Strona Główna Aktualności Odpowiedź MSW na interpelację nr 3638.
Odpowiedź MSW na interpelację nr 3638.

Poniżej podajemy link do strony internetowej Sejmu RP zawierający odp. Ministra SW w sprawie Komisji Lekarskich.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7110E772&view=6