejszą Uchwałą potwierdza się powołanie:


 1. . Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie z dniem 25 czerwca 1997 roku.


 1. . Siedzibą Zarządu Wojewódzkiego jest siedziba Komendy Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej ul. Niepodległości 16 10-045 Olsztyn.


Sekretarz Prezes


Tadeusz Myszkowski Klemens Dziermański

/podpis nieczytelny/ / podpis nieczytelny/


Opracował:

Olsztyn dnia 22 kwietnia 2010 roku

st. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Jakubik