Strona Główna Pomorskie
Pomorskie
"Spotkanie z seniorem"

W dniu 25 pażdziernika 2012 r. w Gdańsku miało miejsce spotkanie grupy kilkunastu emerytów z woj.pomorskiego z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.  "Spotkanie z Seniorem"  pod taką nazwą rozpoczął się cykl corocznych spotkań członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  z czynnymi funkcjonariuszami pożarnictwa z całego województwa. Organizatorem spotkania był Zarząd Wojewódzki  ZEiRP RP w Gdańsku.
 Na spotkaniu w przepięknej scenerii restauracji " Malinowy Ogród"w Gdańsku odznaczeni zostali zasłużeni działacze związku.  Siedmiu z nich z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Gdańsku ,członka Zarządu Głównego Krzysztofa Dietz   otrzymało medale "Za zasługi dla Związku" / Świderski Kazimierz, Jabłoński Jan, Słaby Adolf, Masłowska Krystyna, Potrykus Wacław Januszewski Henryk, Szymichowska Halina /,  również dwóm jubilatom / Brzeżiński Stanisław, Potrykus Wacław / wręczono obrazy pamiątkowe z życzeniami dalszych sukcesów w społecznej służbie dla drugiego człowieka. Atmosfera na spotkaniu połączonego z obiadem była bardzo serdeczna. Równie ciekawe były  wystąpienia Z-cy Komendanta Wojewódzkiego mł.bryg.Krzysztofa Rogińskiego oraz odznaczonych emerytów. Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnych zdjęć oraz zapowiedzią organizowania podobnych spotkań w przyszłym roku.

 

 
Powstało nowe Koło naszego Związku w Wejherowie.
W dniu 3 marca 2012 roku odbyło się pierwsze zebranie emerytów nowo powstałego koła w Wejherowie.
Na uroczystym zebraniu, na którym był obecny Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Gdańsku jednocześnie Skarbnik ZG Krzysztof Dietz oraz Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mł.bryg.mgr Andrzej Papke, przedstawiony został Zarząd Koła. Po jednomyślnym wyborze Zarządu głos zabierali zaproszeni goście, a nastepnie Prezes Koła Piotr Ryta zaprezentował plan działania Koła na rok 2012. Koło otrzymało, decyzją Zarządu Wojewódzkiego- Nr 4 .
Po burzliwej dyskusji na zakończenie zebrania zrobiono wspólne zdjęcia. Zaznaczyć trzeba że ilość emerytów w Kole wzrasta. W zeszłym roku gdy wyłoniono komitet organizacyjny, który miał na celu powołać związek zapisało się osiemnastu członków, na pierwszym zebraniu, stan Koła powiększył się do 29 emerytów.
Oby tak dalej.
Prezes Koła Nr 4 Piotr Ryta, Sekretarz Renata Jaskólska, Skarbnik Marek Ruc.
Pierwsze zdjęcie emeryci Koła Nr 4 którzy chcieli się uwiecznić
Drugie zdjęcie Zarząd Koła Nr 4
Trzecie Zdjęcie Zarząd Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

 
Spotkanie świateczne w Strogardzie Gdańskim.

Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania

życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami.

W tej wyjątkowej atmosferze Koło Nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

w Starogardzie Gdańskim zorganizowało 3 grudnia 2011 r. w Restauracji Słoneczna Spotkanie Wigilijne dla emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Ponadto na spotkanie przybył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Koła Krzysztof Dietz, a także reprezentant Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim st. kpt. Adam Szynalewski

Polskim zwyczajem jest rozpoczynanie uroczystej wieczerzy wigilijnej od łamania się opłatkiem przy składaniu życzeń, tak też było podczas naszego spotkania. W trakcie poczęstunku w rodzinnej atmosferze były upominki, wspomienia w których nie zapomniano o kolegach którzy odeszli na "drugą stronę ognia"

Świąteczny nastrój podkreślały wygrywane kolędy i pastorałki.

 
Obradował WZD woj. pomorskiego

W dniu 15 marca 2011 roku odbył się V Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej „Klubu Florian” w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

kol. Krzysztof Dietz. Powitał delegatów, prezesów kół województwa pomorskiego, zapoznał z programem Zjazdu i omówił sposób jego przeprowadzenia. Powitał gości , którzy zostali zaproszeni na Zjazd w osobach: kol. Albina Piątkowskiego V-ce Prezesa ZG ZEiRP RP w Warszawie, kol. Jana Pietruszewskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku, kol. Ziomka Wacława Z-ca Prezesa ZW Zip w Gdańsku jednocześnie Prezesa Gdańskiego Stowarzyszenia EiR Pol. w Gdańsku, Prezesa Honorowego kol. Jerzego Nowaka .

W trakcie Zjazdu wybrany został nowy 7 osobowy Zarząd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku.

 

Zarząd spośród swojego składu wybrał:

na Prezesa -kol .Krzysztofa Dietz

na V-ce Prezesa kol. Adolfa Słabego

na Skarbnika kol. Barbarę Konkel

na Sekretarza kol. Bernadetę Telus

na członków: kol. Włodzimierza Ostrowskiego, Henryka Januszewskiego, Stanisława Szczupaczyńskiego.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna spośród swojego grona wybrała:

na Przewodniczącego kol.Annę Okapiec

na v-ce Przewodniczącego kol. Grzegorza Wolnika

na Sekretarza kol.Ryszarda Muszyńskiego

Następnie nastąpił wybór 2 delegatów Na Zjazd Krajowy:

Delegatami zostali: kol.:Krzysztof Dietz , oraz kol. Andrzej Krzywulski .

Na zakończenie Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski jakie wynikły z dyskusji :

- kontynuowanie działań w zakresie wzrostu stanu uzwiązkowienia w woj. pomorskim,

- stała współpraca Zarządów Kół z administracją PSP w poszczególnych komendach,

- usprawnienie przepływu informacji n/t środków finansowych z Funduszu Socjalnego oraz stopień jego wykorzystania,

- kontynuacja wysiłku zmierzającego do spowodowania wydania nowego Rozporządzenia MSWiA dot. Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów służb mundurowych,

- po wydaniu Rozporządzenia opracowanie przez Komendę Główną jednolitego dla całego kraju regulaminu korzystania z Funduszu Socjalnego bez zbędnej nadinterpretacji,

- w składach osobowych Komisji Socjalnych przy Komendach Wojewódzkich wyznaczać zdecydowanie większość przedstawicieli emerytów i rencistów,

- kontynuacja usprawnień organizacyjnych w funkcjonowaniu Kół Związku w kwestii prowadzenia Kronik Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,

- nawiązanie współpracy z zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi na poziomie powiatu lub miasta na rzecz poprawy sytuacji życiowej emerytów,

-rozwijanie i wspieranie działania Zarządów Kół w zakresie turystyki, działalności kulturalnej i rekreacyjnej wśród emerytów i rencistów oraz ich rodzin,

- utworzenie status członka seniora w odniesieniu do członków naszego związku powyżej 75 lat żyjących w trudnych warunkach materialnych,

- o ile na Zjeździe Krajowym pojawi się propozycja podwyższenia składki członkowskiej to Zjazd Wojewódzki ją aprobuje, ale rozważyć jej podział w następujący sposób: co najmniej 60 % na Koło, pozostałą część dla jednostek nadrzędnych.

 

 

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie i zalecono Zarządowi Wojewódzkiemu szczegółowego opracowania jej dla potrzeb Kół i realizacji na bieżącą kadencję.

 

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego jeszcze raz wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu serdecznie podziękował za aktywny udział w jego pracach i ogłosił że V Zjazd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku został zamknięty.

Opracował:Prezes ZW ZEiRP w Gdańsku Krzysztof Dietz

 

 

W dniu 15 marca 2011 roku odbył się V Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej „Klubu Florian” w budynku głównym Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

kol. Krzysztof Dietz .Powitał delegatów, prezesów kół województwa pomorskiego, zapoznał z programem Zjazdu i omówił sposób jego przeprowadzenia. Powitał gości , którzy zostali zaproszeni na Zjazd w osobach: kol. Albina Piątkowskiego V-ce Prezesa ZG ZEiRP RP w Warszawie, kol. Jana Pietruszewskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku, kol. Ziomka Wacława Z-ca Prezesa ZW Zip w Gdańsku jednocześnie Prezesa Gdańskiego Stowarzyszenia EiR Pol. w Gdańsku, Prezesa Honorowego kol. Jerzego Nowaka .

W trakcie Zjazdu wybrany został nowy 7 osobowy Zarząd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku.

 

Zarząd spośród swojego składu wybrał:

na Prezesa -kol .Krzysztofa Dietz

na V-ce Prezesa kol. Adolfa Słabego

na Skarbnika kol. Barbarę Konkel

na Sekretarza kol. Bernadetę Telus

na członków: kol. Włodzimierza Ostrowskiego, Henryka Januszewskiego, Stanisława Szczupaczyńskiego.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna spośród swojego grona wybrała:

na Przewodniczącego kol.Annę Okapiec

na v-ce Przewodniczącego kol. Grzegorza Wolnika

na Sekretarza kol.Ryszarda Muszyńskiego

Następnie nastąpił wybór 2 delegatów Na Zjazd Krajowy:

Delegatami zostali: kol.:Krzysztof Dietz , oraz kol. Andrzej Krzywulski .

Na zakończenie Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski jakie wynikły z dyskusji :

- kontynuowanie działań w zakresie wzrostu stanu uzwiązkowienia w woj. pomorskim,

- stała współpraca Zarządów Kół z administracją PSP w poszczególnych komendach,

- usprawnienie przepływu informacji n/t środków finansowych z Funduszu Socjalnego oraz stopień jego wykorzystania,

- kontynuacja wysiłku zmierzającego do spowodowania wydania nowego Rozporządzenia MSWiA dot. Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów służb mundurowych,

- po wydaniu Rozporządzenia opracowanie przez Komendę Główną jednolitego dla całego kraju regulaminu korzystania z Funduszu Socjalnego bez zbędnej nadinterpretacji,

- w składach osobowych Komisji Socjalnych przy Komendach Wojewódzkich wyznaczać zdecydowanie większość przedstawicieli emerytów i rencistów,

- kontynuacja usprawnień organizacyjnych w funkcjonowaniu Kół Związku w kwestii prowadzenia Kronik Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,

- nawiązanie współpracy z zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi na poziomie powiatu lub miasta na rzecz poprawy sytuacji życiowej emerytów,

-rozwijanie i wspieranie działania Zarządów Kół w zakresie turystyki, działalności kulturalnej i rekreacyjnej wśród emerytów i rencistów oraz ich rodzin,

- utworzenie status członka seniora w odniesieniu do członków naszego związku powyżej 75 lat żyjących w trudnych warunkach materialnych,

- o ile na Zjeździe Krajowym pojawi się propozycja podwyższenia składki członkowskiej to Zjazd Wojewódzki ją aprobuje, ale rozważyć jej podział w następujący sposób: co najmniej 60 % na Koło, pozostałą część dla jednostek nadrzędnych.

 

 

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie i zalecono Zarządowi Wojewódzkiemu szczegółowego opracowania jej dla potrzeb Kół i realizacji na bieżącą kadencję.

 

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego jeszcze raz wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu serdecznie podziękował za aktywny udział w jego pracach i ogłosił że V Zjazd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku został zamknięty.

Opracował:Prezes ZW ZEiRP w Gdańsku Krzysztof Dietz

 

 

 
Obradował ZW w Gdańsku

W dniu 5 listopada 2010 r o godz.10,00 odbyło się posiedzenie plenarneZarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Gdańsku,w sali Klubu "Florian" przy Komendzie Wojewódzkiej PSP Gdańsku na które zaproszono wszystkich Prezesów Kół w woj.pomorskim. Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację waloryzacji emerytur i rent służb mundurowych dot. funkcjonariuszy, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1999r. Następnie przedstawiono informację o działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Kolejnym punktem były sprawy finansowe poszczególnych Kół i terminowość płacenia składek członkowskich emerytów i rencistów.
Na zakończenie spotkania przedłożono wstępny kalendarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych kół w woj. pomorskim.O przedstawienie dokładnego terminarza zebrań zostali zobowiązani Prezesi Kół w terminie do 10 grudnia 2010 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Nr 18 przy KW PSP w Gdańsku zostało wyznaczone na dzień 17 grudnia 2010 r.na godz.12,00. Natomiast tegoż samego dnia o godz.13,30 odbędzie się spotkanie opłatkowe dla członków Koła Nr 18. Na to spotkanie wigilijne zostali zaproszeni również: Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Gdańsku, Prezesi Kół woj. pomorskiego,

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku oraz goście z zaprzyjaźnionych jednostek służb mundurowych.


Prezes ZWZEiRP w Gdańsku

Krzysztof Dietz

PB040552