Strona Główna Śląskie
Śląskie
SPOTKANIE U JUBILATA.

 

 

W dniu 11.07.2013 r. przedstawiciele Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie (woj.śląskie) w osobach:

Marek Łuszczyk - Prezes Koła

Andrzej Wiśniewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Ciałuch - członek Zarządu

odwiedzili z okazji 90- tej rocznicy urodzin najstarszego członka Koła Emerytów i Rencistów Pana Mieczysława Rajczyka zamieszkałego w miejscowości Masłońskie- Natalin.

Przedstawiciele Zarządu wręczyli jubilatowi pamiątkową statuetkę Strażaka i bukiet kwiatów.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.


DWIEŚCIE LAT PANIE MIECZYSŁAWIE!

 

rajczyk

 
Koło z Myszkowa na wycieczce.

W dniach 14-16 czerwca 2013 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie

(woj. śląskie) zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą - "SZLAK PIASTOWSKI" dla grupy 46 emerytów zrzeszonych w Kole.

W programie wycieczki było zwiedzenie Wielkopolski z jej stolicą Poznaniem, usytuowanym

w niedalekiej odległości Gnieznem i Biskupinem oraz Pałacu w Śmiełowie i zamku w Gołuchowie.

 

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

 

 

 
Obradował ZW w Katowicach.

W dniu 28.05.2013r.w KW PSP w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

Wśród gości obecni byli:

1. gen. nadbryg.w stanie spoczynku Zbigniew Meres - Senator RP,

2, nadbrygadier Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki PSP,

3. st.kpt. Leszek Jasica - Komendant Miejski PSP Siemianowice,

3. kol. Józef Krasucki -Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów Policji,

4. kol. Krzysztof Maślankiewicz Wicerezes ZEiRP RP

Posiedzenie prowadził sekretarz ZW kol. Grzegorz Swierkot który omówił program posiedzenia. Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek przywitał zaproszonych gości oraz zebranych, a następnie omówił sprawozdanie z działalności komisji socjalnej za I-półrocze 2013r.

Wiceprezes ZW i jednocześnie członek ZG kol. Roman Szłapa przedstawił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2012r. w sprawie waloryzacji kwotowej obowiązującej od marca 2012r.i związane z tym sprawy sądowe. Ponadto omówił sprawy protestacyjne dotyczące obniżenia z 0.5% na 0.25% odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów resortu MSW zawartym w projekcie „Ustawy o komisjach lekarskich MSW …” Przedstawił wyniki zbierania podpisów przez koła terenowe dla obrony dotychczasowego poziomu 0.5% funduszu socjalnego dla funkcjonariuszy i ich rodzin uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego.

Sprawy finansowe, szkolenie skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych kół omówiła kol. Irena Zbylut Skarbnik ZW.

Termin szkolenia ustalono na dzień 27 czerwca 2013r. w sali sztabowej KW PSP Katowice.

Podjęto Uchwałę o organizacji przez ZW 3 dniowej wycieczki do Berlina i Poczdamu w dniach 13-15 września br.

Następnie odbyło się wręczenia odznaczeń przez Wiceprezesa ZG kol. Krzysztofa Maślankiewicza, Prezesa ZW kol. Jerzego Drozdka odznaką za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów RP przyznaną przez Prezydium ZG dla następujących osób:

 1. Hubert Molenda

 2. Wilhelm Karmański

 3. Jerzy Machura

 4. Alicja Gnacik

 5. Czesław Mila

 6. Ryszard Śliwka

 7. Jerzy Kowalski

 8. Marian Mertyńczak

 9. Krystyna Goleśny

 10. Leszek Jaśica

 11. Marian Trojanowski

 12. Tadeusz Michałek

 13. Marek Wańcha

 14. Janusz Kucharczyk

 15. Zbigniew Bakalarz

 16. Zbigniew Meres

Następnie życzenia oraz okolicznościowe przemówienia składali zaproszeni goście Gen. nadbryg Zbigniew Meres szczegółowo omówił prace związane z projektem „Ustawy o komisjach lekarskich MSW…” w sejmie oraz senacie oraz podziękował za otrzymane odznaczenie. Wiceprezes ZG omówił szczegółowo tematy poruszane na posiedzeniach Prezydium ZG naszego związku. Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja.

 

 

 

 
Koło Nr 4 z Tych na wycieczce.

W dniach 25-26 maja, koło Nr 4 w Tychach z organizowało 2 - dniową wycieczkę integracyjną do Lublina, Zamościa i Zwierzyńca

w której uczestniczyli również koledzy i koleżanki Bytomia, Katowic, Siemianowic, Chorzowa oraz Piekar Śląskich. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił pięknie odrestaurowany Zamość. Pogoda i humor dopisywał, w Zamościu gdzie nocowaliśmy w hotelu JUNIOR  - odbył się wieczorek taneczny który trwal do północy. 

W drodze powrotnej obejrzeliśmy kościółek "Na Wodzie" w Zwierzyńcu, w którym również przebywała przyszła królowa  Marysieńka Sobieska. Zatrzymaliśmy się również na chwilę z Łańcucie by ci uczestnicy którzy byli tam pierwszy raz, mogli obejrzeć zespół pałacowy i wykonać kilka zdjęć.

Wycieczkę zorganizował po raz trzeci, prezes koła w Tychach kol. Krzysztof Rybicki.

 

 
UDANA WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

W dniach 21 i 22 kwietnia 2013r odbyła się kolejna udana wycieczka zorganizowana przez Koło nr 14 Emerytów i Rencistów PSP z Bielska-Białej.

W trakcie autokarowej wycieczki, której celem było miasto Sandomierz, zwiedziliśmy klasztor i pustelnię Kamedułów w Rytwianach, podziemia Sandomierza, sandomierski rynek i malownicze uliczki Sandomierza. Po przyjeździe do Baranowa Sandomierskiego, uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji połączonej z wieczorkiem tanecznym w salach Pałacu w Baranowie. W kolejnym dniu naszej wycieczki, wraz z miłą tamtejszą przewodniczką przeszliśmy pozostałe komnaty napawając oczy pięknem obrazami i bogatym wnętrzem pałacu. Kolejnym celem wycieczki było miasto Opatów z dwunastowieczną romańską Kolegiatą gdzie spędziliśmy czas na zwiedzaniu, słuchając przewodnika. Zakupiliśmy trochę opatowskich krówek na dalszą drogę i ruszyliśmy do miejscowości Ujazd, gdzie czekały na nas ruiny zamku Krzyżtopór z siedemnastego wieku. Kolejną atrakcją wycieczki była wizyta w Kurozwękach, gdzie posililiśmy się iście szlacheckimi daniami, zwiedziliśmy rycerski zamek z czternastego wieku oraz przepiękny park z hodowlą amerykańskich bizonów. Po małym odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną do Bielska-Białej słuchając w drodze ciekawych opowieści naszej miłej przewodniczki, Pani Jasi.

Bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim, naszym sympatycznym uczestnikom za zdumiewającą wręcz dyscyplinę i zaangażowanie. Dzięki czemu bez trudu mogliśmy zrealizować mocno napięty plan wycieczki. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Komendantowi Miejskiemu st.bryg. Adamowi Caputa za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

 

 

 
Spotkanie w Służbie Więziennej.

W dniu 6.02.2013r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach odbyło się spotkanie z okazji Święta Służby Więziennej.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Terenowego koła KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Katowicach kol. Stanisław Jaguś który przywitał zebranych oraz przedstawił historię związaną z Świętem Służby Więziennej od dnia 8 lutego 1919r. - ogłoszenia Dekretu Józefa Piłsudskiego w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.
Wśrod gości obecni byli m.in.:
-  płk Grzegorz Domaszewicz - Dyrektor Biura Emerytalnego CZSW
-  płk Janusz Kwieceń  - Przewodniczący ZG KZEiR SW
Przedstawiciele Federacji Służb Mundurowych woj. śląskiego m. in.:
-  kol. Józef Krasucki  - Prezes ZW SEiRP
-  kol. Edward Zaremba Prezes ZW Związku Żołnierzy WP
-  kol. Pasek Marian V-ce Prezes ZW Związku Weteranów i Rezerwistów WP
-  kol. Marek Zapiór  Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa WP
-  kol. Roman Szłapa V-ce Prezes ZW ZEiRP RP
Podczas spotkanie wszystkim uczestnikom spotkania złożono życzenia satysfakcji z życiowych dokonań oraz nieustającej radości i pogody ducha.
Uroczyste spotkanie przebiegało w miłej oraz integracyjnej atmosferze.

 

 
Zebranie sprawozdawcze w Bielsku-Białej.

SPOTKANIE NOWOROCZNE I BIESIADA PIWNA KOŁA nr 14 W BIELSKU-BIAŁEJ.

 

W dniu 17 stycznia 2013 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Straconce odbyło się spotkanie emerytów i rencistów Koła nr 14 w Bielsku-Białej. W spotkaniu wraz z emerytami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyło ponad 100 osób. (Liczba członków bielskiego Koła Emerytów rośnie z roku na rok). Między innymi, wśród zaproszonych gości, swą obecnością uświetnił nasze spotkanie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Adam Caputa wraz z pracownikami Komendy Miejskiej, a także Członek Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów RP kolega Roman Szłapa.

W pierwszej części spotkania sprawozdawczego, głos zabierali: kol. Jarosław Zabłocki – Prezes Koła, kol. Zbigniew Pęzioł – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Roman Szłapa, st.bryg. Adam Caputa, członkowie Koła. Przegłosowano kilka uchwał i wniosków.

Następnie członek ZG kol. Roman Szłapa odznaczył honorową odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” nadaną przez Prezydium ZG ZEiRP RP kolegę Zbigniewa Pęzioła – współzałożyciela koła przy KM PSP w Bielsku Białej.

W części nieoficjalnej dla umilenia spotkania przygrywał bielski zespół bluesowy Factory of Blues. Nasi emeryci świetnie bawili się do godziny 21 i rozstawali z wielkim smutkiem.

 

 
Spotkanie noworoczne w Rudzie Śląskiej.

W dniu 11.01.2013 r. Zarząd Koła Nr.11 ZEiRP RP przy KM PSP w Rudzie Sl. zorganizował spotkanie noworoczne członków naszej organizacji oraz osób towarzyszących.
Spotkanie otworzył Prezes koła kol. Roman Szłapa który omówił tematy związane z waloryzacją kwotową emerytur w roku 2012 i wyrok Tybunału Konstytucyjnego z 19.12.2012r. oraz przedstawił pisma przygotowane przez Zarząd Główny do sądu i Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto przedstawił działania organizowane przez ZW tj.dotarcia i przedstawienia problemu obniżenia odpisu na fundusz socjalny z 0,5% na 0,25% poszczególnym posłom i posłankom w swoich okręgach.

Ustalono termin oraz miejsce 2-dniowej wycieczki organizowanej przez Zarząd Koła.
Po złożeniu wzajemnych życzeń noworocznych uczestnicy spotkania przy dobrej muzyce i świetnej atmosferze rozpoczęli zabawę noworoczną.   
Wśród zaproszonych gości obecny był członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach kol. Kazimierz Komandzik z małżonką, który w latach 60 i 70 był Komendantem Miejskim Straży Pożarnych w Rudzie Śl.   kol. Komandzik złożył życzenia noworoczne w imieniu własnym oraz Prezesa ZW w Katowicach.

 

 

 
Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach

 

W dniu 18.12.2012r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej naszego związku oraz członków Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

Posiedzenie otworzył oraz przywitał obecnych Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek.

Sekretarz ZW przedstawił porządek obrad który został przyjęty, a następnie je prowadził.

- sprawozdanie z działalności komisji socjalnej przedstawił kol. Jerzy Drozdek,

- zasady gospodarki finansowej w zarządach kół oraz dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości rocznej omówiła skarbnik ZW kol. Irena Zbylut, która poinformowała o przeprowadzeniu szkolenia skarbników oraz przewodniczących komisji rewizyjnych kół terenowych po zorganizowaniu szkolenia dla skarbników ZW przez Zarząd Główny w lutym 2013r. (dokładny termin zostanie podany).

- informacje z ostatniego posiedzenia ZG w Sopocie przedstawił V-ce Prezes ZW kol. Roman Szłapa na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu składki rocznej przekazywanej przez koła do ZW, Kol. Roman Szłapa omówił przygotowany przez ZG zestaw dokumentów w sprawie działania Rządu RP - obniżenia odpisu na fundusz socjalny z 0,5% na 0,25% celem przedstawienia ich parlamentarzystom (każdy prezes koła otrzymał w/w dokumenty). Poinformował również o ogłoszeniu w dniu 19.12.2012r. wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie „Ustawy …”zmieniającej tegoroczną waloryzację z procentowej na kwotową.

Następnie głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki który zadeklarował pomoc przy rozwiązywaniu problemów dotyczących naszej organizacji oraz przekazał wszystkim emerytom i rencistom życzenia Zdrowych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek oraz członek ZG kol. Roman Szłapa udekorowali odznaką za zasługi dla ZEiRP RP Prezesa koła przy KM PSP Świętochłowice kol. Marka Staruszkiewicza.

Ustalono terminy dyżurów członków Prezydium ZW:

- 08.01.2013r. kol. Kazimierz Komandzik

- 22.01.2013r. kol. Irena Zbylut

- 05.02.2013r. kol. Jerzy Drozdek

- 19.02.2013r. kol. Grzegorz Świerkot

- 05.03.2013r. kol. Roman Szłapa

- 26.03.2013r. kol. Irena Zbylut

- 02.04.2013r. kol. Jerzy Drozdek

- 16.04.2013r. kol. Roman Szłapa W ostatnim punkcie obrad rozpoczęła się dyskusja na tematy związane z działalnością naszej organizacji.

Na zakończenie obrad Życzenia Świąteczne złożył Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek.

 

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej KW PSP Katowice, gdzie zawarte są zdjęcia z tego posiedzenia.

 

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/pl/index/html/id:223/news_id:6788

 
Podsumowali swoje działania w Rudzie Śląskiej

W dniu 26.10.2012r. w budynku klubowym "GKS Grunwald Ruda Śl." odbyło się robocze spotkanie członków koła nr.11 przy KM PSP w Rudzie Śl. na którym omawiane były tematy związane z działalnością związkową podsumowującą dokonania w roku 2012 oraz nakreślenie planu spotkan oraz wycieczek w następnym roku. Podjęto Uchwałę o podwyższeniu składki o 6 zł./rok.
W czasie obrad Prezes koła kol.Roman Szłapa serdecznie podziękował byłemu Komendantowi PSP w Rudzie Śl. st.bryg. w stanie spoczynku Piotrowi Zawisza (w br.przeszedł na emeryturę) za wzorową współpracę z zarządem koła wręczjąc upominek, a uczestnicy spotkania odśpiewali "sto lat". 

 

 

 
Współpraca Koła ZEiRP RP w Gliwicach z OSP w BycinieO

W dniu 20.10.2012r. koło ZEiRP RP przy KM PSP w Gliwicach zorganizowało wycieczkę w okolice miejscowości Pławniowice w której znajduje się piękny zespół pałacowo-parkowy oraz jezioro o tej samej nazwie.
Na zakończenie odbyło się spotkanie w gościnnej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bycinie na którym wyróżnieni znakiem związku zostali członkowie koła:
- kol. Marcin Kocur
- kol. Waldemar Podkowa
- kol. Jan Wit
- kol. Bogdan Brol
 Prezes koła kol. Jan Gorzka za kilkuletnią współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bycinie podziękował Presesowi jednostki kol. Jerzy Gołąbek, - wręczjąc wspólnie z V-ce Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach okolicznościową statuetkę Św.Floriana.
Wzorowa współpraca pomiędzy kołem naszego związku a OSP w Bycinie skutkuje uczestniczeniem w obydwu organizacjach naszych członków (Naczelnikiem OSP Bycina jest członek zarządu koła w Gliwicach kol. Wilchelm Karmański).
    

 
Tychy na wycieczce.
W dniach 8-9 września 2012r. koło Nr.4 przy KM PSP Tychy zorganizowało drugą wycieczkę tym razem do Wrocławia w której również udział wzieli emeryci z Siemianowic, Chorzowa oraz Katowic (pierwsza wycieczka odbyła się w 2011r do Sandomierza).

 
Wycieczka na Węgry

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Katowicach przy dużej pomocy Komendy Wojewódzkiej PSP zorganizował w październiku br. kilkudniową wycieczkę na Węgry.

Członkowie naszego Związku zwiedzili m.in. najpiękniejsze zabytki stolicy Węgier – Budapesztu,

oraz dolinę pięknej Pani miasta Eger, urocze miasteczko z krętymi uliczkami Szentendre - nazywanego miastem artystów. Uczestnicy wycieczki skorzystali z wód leczniczych w kąpielisku termalnym Miskolctapolca (jednego z najatrakcyjniejszych w skali światowej kąpielisku urządzonemu w naturalnej jaskini krasowej).

Na zakończenie bogatego programu wycieczki spędziliśmy wieczór w regionalnej karczmie węgierskiej przy muzyce i występie zespołu regionalnego.

 

 
Wycieczka do kopalnii

W dniu 8 września 2012r. koło nr.11 przy KM PSP w Rudzie Śląskej zorganizowało wycieczkę do zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
W naturalnych warunkach na "poziomie" 320 m oglądaliśmy urządzenia oraz maszyny uruchamiane przez górników - wykorzystywane przy eksploatacji górniczej.
Poznaliśmy w naturalnych warunkach jak ciężka oraz niebezpieczna jest praca w wyrobiskach górniczych.
Po zwiedzeniu kopalni udaliśmy się na posiłek i przy dzwiękach muzyki spędzilśmy miłe chwile.
Wśród uczestników wycieczki znalazła się grupa emerytów z koła przy KM PSP w Bielsku Białej.

 

 
Jubileusz pułkownika!
W dniu 27.06.2012r. odbyło się spotkanie z okazji 90 urodzin płk. poż. w stanie spoczynku Emila Wańha w którym uczestniczyli Śląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Marek Rączka, byli Komendańci oraz Dowódcy Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Jerzy Drozdek, Z-ca Prezesa kol.Roman Szłapa.
Z okazji urodzin jubilat otrzymał mnóstwo życzen oraz okolicznościowych prezentów.
Płk.poż w stanie spoczynku ur.25.06.1922r. w Zdołbunowie woj. wołyńskie.
W czasie II wojny pracował jako kierowca w Lwowie w kamieniołomach oraz w firmie budowlanej.
Od 4.04.1946r. - 31.12.1953r. pracował w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnych w Bytomiu jako kierowca mechanik (wspólnie z płk.poż. Zdzisławem Filingierem oraz płk.poż. Andrzejem Gatlikiem).
Od 1.01.1954r. - 1.07.1982r. pracował w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnych w Katowicach zaczynając od stanowiska kierowcy-mechanika, a od 15.11.1971r na stanowisku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych.
W dniu 17.07.1962r. otrzymał stopień mł.kpt.poż.
W dniu 22.05.1977r. otrzymał stopień ppłk poż.
W dniu 17.05.1981r. otrzymał stopień płk poż.
Odznaczony był wieloma odznaczeniami między innymi:
- w 1973r. Złoty Krzyż Zasługi
- w 1978r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Jubilat Emil Wańha całe życie poświęcił owocnej służbie pożarniczej i działalności społecznej. Jego działalność w ochronie przeciwpożarowej woj. katowickiego pozostawiła wiele trwałych rezultatów.
Wielkie zalety umysłu i serca, oddanie i duży dorobek zawodowy przyniosły Mu powszechny szacunek i uznanie.
Życzymy dużo zdrowia i 200 lat.

 
W Katowicach odbyło się spotkanie z okazji święta Policji.
Z okazji przypadającego w lipcu święta "Dnia Policjanta" na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji kol. Józefa Krasuckiego w dniu 10.07.2012r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie Prezydium ZW SEiRP oraz przedstawicieli służb mundurowych emerytów i rencistów województwa śląskiego. W spotkaniu uczestniczył podinspektor Krzysztof Szala przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. ZW ZEiRP RP woj. sląskiego reprezentował V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol.Roman Szłapa który z okazji święta "Dnia Policjanta" złożył najlepsze życzenia emerytom i recistom Policji.

 

 
Wycieczka integracyjna kół!

W dniach 3-4 czerwca b.r. koło nr.11 przy KM PSP w Rudzie Śl. zorganizowało wycieczkę do Sandomierza oraz Baranowa Sandomierskiego.

Wśród uczestników wycieczki byli członkowie kół z Rudy Śl., Bielska-Biała, Bytomia, Lublińca oraz Katowic - którzy zwiedzali piękne zabytki Sandomierza oraz okolic, nie zapominając o wspólnej zabawie w pięknym zamku w Baranowie Sandomierskim.

 

 

 

 

 

 
Obradował ZW w Katowicach

Dnia 30.05.2012r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim PSP.
Wśród gości obecni byłi m.in.:
- Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Erwin Jaworudzki
- V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP - kol. Krzysztof Maślankiewicz
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - kol. Józef Krasucki oraz zastępcy kol. Piotr Stypa i Mieczysław Skowron.
Posiedzenie otworzył oraz przywitał gości i zebranych Prezes Zarządu Wojewódzkiego naszego związku kol. Jerzy Drozdek który omówił sprawy socjalne, organizacyjne w tym:
- powstanie koła Nr.19 przy JRG PSP Koniecpol,
- powstanie koła Nr.20 przy KM PSP Piekary Śl,
- włączenie w skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego – kol. Lucynę Porębską.
V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Krzysztof Maślankiewicz wraz z Prezesem ZW kol. Jerzy Drozdek wręczyli odznakę nadaną przez ZG zasłużonym dla ZEiRP RP:
1. kol. Józef Paciorek
2. kol. Marek Durał
3. kol. Helena Piecuch
4. Prezes ZW SEiRP kol. Józef Krasucki
5. st.bryg. Kazimierz Utrata
6. st.bryg. Bogdan Jędrocha
7. kol. Jan Gorzka
8. kol. Wojciech Majka
9. kol. Krzysztof Osiadły
10. st.bryg. Jarosław Wojtasik
Następnie V-ce Prezes ZW kol. Roman Szłapa omówił wprowadzoną od 1.03.2012r. kwotową waloryzację emerytur i rent oraz możliwość odwołania od Decyzji Dyrektora ZER.
Poinformował o skierowaniu skargi w sprawie waloryzacji emerytur i rent do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przez kancelarie prawną z Katowic zgodnie z Uchwałą ZG.
W imieniu Prezydium ZW podziękował kol. Krzysztofowi Maślankiewiczowi za interesujące prowadzenie strony internetowej ZG.
Podjęto uchwałę o zorganizowaniu przez ZW 4-dniowej wycieczki na Węgry.
Głos zabrał st.bryg. Erwin Jaworudzki który omówił współpracę z ZW oraz przekazał życzenia wszystkim emerytom i rencistom.
V-ce Prezes ZG kol. Krzysztof Maślankiewicz w swoim wystąpieniu omówił bieżące prace Prezydium ZG oraz całokształt obecnie realizowanych prac w ZG naszej organizacji.
Prezes ZW SEiRP kol. Józef Krasucki omówił współpracę służb mundurowych emerytów i rencistów woj. Śląskiego na bazie podpisanego w 2008r. porozumienia.
Podziękował za otrzymaną odznakę ZG ZEiRP RP oraz złożył wszystkim życzenia.
Na zakończenie odbyła się dyskusja na tematy dotyczące emerytów i rencistów.

Opracował:

Roman Szłapa

Vice Prezes ZW

 
Byli u Tadeusza!

p2241080

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 maja 2012r. delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach w osobach:
Prezes             - kol. Jerzy Drozdek
V-ce Prezes      - kol. Roman Szłapa
Skarbnik           - kol. Irena Zbylut
złożyła kwiaty oraz znicze na grobie Pierwszego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz długoletniego członka Zarządu Głównego ZEiRP RP śp. płk Tadeusza Baniaka.

 

 
Powstało nowe koło przy Komendzie Miejskiej PSP Piekary Śl.W dniu 7.05.2012r. w KM PSP Piekary Śl. odbyło się zebranie założycielskie koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na które przybyło 15 uczestników.
W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa.
W wyniku przeprowadzonych wyborów nowe władze koła przedstawiają się następująco:
Zarząd koła
1. Prezes - Włodzimierz Kurek
2. V-ce Prezes - Marian Ignacek
3. Sekretarz - Marek Szypuła
4. Skarbnik - Zbigniew Kozieł
5. Członek - Jarosław Nowak
Komisja Rewizyjna
1. Przewodniczący - Marian Kubik
V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego złożył wybranym do władz koła gratulacje oraz życzył jak najlepszych osiągnięć w działalności związkowej dla dobra emerytów i rencistów.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz pożarniczego środowiska emerytów i rencistów.

 

 
Koło z Bielska -Białej na wycieczce.
W dniach 22-23 kwietnia 2012r. odbyła się zorganizowana po raz pierwszy przez koło ZEiRP RP przy KM PSP Bielsko Biała wycieczka do Zakopanego.
Wśród atrakcji dla wycieczkowiczów przygotowano wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch, wieczorek taneczno-integracyjny w przepięknym Pensjonacie Pod Giewontem, pobyt w basenach termalnych w Szaflarach oraz ciekawą pieszą wycieczkę w Dolinę Chochołowską w czasie kwitnienia krokusów.
Taki czynny wypoczynek cieszył się dużym uznaniem wśród uczestników wycieczki.  Uczestnikami wycieczki byli członkowie koła, pracownicy Komendy Miejskiej PSP Bielsko Biała oraz działacze Zarządu Wojewódzkiego naszego związku, którzy przyczynili się do organizacji naszej wycieczki.
Podziękowania za pomoc w organizacji należa się również Komendantowi Miejskiemu PSP w Bielsku Białej.

 
Obradowało Prezydium ZW w Katowicach.

W dniu 20.03.20012r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w którym udział wzieli:
1. Prezes       - Jerzy Drozdek,
2. Wiceprezes - Roman Szłapa,
3. Sekretarz   - Grzegorz Świerkot,
4. Skarbnik    - Irena Zbylut,
5. Członek     - Kazimierz Komandzik,
6. Członek     - Aleksander Radkowski,
oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Marian Mielniczuk.
W trakcie posiedzenia Prezes ZW  zaproponował, aby poszerzyć skład Prezydium i włączyć do jego składu kol.Lucynę Porębską. Prezydium jednogłośnie w swojej uchwałe przyjęło kol. L. Porębską.
Uzgodniono wiele spraw rzutujących na sprawną pracę ZW w tym sprawę wpłacania składek przez Koła do ZW.
Kol. Roman Szłapa omówił temat bieżącej współpracy z Prezydium ZG oraz pisma Prezesa ZG kol. Albina Piątkowskiego w srawie tegorocznej waloryzacji emerytur oraz wniosek - odwołanie od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA. Przedstawił również pismo Prezesa Jerzego Drozdka skierowane do ZG w sprawie składek wnoszonych za 2011r przez ZW do ZG w Warszawie.  
Kol. Irena Zbylut omówiła i podsumowała sprawozdania z Kół terenowych oraz przedstawiła wpłaty wnoszone przez Koła naszego związku.
Postanowiono, że odpowiednia wpłata zostanie przelana na konto Zarządu Głównego.
Ponadto informujemy wszystkich członków ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Katowicach, żenajbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 30 maja 2012r. o godz.11 w sali sztabowej KW PSP w Katowicach.

 

 

Roman Szłapa

 

 
Powstało nowe Koło!
W dniu 16 lutego 2012r. powstało nowe Koło naszego Związku w Koniecpolu 

powiat Częstochowa woj. śląskie.


W czasie spotkania świąteczno-noworocznego zebrani emeryci i renciści

z dawnej KRSP- Koniecpol, obecnej JRG- Koniecpol oraz ZZSP w Koniecpolskich

Zakładach Płyt Pilśniowych postanowili utworzyć nowe Koło ZEiRP RP.


Nowe Koło liczy 20 osób.

Wybrano 3 osobowy Zarząd w składzie:

1. kol. Paweł Zasępa- Prezes,
2. kol. Halina Pudło- Sekretarz,
3. kol. Szczepan Dylewski- Skarbnik.

oraz Komisję Rewizyjną Koła w składzie:
1. kol. Ryszard Kurpios- Przewodniczący,
2. kol. Jan Nowakowski- Sekretarz,
3. kol. Aleksander Bąk- Członek.

Gratulujemy, życzymy powodzenia i obiecujemy pomoc w pracy.

 
Odbyło się zebranie Koła w Bielsku-Białej
W dniu 26.01.2012r. w gościnnych progach OSP Straconka odbyło się spotkanie sprawozdawcze koła przy KM PSP Bielsko Biała.
Wśród gości spotkania obecni byli m.in:
- Śląski Komendant Wojewódzki PSP  nadryg.Marek Rączka
- Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej st.bryg. Adam Caputa
- D-ca JRG  bryg. Grzegorz Piestrak
- V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Roman Szłapa
Zebranie prowadził Prezes Koła kol.Zabłocki który omówił sytuację w roku sprawozdawczo-wyborczym zwracając uwagę na systematyczne powiększanie osobowe koła /stan na koniec grudnia 2011r. - 95 wzrost o 10 osób/  oraz przy udziale obecnych członków Koła wypracowano plan działania w roku 2012.
Głos zabrali zaproszeni goście którzy w krótkich przemówieniach życzyli zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku.
Po zebraniu srawozdawczym odbyła się biesiada piwna połączona z występami artystów.

 
Obradował ZW w Katowicach
W dniu 16.12.2011r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej naszego zwązku oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.
Wśrod gości obecni byli:
- kol.Krzysztof Maślankiewicz    v-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP
- nadryg.Marek Rączka            Śląski Komendant Wojewódzki PSP
- st.bryg.Jerzy Panek              Naczelnik wydziału kadr, organizacji i kontroli
Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol.Jerzy Drozdek który przywitał uczestników, a następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty. Omówił dziłalność komisji socjalnej oraz  przychody i wydatki z funduszu socjalnego za 2011r.
Głos zabrał nadbryg.Marek Rączka który przedstawił wspólpracę z Zarządem Wojewódzkim naszego związku oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bozego Narodzenia oraz Nowego Roku.
Działania nowowybranego w czerwcu br. Zarządu Głównego ZEiRP RP omówił kol.Krzysztof Maślankiwicz
zwracając szczególną uwagę na rozwijającą się stronę internetową naszego związku oraz terminowe przesyłanie składek do Zarządu Głównego. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego oraz własnym złożył Świąteczne Życzenia.
Kol.Irena Zbylut przekazała wszystkim kołom terenowym nowe druki sprawozdań które po wypełnieniu razem ze składkami należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2012r.
Kol.Roman Szłapa omówił działania podejmowane w Zarządzie Głównym oraz przedstawił wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zmiany waloryzacji naszych emerytur w 1998r.  (kasacja wyroku Sądu apelacyjnego naszego emeryta) - zgodnie z Uchwałą ZG podjętą na posiedzeniu w Szczecinie w 2010r.  należy skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości.
Następnie odbyła się miła uroczystość nadania przez Zarząd Główny "Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP" - wręczenia dokonał v-ce Prezes ZG kol.Krzysztof Maślankiewicz następującym osobom:
1. nadbryg.Marek Rączka
2. st.bryg.Jerzy Panek
3. kol.Jan Wyleciał
4. kol.Bolesław Topolski
5. kol.Karol Prec
6. kol.Antoni Kowalski
7. kol.Alicja Flak
8. kol.Aleksander Radkowski
9. kol.Antoni Anzorge
10.kol.Grzegorz Świerkot
11.kol.Irena Zbylut
12.kol.Roman Szłapa
13.kol.jerzy Drozdek
Kol.Grzegorz Świerkot przedstawił harmonogram dyżurów w naszym biurze KW PSP Katowice:
10.01.2012r.     G.Świerkot
24.01.2012r.     I.Zbylut
07.02.2012r.     J.Drozdek
21.02.2012r.     I.Zbylut
06.03.2012r.     R.Szłapa
20.03.2012r.     J.Drozdek
17.04.2012r.     I.Zbylut
24.04.2012r.     Prezydium ZW
05.06.2012r.     G.Świerkot
19.06.2012r.     R.Szłapa

 
Spotkanie członków Koła ZEiRP RP w Rudzie Śląskiej

W dniu 9.12.2011r. w restauracji "Adria" w Rudzie Śl. odbyło się spotkanie świąteczne emerytów i rencistów zorganizowane przez koło nr.11 przy KM PSP w Rudzie Śl.
Wśród zaproszonych gości obecni byli:
- st.bryg. Piotr Zawisza-Komendant Miejski PSP w Rudzie Śl.
- kol.Kazimierz Komandzik -członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, a zarazem Komendant Miejski Straży Pożarnych w Rudzie Śl. w latach 1961 - 1980.
Spotkanie świateczne prowadził Prezes koła kol.Roman Szłapa, który przywitał wszystkich uczestników, a następnie omówił najważniejsze wydarzenia naszego związku które wydarzyły się w bieżącym roku.  Następnie złożył  obecnym oraz ich rodzinom życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku.

Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy kalendarz z logo naszego związku.
Spotkanie upłynęło w miłej oraz świątecznej atmosferze.

 

 

 
Obradowało Prezydium ZW w Katowicach
W dniu 4.10.2011r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w składzie:
1. Prezes          - Jerzy Drozdek
2. V-ce Prezes  -  Roman Szłapa
3. Sekretarz      - Grzegorz Świerkot
4. Skarbnik       -  Irena Zbylut
5. Członek        -  Kazimierz Komandzik
6. Członek        -  Aleksander Radkowski
7. Członek        -  Antoni Anzorge
oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej -  Marian Mielniczuk
Omówiono następujące tematy:
- Trzydniowe posiedzenie Zarządu Głównego w Bydgoszczy
- Zorganizowanie w KW PSP Katowice dnia 29.11.2011r. szkolenia dla skarbników oraz przewodniczących komisji rewizyjnej kół terenowych
- Odznaczenia związkowe
- Składki i ubezpieczenia za 2011r. (wpłacono pełną wysokość składki do ZG za 2011r.)
- Propozycje zmiany regulaminu komisji socjalnej
- Wycieczki organizowane przez koła terenowe (rejestr znajduje się w ZW)
- W grudniu 2011r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP
- Ustalono terminy dyżurów członków Prezydium ZW:
25.10.2011r. - kol.Irena Zbyluy
08.11.2011r. - kol.Jerzy Drozdek
22.11.2011r. - kol.Kazimierz Komandzik
13.12.2011r. - Prezydium Zarządu
W dniu 4.10.2011r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w składzie:
1. Prezes          - Jerzy Drozdek
2. V-ce Prezes  -  Roman Szłapa
3. Sekretarz      - Grzegorz Świerkot
4. Skarbnik       -  Irena Zbylut
5. Członek        -  Kazimierz Komandzik
6. Członek        -  Aleksander Radkowski
7. Członek        -  Antoni Anzorge
oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej -  Marian Mielniczuk
Omówiono następujące tematy:
- Trzydniowe posiedzenie Zarządu Głównego w Bydgoszczy
- Zorganizowanie w KW PSP Katowice dnia 29.11.2011r. szkolenia dla skarbników oraz przewodniczących komisji rewizyjnej kół terenowych
- Odznaczenia związkowe
- Składki i ubezpieczenia za 2011r. (wpłacono pełną wysokość składki do ZG za 2011r.)
- Propozycje zmiany regulaminu komisji socjalnej
- Wycieczki organizowane przez koła terenowe (rejestr znajduje się w ZW)
- W grudniu 2011r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP
- Ustalono terminy dyżurów członków Prezydium ZW:
25.10.2011r. - kol.Irena Zbylut
08.11.2011r. - kol.Jerzy Drozdek
22.11.2011r. - kol.Kazimierz Komandzik
13.12.2011r. - Prezydium Zarządu
Roman Szłapa
Członek ZG
 
ZW w Katowicach zorganizował wycieczkę do Lwowa
W dniach 23-25.09.2011r. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Katowicach przy pomocy Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zorganizował wycieczkę w Bieszczady oraz do Lwowa. W pierwszym dniu uczestnicy wycieczki zwiedzili zbytki miasta Łańcuta wraz z Muzeum – Zamek Łańcut który wzniesiony został na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629 – 1642 . W drugim dniu poświęcony był na wyjazd do Lwowa. W czasie wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim , którego integralną częścią jest odnowiony cmentarz Orląt Lwowskich uczestnicy wyjazdu zapalili znicze na zrekonstruowanej symbolicznej płycie Pięciu Nieznanych Żołnierzy z Persenkówki . Znicze zapalili przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego oraz KW PSP w Katowicach. Uwieńczeniem pobytu w Bieszczadach był przejazd Bieszczadzką Kolejką Wąskotorową wijącą się pośród lesistych szczytów górskich. Podczas trwającego ponad godzinę przejazdu można było odkryć uroki podróżowania „ciuchcią” i jednocześnie poznać piękno bieszczadzkiej ziemi. Ostatnim akcentem wyjazdu był pobyt w Solinie gdzie znajduje się najwyższa budowla hydrotechniczna w Polsce; licząca prawie 82m wysokości Zapora w Solinie oraz utworzone w ten sposób jezioro o powierzchni ponad 2100 hektarów .
Źródło: strona internetowa KW PSP Katowice.

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej KW PSP Katowice zawierający pozostałe zdjęcia z wycieczki.

 
Tyskie Koło na wycieczce
W dniach 20-21 czerwca 2011r po raz pierwszy Koło przy KM PSP Tychy zorganizowało samodzielnie wycieczkę do Sandomierza i Kazimierza. Dzięki inicjatywie Prezesa Koła kol.Jerzego Rybickiego oraz dużej pomocy Komendanta Miejskiego PSP w Tychach st.bryg.Kazimierza Utraty uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z pieknym regionem oraz spędzić miło dwa dni.

 
Obradował ZW w Katowicach

Informacja

 

W dniu 16.06.2011 w KW PSP Katowice odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej naszego związku oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

Wśród gości obecni byli:

- Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Marek Rączka - który złożył najlepsze życzenia dla emerytów i ich rodzin oraz zadeklarował dalszą współpracę dla rozwiązywania problemów emerytów i rencistów pożarniczych.

- Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji kol. Józef Krasucki - pozdrowił uczestników posiedzenia w imieniu ZW SEiRP

- Prezes Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego kol. Ireneusz Guliński - odznaczył „Złotą Odznaką” za zasługi dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP v-ce Prezesa

kol. Romana Szłapa

 

Posiedzenie prowadził Prezes ZW ZEiRP RP kol. Jerzy Drozdek -przedstawił program posiedzenia który został przyjęty jednogłośnie. Omówił opiniowanie wycieczek organizowanych przez koła naszego związku.

- minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. v-ce Prezesa koła przy KM PSP Siemianowice kol. Józefa Marczoka

- zadania Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP na obecną kadencje przedstawił członek prezydium kol. Kazimierz Komandzik

- v-ce Prezes ZW kol. Roman Szłapa zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej wycieczki organizowanej przez ZW która planowana jest w dniach 23-25.09.2011r. do Bieszczad i Lwowa. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnie omówił przeprowadzony w dniach 7-9.06.2011r. w Centralnej Szkole Pożarniczej Częstochowa - Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy naszego związki oraz Uchwałę Programową nowo wybranego Zarządu Głównego na obecną kadencję.

- następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca problemów w działalności kół terenowych.

 

Roman Szłapa

 

 
Wycieczka do Zakopanego
W dniach 29-30.05.2011r. koła ZEiRP RP przy Komendach 
Miejskich PSP w Rudzie Śląskiej,Gliwicach,
Siemianowicach oraz Bielska Białej zorganizowały
wycieczkę do Zakopanego i basenów termalnych
w Szaflarach.

Po raz kolejny gościny użyczył "Pensjonat pod Giewontem".
Uczestnicy wycieczki po dotarciu na szczyt góry Kasprowy
Wierch przesłali życzenia uczestnikom zbliżającego się
w dniach 7-9 czerwca Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP
który odbędzie się w Centralnej Szkole Pożarniczej
w Częstochowie - owocnych obrad oraz wyboru najlepszych
przedstawicieli z poszczególnych woj.
w Zarządzie Głównym. 
Dzień Strażaka w Zawierciu
Dnia 13.05.2011r. po uroczystościach z okazji Dnia Strażaka 2011 które odbyły się w Komendzie Powiatowej PSP w Zawierciu, uczestnicy spotkali się w Ośrodku "Ciechan Zdrój" w Siamoszycach.
Wśród pracowników Komendy Powiatowej PSP oraz emerytów-weteranów służby pożarniczej obecni byli zaproszeni goście m.in.:
- senator RP generał brygadier Zbigniew Meres
- Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Zbigniew Rączka
- Delegacja Strażaków z Żiliny (Słowacja)
- członek Zarządu Głównego ZEiRP RP kol.Roman Szłapa
- władze powiatowe

 
Obradował IV WZD w Katowicach

I n f o r m a c j a

 

W dniu 25.03.2011r. odbył się IV Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów

Pożarnictwa RP woj. śląskiego.

Gośćmi Zjazdu byli:

- st.bryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki PSP

- kol. Krzysztof Maślankiewicz - członek Zarządu Głównego ZEiRPoż. RP

- kol. Józef Krasucki - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji

- st.bryg. Jerzy Panek - naczelnik wydziału kadr, organizacji i nadzoru KW PSP

- st.bryg. Jarosław Wojtasik - naczelnik wydziału polityki informacyjnej KW PSP

- mgr. Andrzej Zehnal - radca prawny KW PSP


Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości dokonał Prezes ustępującego Zarządu

Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach kol. Jerzy Drozdek.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w grudniu 2009r.długoletniego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

oraz członka władz krajowych naszego związku płk Tadeusza Baniaka. Obrady IV Zjazdu prowadził

kol. Grzegorz Świerkot. Następnie Prezes Jerzy Drozdek odczytał sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Kazimierz Komandzik podsumował czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek

o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie.

Głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP który omówił współpracę z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP

oraz życzył owocnych obrad a jednocześnie zadeklarował dalszą współpracę z nowo wybranymi władzami

naszego związku. Kol. Krzysztof Maślankiewicz przedstawił współpracę zarządów wojewódzkich ZEiRP RP woj.opoloskiego oraz woj.śląskiego oraz omówił stronę internetową Zarządu Głównego ZEiRP RP.

Kol. Józef Krasucki w krótkich słowach przekazał najlepsze życzenia uczestnikom IV Zjazdu w imieniu

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił kandydatów do władz wojewódzkich naszego związku.

Po przeprowadzeniu głosowań wybrano nowe władze:

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Jerzy Drozdek,

 2. V-ce Prezes - kol. Roman Szłapa,

 3. Sekretarz - kol. Grzegorz Świerkot

 1. Skarbnik - kol. Irena Zbylut

 2. członek prezydium - kol. Kazimierz Komandzik

 3. członek prezydium - kol. Aleksander Radkowski

 4. członek prezydium - kol. Antoni Anzorge

 5. … członkowie - Prezesi kół terenowych


Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący - kol. Marian Mielniczuk

 2. członek - kol. Robert Patyk

 3. członek - kol. Krzysztof Sromek

 4. członek - kol. Jan Wieczorek

Delegaci na Zjazd Krajowy

 1. kol. Roman Szłapa

 2. kol. Aleksander Radkowski

 3. kol. Antoni Anzorge

Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową IV Zjazdu oraz wysłuchano wystąpienia

nowo wybranego Prezesa kol. Jerzego Drozdka.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaproszenie na WZD w Katowicach
W dniu 25.03.2011r. o godz.10 30 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach 
ul.Wita Stwosza 36 odbędzie się Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. śląskiego.


Wszystkich wybranych w Kołach Delegatów oraz członków Zarządu Wojewódzkiego
naszego związku serdecznie zapraszamy.


Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP
 
Spotkanie w KW Policji w Katowicach
W dniu 8.02.2011r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło 
się spotkanie przedstawicieli emerytów i rencistów służb mundurowych
woj.śląskiego na zaproszenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Emerytów
i Rencistów Policyjnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. :
1. kol. Kazimierz Budzyński - Przewodniczący ZW Związku Emerytów
 i Rencistów Służby Więziennej,

2. kol. Ireneusz Guliński - Prezes Oddziału Wojewódzkiego
Związku Weteranów i Rezerwistów WP,

3 .kol. Roman Szłapa - Członek Prezydium ZW ZEiRPoż. RP
4 .kol. Stanisław Jaguś - Przewodniczący Zarządu Koła Służby Więziennej w Katowicach
5. kol. Józef Krasucki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policji

W czasie spotkania omówiono podpisane w dniu 19.02.2008r. porozumienie
"Forum Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych" woj. śląskiego.
Powołano komisje roboczą której celem będzie uaktualnienie w/w porozumienia,
a następnie jego podpisanie.

 
Walne zebranie członków Koła w Siemianowicach

W dniu 24.01.2011r. w "Zameczku" w Siemianowicach odbyło się Walne spotkanie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Emerytów i Ręcistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Siemianowicach.
W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawiamy nowe władze Koła,
Zarząd Koła :
Prezes - kol. Alicja Flak,
V-ce Prezes - kol.  Józef Marczok,
Sekretarz - kol.Henryk Krupanek,

Skarbnik - kol.Alicja Dobrowolska,

Członek - kol.Jolanta Stasiok.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - kol.Roman Stachoń,
Sekretarz - kol. Edward Łapcik,
Członek - kol.Jacek Pluciński.
Delegaci na Zjazd Wojewódzki:
kol.Alicja Flak,
kol.Józef Marczok
Uczestnikami spotkania byli: Komendant Miejski PSP Siemianowice - st.kpt.Leszek Jasica,
z-ca komendanta - mł.bryg. Rafał Świerczek, D-ca JRG - st.kpt. Dariusz Czop, st.specjalista d/s kwatermistrzostwa - Marta Karkus oraz członek Zarządu Głównego ZEiRP RP kol.Roman Szłapa.
Spotkanie odbyło się w miłej oraz sympatycznej atmosferze.

 

 

 

 
Obradował ZW w Katowicach

Komunikat z posiedzienia ZW ZEiRPoż RP

W dniu 9.11.2010r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Uczestnikiem posiedzenia był Sląski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg.Marek Rączka. Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol.Jerzy Drozdek, który przywitał zebranych, a szczególnie V-ce Prezesa Zarządu nowo powstałego Koła przy KM PSP w Jaworznie oraz przedstawił porządek obrad - który został przyjęty jednomyślnie. Następnie st.bryg.Marek Rączka przedstawił stan obecny współpracy z naszym Zarządem Wojewódzkim oraz życzył owocnych obrad.
W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenie do końca stycznia 2011r. wyborów nowych władz w kołach terenowych oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki który odbędzie się w marcu 2011r.
Podjęto uchwałe na temat organizacji wycieczek przez koła terenowe w 2011r oraz wycieczki którą organizuje Zarząd Wojewódzki naszego związku.
Członek Zarządu Głównego kol.Roman Szłapa podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemi za pomoc w organizacji w miesiącu wrześniu posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP w Ustroniu oraz przedstawił uchwały podjęte przez Zarząd Główny.

Omówił również strony internetowe Zarządu Głównego oraz stronę Zarządu Wojewódzkiego.
Kol.Irena Zbylut skarbnik Zarządu Wojewódzkiego omówiła temat sprawozdań rocznych, które powinny być wypełniane przez koła terenowe i przekazane do Zarządu Wojewódzkiego do końca stycznia 2010r.

 
80-te urodziny naszego członka

W dniu 8.11.2010r. odbyła się miła uroczystość 80-tych urodzin, które obchodził kol.Eryk Dziembala, członek naszego związku były szef zmiany w KM PSP w Rudzie Śl.

W spotkaniu udział wzięli: mł.bryg.Sławomir Gajda - reprezentował Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śl. oraz Skarbnik Koła nr.11 kol.Krystyna Goleśny i Prezes Koła kol.Roman Szłapa, którzy przekazali najlepsze życzenia dla solenizanta oraz okolicznościowy upominek.

DSC02161 DSC02165

 
Powstało nowe Koło w woj. śląskim

Powstało 17 koło naszego Związku przy KM PSP w Jaworznie.

Na zebraniu założycielskim które odbyło się dnia 18.09.2010r. w KM PSP w Jaworznie wybrano Zarząd koła oraz Komisję Rewizyjną:

Zarząd Koła
Prezes - kol.Tadeusz Michałek ,
V-ce Prezes - kol.Robert Patyk ,
Sekretarz - Krzysztof Buliński,

Skarbnik - Grzegorz Piętak,
Członek - Danuta Boba


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Andrzej Długajczyk
Sekretarz - Ludwika Bachowska
Członek - Elżbieta Basta

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa gratulacje członkom założycielom nowego Koła.

Wybranym członkom Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej, życzymy owocnej pracy dla dobra członków naszej organizacji. 
Koło w Rudzie Śląskiej na wycieczce

W dniu 24.08.2010r. Koło ZEiRPoż przy KM PSP w Rudzie Śl. wspólnie z Kołem przy KM PSP w Tychach zorganizowało jednodniową

wycieczkę do muzeum w browarze w Tychach oraz największą nowo oddaną strażnicę PSP w Bielsko Biała, po której oprowadził

uczestników wycieczki mł. bryg. Zbigniew Mizera. Następnie  kolejką gondolową uczestnicy wycieczki "wjechali" na górę Szyndzielnia

z której oglądano panoramę Bielska Białej.
Podsumowanie wycieczki odbyło się w gościnnej OSP Bystra, gdzie Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach st. bryg. Marek Rączka

wspólnie z członkiem Zarządu Głównego ZEiRP RP Roman Szłapa wręczył odznaczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

członkom naszego związku p.Alicji Dobrowolskiej oraz Wiesław Wojtuń.

Gościem spotkania był Prezes koła przy KM PSP w Bielsko Białą p.Aleksander Radkowski.

 

DSC_9119 DSC_9236

DSC_9177 DSC_9238

DSC_9280 DSC_9346

DSC_9356 DSC_9351

DSC_9364

 
Wycieczka Koła w Myszkowie

Emeryci Koła nr 9 w Myszkowie odwiedzili Litwę

W dniach 7-10 czerwca 2010 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie zorganizował czterodniową

wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla członków Koła oraz ich rodzin na Litwę, gdzie

odwiedzili najciekawsze miejsca Wilna, Kowna, Trok. Po całodziennej podróży

w godzinach wieczornych dotarliśmy do Wilna, po zakwaterowaniu w hotelu

i zjedzeniu obiadokolacji udaliśmy się na odpoczynek. W drugim dniu naszego

pobytu przy wspaniałej pogodzie cała grupa udała się wspólnie z przewodnikiem

na zwiedzanie zabytkowego Wilna. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od wejścia

na Górę Trzykrzyską –legendarne miejsce związane z historią Wilna i Litwy.

W dalszej kolejności odwiedziliśmy Kościół św. Piotra i Pawła, Cmentarz Rossa,

Ostrą Bramę z kaplicą i obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Kościół św. Teresy,

dom Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Katedrę Wileńską, Pałac Prezydencki,

Kościół św. Anny. Po powrocie do hotelu i zjedzeniu kolacji w godzinach wieczornych

przejazd do restauracji na biesiadną kolację przy muzyce. W trzecim dniu pobytu

po śniadaniu udaliśmy się do Kowna –to drugie po Wilnie co do wielkości miasto Litwy,

gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto, ruiny zamku oraz gotycką archikatedrę z początku

XV wieku, największy taki obiekt na Litwie. W tym samym dniu zwiedziliśmy

byłą stolicę Litwy Troki. Płynąc statkiem po jeziorze Galwe podziwialiśmy murowany

potężny zamek gotycki położony na wyspie, dworek Tyszkiewiczów oraz piękne widoki.

W trakcie rejsu skosztowaliśmy tradycyjnych litewskich pierogów. W ostatnim dniu

w drodze do Polski odwiedziliśmy Druskienniki, jedno z najstarszych uzdrowisk litewskich

leżące wśród borów sosnowych nad zakolem Niemna.

tn_DSC07870 tn_DSC07882 tn_DSC07918

tn_DSC07947 tn_DSC07865

tn_DSC07956

tn_DSC07881

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2