Strona Główna Zachodniopomorskie
Zachodniopomorskie
Nie zapomniano o tradycji

 

Zarząd Koła Związku ERP RP w Gryficach w nawiązaniu do dobrego obyczaju obchodów „ Dnia Strażaka ‘’ w dniu 28.06.2013r. zorganizował spotkanie dla swoich członków.

Na spotkanie zostali zaproszeni, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bryg.poż. Dariusz Sobczyk oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Gryficach druh Franciszek Gródecki.

Prezes Zarządu Koła ZEiRPoż. RP powitał wszystkich przybyłych na spotkanie.

Minutą ciszy uczczono pamięć dwóch kolegów którzy w 2013r. odeszli na wieczną służbę.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP obok wspomnień ze wspólnej służby w PSP złożył serdeczne życzenia dla wszystkich obecnych emerytów i zachęcił do odwiedzania progów tut. Komendy i JRG.

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dołączył swoje życzenia od siebie i wszystkich członków OSP z terenu powiatu. Nawiązał do wspólnych wspomnień ze służby z obecnymi emerytami, na konkretnych przykładach opierał swoje doświadczenia jakie członkowie OSP uzyskali z fachowych porad byłych funkcjonariuszy a obecnych emerytów.

Były to miłe chwile wspomnień, niektórym zakręciła się łza w oku.

Dyplomem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straż Pożarnej i

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie

 

Z okazji 60-lecia powstania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej i

XV lecia powołania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

dla Weteranów Służby Pożarniczej zostali wyróżnieni

asp.poż. w st.spocz. Teresa Grządziela,

st.ogn.poż.w st.spocz. Kazimierz Kopeć .

 

Dyplomy Jubileuszowe od Zarządu Koła Z E i RPoż. RP i Komendanta Powiatowego PSP oraz kwiaty otrzymali z okazji:

ukończenia 80 lat st.ogn. Józef Modrzejewski,

ukończenia 75 lat st.ogn. Janusz Modrany,

ukończenia 70 lat , st.ogn. Władysław Karg.

Poza doniosłym nastrojem przy kawie i herbacie nie zabrakło też rozmowy dotyczących spraw życia emerytów w aktualnej rzeczywistości , i niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. koleżankom i kolegą emerytom .

Ku zadowoleniu wszystkich wyrażono chęć do jak najszybszego kolejnego spotkania.

 

Prezes Zarządu Koła

Zw. ERP EP w Gryficach

Lenard Rysak

Gryfice 28.06.2013r.

 

 

 

 

 
Wspólne świętowanie …

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2013r.

 

Okres świętowania Bożego Narodzenia i Nowego Roku to piękny czas. Spotkania rodzinne i przyjaciółmi powodują nawiązanie ścisłych kontaktów, wymianę doświadczeń i utrzymanie tak staropolskiej tradycji.

Koło nasze aby utrzymać tą więź współuczestniczyło w realizacji tego obyczaju wśród środowiska emeryckiego.

 • 9 grudnia 2012r. przedstawiciele naszego koła uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym przez Zarząd Powiatowy ZOSP w Gryficach w miejscowości Płoty. Było to spotkanie wigilijno – noworoczne. Pomyślano   o weteranach pożarnictwa wśród emerytów OSP i PSP. Po słowie bożym ks. Kapelana I. Pastryka łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe Miasta i Gminy Płoty.

 • 19 grudzień 2012r. Zarząd Koła Zawiązku ERPRP w Gryficach wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP zorganizował spotkanie wigilijno – noworoczne w świetlicy PSP. Na spotkanie przybyli: Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Gryficach Franciszek Gródecki, ks. Kapelan Ireneusz Pastryk, Prezes Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Krzysztof Tokarczyk jednocześnie Przewodniczący Rady Miasta Gryfice, funkcjonariusze pożarnictwa PSP oraz emeryci i renciści pow. Gryfice (31 osób). Przy przystrojonej choince składano sobie życzenia świąteczno – noworoczne. Zadeklarowano wzajemną dalszą współpracę na rzecz środowiska emeryckiego. Podczas uroczystości pamiętano o jubileuszu z okazji ukończenia 70 lat i 65 lat życia naszych emerytów (4 osoby). Wręczono im wiązanki kwiatów i okolicznościowe dyplomy gratulacyjne.

 • 20 grudzień 2012r. na zaproszenie Zarządu Koła Związku Wojska Polskiego przedstawiciele naszego koła uczestniczyli w spotkaniu wigilijno – noworocznym zorganizowanym przez to koło. Życzenia świąteczno – noworoczne były nawzajem wymieniane, miłe były wspólne wspomnienia z lat służby i życia emerytalnego. Ks. Proboszcz parafii pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Gryficach wygłosił słowo boże.

Wszystkie spotkania na pewno przyczynią się do dalszego wspólnego nawiązania współpracy ku zadowoleniu całego środowiska emerytalnego.

 

Prezes Zarządu Koła

ZERP RP w Gryficach

Leonard Rysak

 

 

 

 
Wigilia w Szczecinie

W dniu 21 grudnia 2012 r w pięknie przystrojonej sali restauracyjnej FETA w Szczecinie zorganizowano uroczystość Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z okazji zaległego Emeryckiego Święta Dnia Strażaka 2012

oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013.

Uroczystość organizowana przez Zarząd Wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w której po raz pierwszy i zgodnie z oczekiwaniem głównymi aktorami byli weterani pożarniczej służby, były delegacje kół naszego Związku z terenu całego województwa. Najważniejsi byli więc emeryci i renciści, wyróżniający się działacze naszej organizacji.

Naszymi szczególnymi gośćmi byli”

 1. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – Pan nadbryg. Henryk Cegiełka.

 2. Zachodniopomorski Kapelan Strażaków PSP i OSP - ks. mł bryg. mgr Ryszard Szczygieł

 3. Panowie komendanci miejscy i powiatowi PSP.

 

Było to uroczyste spotkanie szerszej reprezentacji społeczności emeryckiej z okazji Dnia Strażaka i zarazem XX lecia Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ w dotychczasowej formule Dnia Strażaka uczestniczyli przede wszystkim nasi reprezentanci to jest prezesi zarządów kół z czego nie byliśmy zadowoleni.

Uroczystość ta – według tradycji chrześcijańskiej kultury –była również spotkaniem pokoleń strażackiej służby z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Było to spotkanie kierownictwa jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w naszym województwie z pokoleniami weteranów służby pożarniczej.

 

Jak wykazaliśmy w okolicznościowym wystąpieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego naszym życzeniem i oczekiwaniem jest harmonia we współdziałaniu pokoleń, jest solidarność międzypokoleniowa, jest partnerstwo i pamięć o poprzedzających strażackich pokoleniach.

W naszym województwie – jest 1961emerytów, rencistów inwalidów i rencistów rodzinnych.

Jest to więc ogromna ilość osób, które funkcjonowały w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, bo mających ponad 62 lata państwowych organach ochrony przeciwpożarowej –terenowych i zakładowych – jako organach terenowej i resortowej ochrony przeciwpożarowej – oraz z górą 20 lat mającej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas tej szczególnej uroczystości z udziałem licznego grona reprezentacji kilku pokoleń emerytów i rencistów pożarnictwa z kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka dokonał odznaczenia niżej wymienionych naszych kolegów „Odznakami Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych :

 

 1. Janusz Modrany- Koło w Gryficach Złotą Odznaką,

 2. Marian Poniatowski- Koło w Szczecinie Złotą Odznaką,

 3. Zbigniew Czajkowski- Koło w  Świdwinie Srebrną Odznakę,

 4. Stanisław Rakowski- Koło w  Koszalinie Srebrną Odznakę,

 5. Janusz Bartosiński -Koło w Szczecinie Brązową Odznaką

 

Następnie Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka wręczył „Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego” kol. Janowi Rysz – Skarbnikowi Zarządu Wojewódzkiego.

Prezes ZG płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski odznaczył niżej wymienionych naszych działaczy Medalami Honorowymi „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, nadanymi przez Prezydium Zarządu Głównego:

 1. Janina Dłużyńska -Koło w Choszcznie,

 2. Stanisław Gulbas-  Koło w Świdwinie,

 3. Hieronim Kosecki-Koło w Koszalinie,

 4. Jerzy Biniszczyk -Koło w Policach,

 5. Ludwik Sabeł -Koło w Myśliborzu,

 6. Leonard Rysak -Koło w Gryficach,

 7. Antoni Barów-Koło w Białogardzie,

 8. Konstanty Antoniewicz -Koło w Stargardzie Szczecińskim,

 9. Jan Rysz -Zarząd Wojewódzki w Szczecinie,

 10. Władysław Surdy-Zarząd Wojewódzki w Szczecinie,

 11. Anna Lipińska- Juźwik- Przewodnicząca Woj. Komisji Rewizyjnej.

 Dyplomami okolicznościowymi Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP wyróżniono 43 działaczy .

Niżej wymienionym działacze wyróżnieni zostali na tym spotkaniu;

 1. Jarosław Kaleta - Prezes Koła w Choszcznie,

 2. Piotr Pikulski - z Koła Gryficach,

 3. Czesław Orłowski - z Koła Gryficach,

 4. Kazimierz Prokopczyk - z Koła Policach,

 5. Stanisław Rakowski - z Koła Koszalinie

 6. Janusz Michniewicz - z Koła Szczecinku,

 7. Feliks Rudy- z Koła Szczecinku,

 8. Zbigniew Kilch - z Koła Goleniowie.

 

W swoim bardzo serdecznym wystąpieniu Pan Komendant Wojewódzki PSP podziękował naszym działaczom za ich społeczną pracę, pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym naszym koleżankom i kolegom oraz złożył życzenia z okazji Bożego Narodzenia i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku.

Równocześnie Komendant Wojewódzki wskazał za te najbliższe tematy które powinniśmy wspólnie podjąć względnie dopracować dla naszego dobra oraz zwrócił się z apelem do komendantów miejskich i powiatowych PSP o udzielanie dalszej pomocy emerytom i rencistom w ich działalności.

 

Nasza organizacja w swoim programie działań na 2013 r ma między innymi zadanie dotyczące podjęcia rozmów z emerytami i rencistami oraz komendantami powiatowymi PSP w Sławnie, Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim, Kamieniu Pomorskim i Łobzie w sprawie reaktywowania tam naszych organizacji.

 

Kolejnym szczególnym punktem programowym naszej uroczystości była część liturgii z odczytaniem Ewangelii, błogosławieństwem opłatków i krótką świąteczną homilią z którą zwrócił się do wszystkich emerytów i rencistów oraz strażaków ks. kapelan mł. bryg. Ryszard Szczygieł.

Ksiądz Kapelan przekazał wszystkim obecnym i ludziom służby oraz ich Rodzinom piękne życzenia Bożonarodzeniowe i z okazji Nowego Roku.

Następnie zgodnie ze staropolską tradycją przystąpiono do składania sobie indywidualnych i wzajemnych życzeń wraz z łamaniem się opłatkiem.

 

Był też tradycyjny symboliczny szampan z toastem Pana Komendanta Wojewódzkiego, smaczny poczęstunek i rozmowy koleżeńskie, ale jak to często bywa wszystko co dobre szybko się kończy.

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz panom komendantom powiatowym i miejskim za udział w spotkaniu, za skierowane do nas słowa budzące nadzieję za umożliwienie dojazdu na tę uroczystość, za wyróżnienie naszych koleżanek i kolegów odznaczeniami, medalami i dyplomami, za życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Prezes podziękował bardzo serdecznie Księdzu Kapelanowi mł. bryg. Ryszardowi Szczygłowi za uświetnienie uroczystości, co w tak wzniosłej i ogólnowojewódzkiej formie udało nam się zorganizować po raz pierwszy dla naszej wielopokoleniowej społeczności

Prezes podziękował również wszystkim organizatorom tego spotkania oraz bardzo sympatycznej i sprawnej obsłudze lokalu FETA. jak również wszystkim uczestnikom przybyłym na uroczystość, gratulując wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Podziękował wszystkim działaczom za dotychczasową prace społeczną i życzył samych pomyślnych dni w Nowym Roku dla wszystkich emerytów i rencistów oraz ich rodzin, przypominając o naszej maksymie:

 

Jesteśmy ogniwem w łańcuchu pokoleń, jesteśmy głosem wszystkich

emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

 

Foto: Władysław Surdy Opracował: Albin Piątkowski

 

 

 

 

 

 
Ku pamięci!

Gryfice, 05.XI.2012r.4 listopada 2012r. w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa w Gryficach została odprawiona msza św. za zmarłych funkcjonariuszy pożarnictwa, którzy odbywali służbę w Komendzie Powiatowej PSP i JRG w Gryficach.
Przedstawiona lista osób wyniosła ich 13.
Przy udziale pocztów sztandarowych Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP, orkiestry dętej Gryfickiego Domu Kultury i OSP Gryfice, mszę św. koncelebrowaną odprawił i kazanie okolicznościowe wygłosił Powiatowy kapelan strażaków ks. Ireneusz Pastryk w towarzystwie 2-ch księży.
We mszy św. uczestniczyli V-ce P-s Zarządu Woj. Zw. OSP w Szczecinie F. Gródecki. P-s Zarządu Gm. Z OSP i Burmistrz MG w Gryficach A. Szczygieł, K-nt Powiatowy PSP st.bryg. E. Pruski, członkowie OSP z terenu powiatu gryfickiego oraz członkowie Zw. ERPRP koło w Gryficach z rodzinami ,oraz aktualnie pracujący funkcjonariusze Komendy PSP i JRG.
Po zakończeniu mszy św. członkowie Koła Zw. ERPRP udali się na gryfickie cmentarze celem zapalenia zniczy.

 

Prezes Koła
Leonard Rysak

TUTAJ pobierz zdjęcia

szczecin/gryfice

 

 
VIII Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej

W sobotę, 13. października 2012 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach odbył się VIII Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej. Jego organizatorami byli: Komenda Powiatowa PSP w Gryficach oraz Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gryficach.

W turnieju uczestniczyły 3 zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryficach, Pracownicy Biurowi Komendy Powiatowej PSP w Gryficach oraz Emeryci i Renciści gryfickiej straży.

Ok. godziny 11.30 Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Edward Pruski powitał serdecznie wszystkich przybyłych, a następnie emerytowany strażak Zbigniew Sałaga przybliżył zgromadzonym sylwetkę Krzysztofa Bobra. Uroczystego rozpoczęcia zawodów dokonała Pani Larysa Bober – wdowa po zmarłym strażaku.

Cały turniej, mający charakter dobrej zabawy, przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze i w myśl zasady fair play. Wszystkie drużyny starały się grać jak najlepiej.

Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:

 1. miejsce – I zmiana służbowa

 2. miejsce – drużyna pracowników biurowych KP PSP Gryfice

 3. miejsce – Emeryci i Renciści

 4. miejsce – II zmiana służbowa

 5. miejsce – III zmiana służbowa

 

Turniej zakończył się wspólnym piknikiem strażackim, na który przybyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach wraz z małżonkami oraz Emeryci i Renciści KP PSP Gryfice.

 

 

 

 

 

 

 

 
Złożyli życzenia nadbrygadierowi!

Delegacja Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie w osobach: Jan Rysz, Włodzimierz Surdy i Albin Piątkowski złożyła list pamiątkową statuetkę będącą imitacją płomienia oraz gratulacje wraz z życzeniami od naszej wojewódzkiej organizacji - Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Panu mgr inż. Henrykowi Cegiełce z okazji otrzymania nominacji na stopień nadbrygadiera.

Komendantowi życzyliśmy samych sukcesów, zdrowia i determinacji w realizacji zamierzeń i dalszej wysokiej oceny od przełożonych.

W rozmowie z Komendantem poruszaliśmy sprawy najbardziej nurtujące naszą społeczność oraz wysłuchaliśmy relacji z przebiegu uroczystości związanej z nominacja generalską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspomniani wyżej przedstawiciele naszego Zarządu Wojewódzkiego złożyli również gratulacje i najlepsze życzenia wraz z pamiątkowym listem Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Panu mgr inż. Jackowi Staśkiewiczowi z okazji Jego nominacji na stopień starszego brygadiera.

Komendantowi życzyliśmy dalszej pomyślnej służby i szczególnego uznania u przełożonych, wspaniałej załogi i pełnego spełnienia wytyczonego programu dla wysokiego poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta.

Komendant Staśkiewicz udziela nam wraz z funkcyjnymi pracownikami Komendy Miejskiej ( siedziba nasza jest w obiekcie KM PSP)częstej pomocy w zapewnieniu naszej organizacji sprawnego funkcjonowania. Dziękujemy za to i życzymy nieprzerwanego pasma sukcesów.

 

 

 
Obradował ZW w Szczecinie

W miesiącu listopadzie odbyliśmy – w Białogardzie - wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie, z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów kół terenowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt 100% frekwencji naszych koleżanek i kolegów, co między innymi zawdzięczamy pomocy w zbiorowym zorganizowaniu środków transportowych ze strony komendantów PSP, a w szczególności przychylności Komendanta Wojewódzkiego PSP Pana st. bryg. mgr inż. Henryka Cegiełki – za co bardzo dziękujemy.

Uczestników tego spotkania przywitał Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie Pan mł. bryg. mgr inż. Jacek Szpuntowicz, przedstawiając również krótką charakterystykę powiatu i najważniejsze zadania merytoryczne tej jednostki.

Na wstępie uczciliśmy pamięć zmarłych naszych kolegów – Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego i zarazem wieloletniego Prezesa Koła naszego Związku w Koszalinie śp. płk poż inż. Ryszarda Winiarskiego oraz członka Zarządu Wojewódzkiego śp. st. kpt inż. Jacka Wielińskiego.

Tematyka spotkania obejmowała omówienie spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego, które przedstawił Skarbnik ZW Jan Rysz, omówienie dwóch koncepcji wytycznych w sprawie funduszu socjalnego, które przedstawili członkowie Zarządu Wojewódzkiego kol. Leonard Rysak i kol. Jerzy Suszyński oraz omówienie spraw organizacyjnych.

Wszyscy prezesi zarządów kół mających zobowiązania finansowe wobec zarządu wojewódzkiego zobowiązali się do uregulowania swoich zaległości w miesiącu listopadzie br.

Umożliwi to między innymi Zarządowi Wojewódzkiemu zrealizowanie swoich zobowiązań wobec Zarządu Głównego naszego Związku – co do chwili obecnej zostało dokonane za I półrocze br.

W wyniku dyskusji Zarząd Wojewódzki upoważnił swoje Prezydium – z udziałem dwóch wspomnianych autorów koncepcji - do wypracowania jednego stanowiska Związku i przedstawienie go Komendantowi Wojewódzkiemu. Zwrócono uwagę w szczególności na jednoznaczne określenie zasad organizacji spotkań rekreacyjno – integracyjnych oraz świątecznych spotkań emerytów i rencistów np. z okazji rocznic, Dnia Strażaka, Dnia Kobiet, Nowego Roku itd.

W czasie spotkania zwróciliśmy uwagę na dalszą rozbudowę sieci elektronicznej komunikacji w celu szybszego i sprawniejszego docierania z informacjami do naszych kół. Aktualnie takie adresy internetowe ma zaledwie połowa naszych kół. Zwróciliśmy również uwagę na korzystanie z przeglądu informacji zawartych na stronie internetowej naszego Zarządu Głównego.

W ramach części organizacyjnej poinformowano uczestników o realizowanych zadaniach przez Zarząd Główny oraz o utrzymaniu opłat składkowych na dotychczasowym poziomie, a także o dalszym wykorzystywaniu książek skarbnika.

Zarząd Wojewódzki podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego PSP o przyznanie paczek dla dzieci emerytów i rencistów pożarnictwa z okazji Bożego Narodzenia.

Na zakończenie podziękowaliśmy Panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Białogardzie za gościnę oraz kol. J. Suszyńskiemu – Prezesowi Zarządu Koła w Białogardzie za zorganizowanie spotkania, także przy wsparciu kolegów z Jego Koła, a w tym przez długoletniego Prezesa koła kol. mjr. Józefa Barowa.

 

Informację przedstawił:

Albin Piątkowski


 
V WZD woj. zachodnio-pomorskim

W dniu 28 kwietnia 2011 r. odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie.

Udział w nim wzięło 42 delegatów spośród wybranych 49, z 18 kół na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Gośćmi Zjazdu byli:

 • st. bryg. mgr inż Henryk Cegiełka – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

 • dh Stanisław Kopeć – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie.

 • Delegacja Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z Prezesem Zarządu Głównego Panem Janem Rutkowskim.

 • Komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

 

Otwarcia obrad Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów dokonał ustępujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski, witając przybyłych gości i delegatów.

Chwilą ciszy uczczono pamięć o 61 zmarłych w okresie kadencji strażakach, w tym 100 letniego niedawnego Jubilata mjr. Witolda Siennickiego.

Obrady prowadził st. bryg. dr inż. Stanisław Lenard.

Na wstępie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP dokonali wyróżnienia okolicznościowymi dyplomami z okazji 60 lecia powołania państwowych organów 42 działaczy naszego Związku.

Zjazd zdecydował o jawnych wyborach władz Związku oraz o oddzielnych wyborach prezesa ZW.

Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego przedstawił ustępujący Prezes, a sprawozdanie finansowe Zarządu Wojewódzkiego ustępujący skarbnik ppłk. poż w st. spocz. Jan Rysz. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawiła Przewodnicząca Komisji mł. bryg. Anna Lipińska Jużwik.

Pan Komendant Wojewódzki PSP bardzo serdecznie odniósł się do naszej społecznej działalności i troski o drugiego człowieka oraz zadeklarował swoją gotowość do rozmów w zakresie nurtujących nasze środowisko spraw, a w tym szczególnie do zrewidowania – w granicach obowiązującego prawa – spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków emerytów o zapomogi oraz dopłaty indywidualne i zbiorowe. Komendant podziękował władzom wojewódzkim Związku i kołom w terenie za poświęcony czas i opiekę nad starszym pokoleniem strażaków, a nowym władzom wojewódzkim Związku życzył pomyślnego zrealizowania swojego programu i satysfakcji ze swojej społecznej służby.

Dh Stanisław Kopeć przekazał pozdrowienia od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, podziękował za wspólną działalność licznej grupy emerytów w Związku OSP i poszczególnych jednostkach OSP. Nowym władzom Związku Emerytów i Rencistów życzył pełnej realizacji zamierzeń, zdrowia i wiele satysfakcji ze swojej społecznej działalności.

Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w swoim wystąpieniu potwierdził, że obydwa nasze Związki mają podobne a wręcz zbliżone do siebie problemy, które powinniśmy wspólnie rozwiązywać i przedstawiać władzom resortowym i innym. Podziękował za zaproszenie i zadeklarował aktywne uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach. Nowym władzom życzył zdrowia, konsekwencji i sukcesów w realizacji swoich zadań.

W zjazdowej dyskusji dominowała problematyka dotycząca zainteresowania naszym ruchem młodych emerytów, którzy są szczególnie zainteresowani dodatkowym zarobkowaniem oraz zmian w rozdzielnictwie środków funduszu socjalnego.

Zarówno Pan Komendant Wojewódzki jak i Zarząd Wojewódzki Związku zadeklarowali gotowość do wspólnej dyskusji nad usprawnieniami w dziedzinie przydziału funduszu socjalnego dla uprawnionych osób.

Na zakończenie dyskusji Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

W skład nowego Zarządu Wojewódzkiego weszły następujące osoby:

 1. płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski Prezes,

 2. płk poż w st. spocz. Ryszard Winiarski Wiceprezes,

 3. bryg. w st. spocz. Ludwik Sabeł Wiceprezes,

 4. st. chor. w st. spocz. Włodzimierz Surdy Sekretarz,

 5. ppłk poż w st. spocz. Jan Rysz Skarbnik,

 6. st. bryg w st. spocz. Stanisław Lenard Członek,

 7. mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak Członek,

 8. st. kpt. w st. spocz. Jacek Wieliński Członek,

 9. kpt. w st. spocz. Jerzy Suszyński Członek,

 10. asp. sztab. w st. spocz. Stanisław Łagonda Członek,

 11. asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Rusin Członek.

 

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

 1. mł. bryg. w st. spocz. Anna Lipińska Jużwik Przewodnicząca,

 2. st. bryg. w st. spocz. Hieronim Kosecki Wiceprzewodniczący,

 3. st. chor. w st. spocz. Helena Wesołowska Sekretarz,

 4. st. asp. w st. spocz. Stanisław Gulbas Członek,

 5. mł. ogn. w st. spocz. Alicja Szarzec Członek.

 

Na zakończenie Zjazd uchwalił program działania, zobowiązując Zarząd Wojewódzki do opracowania harmonogramu realizacji tej uchwał, z uwzględnieniem dodatkowo zgłoszonych wniosków podczas zjazdowej dyskusji.

 

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał nowo wybrany prezes dziękując w imieniu wybranych władz i własnym za wybór i wskazał na konieczność spójnego działania w strukturach Związku i aktywnego udziału w pracach Zarządu Wojewódzkiego – wszystkich wybranych osób. Prezes podziękował za pomoc dla organizacji Panu Komendantowi Wojewódzkiemu, komendantom powiatowym i miejskim, Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i pracownikom biura tego Zarządu za pomoc i wsparcie w działaniu.

Prezes prosił także komendantów PSP o dalszą życzliwość i pomoc dla wcześniejszych pokoleń strażaków będących już na emeryturach i rentach, którzy mają swój wkład w tworzeniu dzisiejszej ochrony przeciwpożarowej.

 

Materiał przedstawiają:

Albin Piątkowski

Włodzimierz Surdy

 

 

 
Obradował ZW woj. Zachodnio-Pomorskiego

W dniu 11 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie, z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów zarządów kół terenowych.

Spotkanie to odbyło się w JRG 2 Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, jako ostatnie w tej formie w IV kadencji.

Jego celem było dokonanie wstępnej oceny przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych w kołach, ocena sytuacji finansowej Zarządu Wojewódzkiego oraz przedstawienie formy i zasad organizacyjnych do przygotowanie V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w Szczecinie.

Zarząd Wojewódzki stwierdził, że niestety nasza działalność staje się coraz słabsza, nie podejmujemy zbyt wielu działań dla emerytów, którzy wobec tego mają coraz mniej możliwości do spotkania się ze swoimi kolegami, współpracownikami i rodzinami tych ludzi, nie mówiąc już o swoich przełożonych których nie ma zbyt wielu w naszej organizacji.

To powoduje taką sytuację marazmu, czasem niechęci a czasem obojętności ze strony emerytów i rencistów. Jest nas coraz mniej. Nie możemy się pogodzić ani zaakceptować barier jakie niekiedy tworzone są w Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnio zostaliśmy zaskoczeni stwierdzeniem – rzekomo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jakoby doroczne święto strażaków „Dzień Strażaka” nie było akcentem kulturowym i wobec tego nie możemy uzyskać dopłaty do kosztów organizacji spotkań emerytów. Członkowie Prezydium naszego Zarządu Głównego podnieśli tę sprawę na spotkaniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 stycznia 2011 r. Komendant zlecił te sprawę do wyjaśnienia, wykazując zdziwienie wobec takiej interpretacji, która chyba zdaniem Komendanta Głównego nie pochodzi z KG PSP.

W celu należytego przygotowania V WZD powołaliśmy trzy zespoły: logistyczny, procedury zjazdowej i programowy. Zespołami będą kierować prezes i wiceprezesi ZW.

Sekretarz ZW kol. Włodzimierz Surdy zreferował sprawę przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach, która nie została jeszcze u nas zakończona, a nasz harmonogram przewidywał zrealizowanie tej sprawy do końca 2010 r. Poza tym Sekretarz ZW przedstawił informację o stanie wykonania przez koła swojego zadania w przedmiocie opracowania i przekazania do ZW dorocznych sprawozdań. I w tym temacie są spóźnialscy.

Ustalono terminy realizacji zaległych zadań przez niektóre koła aby nie komplikować ZW wykonania swoich obowiązków statutowych wobec Zarządu Głównego.

Skarbnik naszego ZW kol. Jan Rysz przedstawił informację o stanie naszych finansów oraz o wykonaniu swoich obowiązków przez koła, szczególnie w zakresie opłacania składek. I w tym temacie jest jeszcze zaległość, chociaż niektóre koła uregulowały swoje zaległości na tym posiedzeniu, a 3 koła opłaciły już swoje składki za bieżący rok.

Przykrym i bezprecedensowym naszym obowiązkiem było rozpatrzenie wniosków niektórych kół o ich rozwiązanie. Wobec całkowitego braku zainteresowania emerytów naszą organizacją i brakiem osób wyrażających akces do działania w zarządach kół - Zarząd Wojewódzki podjął uchwałę o rozwiązaniu kół w : Łobzie, Drawsku Pomorskim i Kołobrzegu, a nadto wobec całkowitego zaniechania realizacji statutowej działalności i znaczącego zadłużenia w opłatach składek członkowskich – rozwiązaliśmy z własnej naszej inicjatywy koło w Sławnie.

W drugiej części naszego spotkania uczestniczył st. bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, który poinformował nas o głównych działaniach Komend PSP i o najważniejszych planach na bieżący rok.

Uczestnicy spotkania najwięcej pytań kierowali do Komendanta Wojewódzkiego z zakresu wykorzystywania funduszu socjalnego, który obejmowany jest coraz to nowymi biurokratycznymi i niezrozumiałymi warunkami. Nie są one ani wcześniej nam sygnalizowane ani konsultowane z nami.

Komendant wyraził gotowość ponownego zespołowego rozważenia całej tej problematyki ale z pełnym uwzględnieniem przepisów prawa w tym względzie.

Na zakończenie działacze uczestniczący w spotkaniu zwracają się do kol. Prezesa Zarządu Głównego naszego Związku z zaproszeniem do udziału w V WZD, gdyż przez cały okres naszej działalności na takim Zjeździe Kierownictwa związku nie było.

 

Informację przedstawia Albin Piątkowski.

Prezes ZW w Szczecinie.

 
100-lecie naszego członka


W dniu 15 grudnia 2010 r. Pan mjr. poż w st. spocz. Witold Siennicki ze Szczecina

obchodził swoje S E T N E U R O D Z I N Y.

W tym tak szczególnym dla Jubilata dniu list do Niego skierował Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk .

List ten załączamy,

W dniu tej szczególnej rocznicy z najlepszymi życzeniami i tematycznym pamiątkowym grawertonem okolicznościowym do zacnego Jubilata przybyli:

 1. bryg. mgr inż. Mieczysław Cierpicki – Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

 2. płk poż w st. spocz. mgr Albin Piątkowski – Wiceprezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. w Szczecinie,

 3. bryg. mgr inż. Kazimierz Lesisz – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Z życzeniami przybyli również:

 1. Przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, którego Jubilat jest świadczeniobiorcą, ze względu na korzystniejszą emeryturę. Wraz z życzeniami przekazali oni list okolicznościowy Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przyznał równocześnie Jubilatowi comiesięczne świadczenie honorowe w wysokości 2700 zł. Uznajemy to jako wyraz nadzwyczajnego i wspaniałego uhonorowania Seniora – Jubilata przez Prezesa ZUS.

 2. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z listem i specjalnym Medalem Pamiątkowym od Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy.

 3. Przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie z listem dla Dostojnego Jubilata od Prezydenta Miasta Pana Piotra Krzystka.

 4. Przedstawiciele Organizacji Kombatanckich z listem od Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Koła „Chrobry”- tego Związku - przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Czcigodny Jubilat urodził się 15 grudnia 1910 r w Skierniewicach. W kwietniu 1932 r. został wcielony do wojska. Jest żołnierzem września 1939. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. W dniu 18 września 1939 r. wzięty został do niewoli niemieckiej i osadzony w Zgierzu, skąd uciekł po miesięcznym w niej pobycie.

Po zakończeniu wojny w marcu 1946 r wraz z żoną i dwojgiem dzieci wyjeżdża na Ziemie Odzyskane gdzie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim rozpoczyna swoją długą przygodę z pożarnictwem – na stanowisku podreferendarza do spraw walki z pożarami. Po czterech latach przenosi się do Szczecina, gdzie pracuje na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego.

Od czerwca 1957 r. rozpoczyna swoją służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Szczecinie, na stanowiskach st. inspektora, kierownika służby organizacyjnej, st. inspektora w służbie zapobiegania pożarom, i st. oficera do spraw obronnych. W 1966 r. łącząc służbę z obowiązkami rodzinnymi – ukończył szkołę średnią i zdał maturę, a w 1969 r. ukończył szkolenie doskonalące dla oficerów pożarnictwa w Warszawie i uzyskał dyplom ukończenia Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Z końcem 1976 r. – po 30 latach ofiarnej służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przechodzi na emeryturę

Nadal jednak od stycznia 1977 r. pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy kolejno w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Szczecinie ( inspektor ds. obronnych), Szczecińskich Zakładach Graficznych. W czerwcu 1989 r zakończył swoją aktywność zawodową – po 43 latach aktywnych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w b. województwie szczecińskim.

Od chwili powołania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w województwie zachodniopomorskim - to jest od 1993 r jest jego aktywnym członkiem, nestorem i najstarszym z żyjących strażaków w Polsce.

Za swoją nieprzeciętnie zaangażowaną wieloletnia służbę w obronie Ojczyzny i w walce o ochronę życia i mienia przed pożarami mjr poż. Witold Siennicki jest wyróżniony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, między innymi jak: Patent nr 13700 i godność „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, nadany w 1999 r przez Prezesa Rady Ministrów, „Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, W styczniu 2001 r. został awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do stopnia podporucznika, Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – w 2005 r., Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego”- 2005 r, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaka „Gryfa Pomorskiego” za zasługi w zagospodarowaniu województwa szczecińskiego.

Opracował: Albin Piątkowski

 

 

List_z_Kancelari_Prezesa_RM

skan1

 
Posiedzenie
W dniu 8 grudnia 2009 r. - w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim - odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Szczecinie, z udziałem prezesów zarządów kół terenowych tego Związku.
Uczestników tego spotkania powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim Pan mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Kwiatkowski, który przedstawił krótką charakterystykę powiatu,. jego walorów turystyczno - rekreacyjnych, zagrożeń pożarowych i poinformował o najważniejszych zadaniach merytorycznych realizowanych przez Jego Jednostkę. Wszystkim uczestnikom spotkania Komendant wręczył Kronikę powiatu, funkcjonującego od 10 lat.
Uczestnicy spotkania - w swojej części organizacyjnej - najpierw uczcili pamięć zmarłego po ciężkiej chorobie swego kolegi śp. chor. sztab. w st. spocz. Zbigniewa Lewandowskiego b. dowódcę JRG w Choszcznie, po czym omawiali najpilniejsze problemy tego ponad 1500 osób liczącego środowiska emerytów i rencistów z terenu zachodniopomorskiego województwa. Były to sprawy dotyczące w szczególności; stanu prac w zakresie odzyskania waloryzacji uposażeniowej, utraconej od 1999 r. oraz toczącego się postępowania administracyjnego i procesowego w sądach administracyjnych o odzyskanie równoważnika pieniężnego za remont mieszkania, zobowiązań finansowych, a także najpilniejszych spraw do wykonania przed przyszłorocznymi przygotowaniami do zebrań sprawozdawczo - wyborczych w związku z kończącą się IV kadencją w kołach terenowych. Przede wszystkim uznano, że ważne jest pełniejsze wykorzystywanie internetu w kontaktach między strukturami terenowymi Związku, na konieczność dokumentowania stanu działalności organizacji w lokalnych kronikach kół i coroczne informacje sprawozdawcze z dokonań kół w minionym roku. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje ubolewanie wobec skomplikowanego systemu dochodzenia swoich spraw w postępowaniu przed komendantami PSP i w sądach. i w związku z tym jako najpilniejsze i najważniejsze zadanie dla Zarządu Głównego ZEiRP RP uznano zapewnienie pomocy prawnej dla emerytów i rencistów. Tej sprawy nie da się załatwić w lokalnych środowiskach.
W drugiej części spotkania gościem weteranów służby pożarniczej byli Pan st. bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wraz ze wspomnianym już Komendantem Powiatowym PSP w Drawsku Pom.
Po wystąpieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestnicy spotkania przedstawiali swoje bolączki i sugestie co do konieczności usprawnienia procedur dotyczących głównie postępowania w zakresie przyznawania funduszu socjalnego. Uczestnicy spotkania wskazywali na - niektóre zbędne ich zdaniem i pozbawione cech humanitarnych - przykłady biurokratycznego postępowanie pracowników obsługi tego funduszu.
Komendant Wojewódzki wskazał na otwartość do rozmów nad usprawnieniem obsługi funduszu socjalnego i na propozycje Związku w tej kwestii, a także podziękował uczestnikom spotkania i działaczom nieobecnym za prowadzoną działalność i opiekę szczególnie nad osobami schorowanymi.
Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie płk poż w st, spocz. mgr Albin Piątkowski podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za udział w spotkaniu, za życzenia, oraz pomoc w przygotowaniu spotkania wojewódzkiego weteranów służby. Podziękowania za wspaniałe przygotowanie spotkania Prezes ZW skierował do Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pom. oraz Prezesa miejscowego koła Pana st. asp. w st. spocz. Mariana Bryla.
Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki PSP i Prezes Zarządu Wojewódzkiego skierowali do emerytów i rencistów życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Zarząd Wojewódzki w Szczecinie wyraża przekonanie, że w przyszłym roku, kiedy będziemy obchodzić 60 lecie powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej oraz Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym nasze racje będą bardziej życzliwie słyszane, przyjmowane i rozpatrywane przez kierownictwa ochrony przeciwpożarowej na różnych szczeblach w kraju.
Przypomniano rzecz oczywistą iż kariera, stanowisko, pozycja zawodowa to przymioty ulotne, a później jest czas III sektora, czas emerytury, czas prozy życia, a więc bądźmy dla siebie życzliwsi bo „Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra drugiego człowieka.”.FOTO: za stołem prezydialnym siedzą; w mundurach - zachodniopomorski Komendant Woj.PSP st.bryg.mgr inż.Henryk Cegiełka ,komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim - mł.bryg.mgr inż.Zbigniew Kwiatkowski,cywile członkowie Zarządu woj. zachodniopomorskiego: Prezes st.bryg.mgr Albin Piatkowski , .wiceprezesi, st.bryg.inż.Ryszard Wniarski i bryg.mgr Ludwik Sabeł.