Strona Główna Lubelskie
Lubelskie
90 LAT NASZEGO EMERYTA Pana Kazimierza JANIAKA.

 

W dniu 30 lipca 2013r. z okazji 90-tej Rocznicy Urodzin delegacja Zarządu ZEiR RP Koła Świdnickiego odwiedziła

w domu rodzinnym dostojnego Jubilata, Weterana Służby Pożarniczej Pana Kazimierza JANIAKA.

Delegacja w składzie:

  • Kol. Henryk Skoczylas -Prezes,

  • Zbigniew Stefaniec – Sekretarz,

  • Wiesław Chęciński- Skarbnik Zarządu Koła

przekazali Jubilatowi okolicznościowy List Gratulacyjny od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W imieniu własnym i Członków Koła przekazaliśmy kwiaty oraz najlepsze gratulacje, życzenia zdrowia

i pomyślności.

W miłej i przyjacielskiej atmosferze przy herbatce i ciasteczku wraz z Jubilatem i jego rodziną powspominaliśmy

czasy służby, szybko przemijającego życia oraz najbliższych planów. Na zakończenie podziękowaliśmy sobie

wzajemnie i ustaliliśmy, że następnie spotykamy się na 100-tnej rocznicy urodzin.

 

Poniżej kilka fotografii z dzisiejszej uroczystości.

 

 

 

TUTAJ pobierzesz powyższą informację w wersji PDF.

 

 

 

 
W 45-rocznicę pożaru sanktuarium pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Modrzewiowy kościół jest najstarszą budowlą w Tomaszowie Lubelskim oraz jednym z nielicznych zabytków tego typu zachowaną w Polsce który został wzniesiony przez Ordynata Tomasza Zamojskiego. Pierwszym proboszczem świątyni był k. Stefanides Melchior, profesor Akademii Zamojskiej.

altSt. ogn. w stanie spoczynku Mieczysław Mruk s. Pawła urodzony 15.03.1931 w Rudzie Wołoskiej gromada Majdan Górny powiat – Tomaszów Lubelski. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się kowalstwa. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej zatrudniony w PKS Tomaszów Lubelski. Do pożarnictwa przeniósł się za porozumieniem stron dnia 15.01.1959 r. na stanowisko kierowca posterunku zawodowego przy OSP Tomaszów Lubelski. Zgodnie z wyszkoleniem pracował na wszystkich szczeblach będąc również mechanikiem powiatowym.

 

 

 „Po wielu latach od tego wydarzenia strażak i świadek tego pożaru p. Mieczysław Mruk przekaże następujące świadectwo: „Z nieżyjącym już panem Aleksandrem Wojtowiczem pełnił swój dyżur na stanowisku pracy 7 października 1968 r. Dzień ten był, a raczej noc jakaś niezwykła.

Jakiś głos podpowiadał im, że za chwilę ma się coś wydarzyć. Około godziny 2320 rozległ się przeraźliwy dźwięk telefonu. Podnosząc słuchawkę, słyszał rozpaczliwy głos pana Bolesława Stadnickiego — sąsiada, który mieszkał naprzeciwko kościoła. Krzyczał krotko: ,Kościół się pali".

 Reakcja strażaków była natychmiastowa; w samochód i pod kościół. Towarzyszące tej sytuacji nerwy i przerażenie sprawiły, że panowie wjeżdżając samochodem przez bramę pod kościół nic nie odczuli, że o coś zaczepili. Kiedy byli już na miejscu, widok jaki ujrzeli, przeszedł ich najgorsze oczekiwania.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogień o szerokości 4 metrów rozprzestrzeniał się od dołu do góry. Wiekowy stan kościoła powodował łatwopalność drewna,
a w konsekwencji coraz większa przestrzeń była pochłaniana przez ogień. Ogień był tak wielki, że było jasno jak w dzień.

Strażacy szybko wzięli się do ratowania kościoła. Pan Mieczysław mówił do pana Aleksandra: „Tu tylko pomoże drabina". Wtedy na chwiejącą się i bez podparć 6 metrową drabinę zdjęto
z samochodu. Z narażeniem życia wszedł na sprawioną drabinę p. Aleksander z wężem i prądownicą zaś p. Mieczysław podawał wodę. W akcji gaszenia kościoła brali czynny udział: ksiądz Dziekan Wrzołek, ksiądz Wójtowicz, siostra zakonna i pan Bolesław Stadnicki.

Doświadczenie i wiedza strażaków pozwoliła na podejmowanie odpowiednich decyzji. Wodą lano po ścianie od góry do dołu, co sprawiało, że ogień sięgający już dachu był tłumiony tylko w połowie, bo nie można było sięgnąć wyżej, jakby spływał do dołu.

Opatrzność Boża i opieka Matki Najświętszej sprawiła, że ogień nie spowodował zapalenia się brusów. Gdyby do tego doszło nie byłoby ratunku dla kościoła. Dzięki temu ogień został niemal momentalnie ugaszony i wokół zrobiło się ciemno.

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończonej akcji i po spakowaniu sprzętu dzielni strażacy próbowali wyjechać przez bramę, którą wjeżdżali do gaszenia pożaru. Okazało się jednak, że samochód nie może się zmieścić. Strażacy sami mówili, że mają tutaj do czynienia z kolejnym cudem, gdyż przez bramę, przez którą niemożliwy był wjazd tak dużym autem, wjechał on z dużą łatwością, ale z wyjazdem był już większy problem. Jeszcze przód auta jakoś się mieścił, ale tył zaczepiał. W konsekwencji spowodowało to połamanie błotników i włazu na górę samochodu.

Ksiądz Dziekan Wrzołek przygotował pieniądze na remont

samochodu. Jednak strażacy nie przyjęli tych pie­niędzy, wiedząc, że był jeszcze KTOŚ kto pomagał im w walce z żywiołem"

 

 

Artykuł oparty na wspomnieniach uczestnika wydarzeń zawartych w książce „Parafia Rzymsko-katolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim” Ks. Zygmunta Jagiełło , wydana 2008 r.

Materiały zgromadzone zostały : Janusza Świrkowskiego, Krzysztofa Mruka (syna Mieczysława).

 

 
IV spotkanie po latach emerytów pożarnictwa z byłego woj. bialskopodlaskiego .

 

Po raz kolejny (czwarta edycja), międzyrzeckie koło " Emerytów i Rencistów Pożarnictwa" zorganizowało 13 czerwca 2013 r. imprezę z cyklu "Spotkanie po latach".

Miejscem spotkania, tradycyjnie była pięknie położona w otoczeniu międzyrzeckich jeziorek restauracja "Zacisze".

W posiedzeniu uczestniczyło 40 osób - emeryci i renciści z dawnego województwa bialskopodlaskiego, oraz zaproszeni goście z Lubelskiego Zarządu :

  • Prezes - Marek Stanisław z małżonką,

  • Wiceprezes - Paweł Dworak, 

  • Sekretarz - Adam Skowronek.

Specjalnymi gośćmi byli:

  • obecny bialski Komendant Miejski PSP st. bryg. Zbigniew Łaziuk, 

  • przewodniczący Białoruskiego Koła EiR Poż. Aleksander Sawczuk.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze, wspominanie wspólnie spędzonych lat, radosnych i smutnych chwil, różnych ciekawych sytuacji w czasie pełnienia służby pozwala na podtrzymanie i kontynuowanie strażackich przyjaźni.

Miejmy nadzieję, iż ponownie zobaczymy się za rok.

Sekretarz międzyrzeckiego KEiR Poż. Mirosław Podgajny

 

 

 

 
Wyjazd do Chełma członków Koła ZEiRP RP z Kraśnika …..

W dniu 14.05.2013 r. Zarząd Koła ZEiRP RP w Kraśniku zorganizował autokarowe wyjazdowe spotkanie członków Koła z rodzinami do Chełma i okolic.

Za Krasnymstawem przywitał nas członek Zarządu Koła ZEiRP RP w Chełmie kol. Jerzy Brzozowski ze Stanisławem Majewskim, który przyjął funkcję przewodnika naszej grupy.

Po przyjeździe do Chełma powitali nas Komendant Miejski PSP st. kpt. mgr inż. Janusz Andrzejuk oraz Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie z Prezesem kol. Kazimierzem Szwed.

Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Chełma. Zwiedziliśmy kościół pw. Rozesłania świętych Apostołów, podziemia kredowe oraz dzwonnice przy Bazylice pw. Narodzenia NMP. Udając się na piknik do miejscowości Ruda Huta po drodze zwiedziliśmy dąb „Bolko” Hniszowie. W Rudej Hucie przywitał nas wójt tej gminy p. Kazimierz Smal, gdzie na jego terenie zorganizowany został piknik rodzinny emerytów z Kraśnika i Chełma.

Impreza ta doszła do skutku dzięki uprzejmości władz pożarniczych i emeryckich Chełma oraz samorządu gminy Ruda Huta.

Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy pod adresem Zarządu Koła ZEiRP RP w Chełmie za opiekę i udzielenie pomocy od momentu zwiedzania ruin zamku w Krasnymstawie aż po zorganizowanie pikniku.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem kol. Jerzego Brzozowskiego, Adama Walczuka, Kazimierza Szweda, Stanisława Majewskiego.

Po zaspokojeniu głodu żurkiem, pieczoną kiełbasą oraz pysznym boczkiem był czas na wspólne śpiewy oraz tańce do których przygrywał kol. Feliks Nowicki.

W imprezie ze strony Koła ZEiRP RP w Kraśniku uczestniczyło 47 osób, a z Koła w Chełmie 15 osób oraz Komendanci PSP z Kraśnika bryg. Artur Bis i Chełma st. kpt. Janusz Andrzejuk, jak również wójt gminy Ruda Huta Kazimierz Smal.

 

 

 

Informację sporządził Prezes Koła ZEiRP RP w Kraśniku kol. Ryszard Łagoda

 

 

 

 

 
Odbyło się posiedzenie Prezydium ZW w Lublinie.

W dniu 25 czerwca br odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie, na którym prezes ZW przedstawił m.in. informację z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego w Sieradzu. Prezydium omówiło i przyjęło plan porządku obrad na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, które planowane jest na w pierwszej dekadzie października.

Głównym tematem będą prace przygotowawcze do jubileuszu utworzenia struktur związkowych naszej organizacji w woj. lubelskim.

Miłym akcentem było spotkanie z emerytem kol. Lechem Borkowskim obchodzącym 80-tą rocznicę urodzin, który otrzymał gratulacje od całego Prezydium i uczestniczącego w posiedzeniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. Tadeusza Milewskiego.

W obradach Prezydium uczestniczyli:

Stanisław Marek-Prezes ZW,

Paweł Dworak i Adam Maluga- Wiceprezesi ZW,

Adam Skowronek-Sekretarz ZW,

Roman Popajewski i Czesław Młynarski-członkowie Prezydium ZW,

Halina Kamińska-Skarbnik Koła w Lublinie.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10