Strona Główna Wielkopolskie
Wielkopolskie
Uroczystość w Poznaniu
W dniu 02 lipca 201 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczystość promocji kadetów i słuchaczy zaocznych rocznika 2010/2012. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu
dostojnych gości między innymi Posłanka na Sejm RP Krystyna Łybacka, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Wiceprezydent Poznania Tomasz Kayser,
Generałowie naszej służby oraz przedstawiciele wielu służb i instytucji na co dzień związanych ze Szkołą. W czasie uroczystości odznaczeni zostali odznaką honorową Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz oraz Andrzej Skorzanek, długoletni Prezes Zarządu Koła nr 33 przy Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Odznaczenie
wręczył Członek Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marian Puziak.


Prezes Zarządu
Andrzej Skorzanek

 
Nasz członek obchodził 93-cie urodziny

Poniżej przedstwiamy artykuł z lokalnego tygodnika "Nasz tygodnik - dzień po dniu" przedstwiający

jubileusz 93-urodzin naszego członka kol. Czesława Szwargota.

Wydanie z 19 lipca 2011 Nr 29/535/2011

 
Obradował IV WZD w Poznaniu

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Poznaniu informuje, że w dniu 26 marca 2011 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. Wielkopolskiego.

W Zjeździe uczestniczyło 60 Delegatów. Gośćmi Zjazdu byli: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. mgr inż. Adam Langner oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu bryg. dr Grzegorz Stankiewicz. Zarząd Główny reprezentował Kol. Zygmunt Leszczyński.

Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję, po krótkiej dyskusji udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przeprowadzono wybory nowych władz oraz 6 Delegatów na V Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.


Ostatnie zdjęcie przedstawia Zarząd Wojewódzki woj. wielkopolskiego

w pierwszym rzędzie od lewej: Kazimierz Kucierski - wiceprezes, Mirosława Miętkiewska - skarbnik, Marian Puziak - Prezes, Zygmunt Leszczyński - wiceprezes,
w drugim rzędzie od lewej: Hanna Świtaj - członek, Stanisław Krawczyk - członek, Andrzej Russek - członek,

w trzecim rzędzie od lewej: Odon Stróżyński, Andrzej Kacprzak, Ryszard Frątczak, Wojciech Pawłowski.

 

 


 

 
Wielkopolska - zmiana w składzie ZW

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3


 

Poznań, dnia 26 lipca 2010 r.

 

 

ZW 14/2010

 

 

 

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Chłodna 3

00-981 Warszawa

 

 

 

 

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiejw Poznaniu informuje, że w dniu 12 lipca 2010 r na posiedzeniu Zarządu została dokonana zmiana na stanowisku Prezesa.Kolega Mieczysław Pacanowski,ze względów osobistych i rodzinnych zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa jednocześnie, chcąc dalej pracować dopóki pozwoli mu na to sytuacja objął funkcje Wiceprezesa.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego funkcję Prezesa objął kolega Marian Puziak, a Sekretarzem został wybrany kolega Władysław Kaczmarek.


Dane tele-adresowe Prezesa:

Marian Puziak

Os. Jana III Sobieskiego 3/80

60 – 688 Poznań

tel. dom. (61) 823 78 97

tel. kom. 0 501 280 023

E-mail: mpuziak@interia.pl


Łączę wyrazy szacunku


Prezes


Marian Puziak

Gratulujemy nowemu Prezesowi, jednocześnie dziękujemy za dotychczasową pracę ustępującemu Prezesowi.