Strona Główna
Strona Główna
Będzie nowa szata graficzna naszej www....

Drodzy czytelnicy.

 

Już jutro, czyli 1 sierpnia 2013 r."wystartuje" zapowiadana od pewnego czasu nowa forma graficzna naszej www.......

Wszystkie dotychczasowe informacje będą nadal dostępne w dodatkowej zakładce pt. "Archiwum",  a obecne zakładki pozostaną bez zmian.

Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni.

Oczywiście jak zawsze liczymy, że grono osób redagujących naszą www..... się powiększy, czyli jak zawsze prosimy członków ZEiRP RP, oraz wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa o pomoc w redagowaniu strony internetowej.

Dodatkowo informujemy, że nie ulegnie zmianie nasz adres internetowy.

Administrator

 
List wiceprezydenta FSSM.

 

Warszawa 25 czerwca 2013 r.

 

Przewodniczący

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Grzegorz NEMS

 

Działając w imieniu i z upoważnienia zarządów głównych: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Krajowego Związku Emerytów
i Rencistów Więziennictwa –
wyrażamy poparcie i solidaryzujemy się z protestem Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeciwko odbieraniu należnych praw funkcjonariuszy. Popieramy żądania zaniechania prac nad wprowadzeniem przepisów o zwolnieniach lekarskich, obniżających świadczenia chorobowe ze 100% do 80%,
o nowych regulacjach grup inwalidzkich. Uznajemy za słuszne postulaty waloryzacji uposażeń, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele
i święta oraz przeznaczenia środków z wakatów na fundusz motywacyjny. Uznajemy za słuszne żądanie strony związkowej, aby minister spraw wewnętrznych nawiązał dialog z przedstawicielami środowiska służb mundurowych.

Emeryci i renciści Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej rozumieją, jak trudne są warunki służby ich młodszych kolegów, gdyż przez lata sami ich doświadczyli. Dlatego wspieramy Wasze działania i solidaryzujemy się
w akcji protestacyjnej. Przekazaliśmy zalecenie naszym strukturom regionalnym, aby nawiązali kontakty robocze ze związkami zawodowymi służb mundurowych
i włączyli się do akcji protestacyjnych w terenie. Podtrzymujemy naszą deklarację poparcia Waszego stanowiska wyrażonego 7 lutego br. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Służb Mundurowych oraz 28 maja podczas spotkania
z wiceministrem spraw wewnętrznych Marcinem Jabłońskim. Jednocześnie prosimy o akcentowanie naszej współpracy i współdziałania w komunikacji społecznej.

Sugerujemy podejmowanie przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytyki projektu ustawy o komisjach lekarskich MSW, która zakłada pozbawienie emerytów i rencistów połowy funduszu socjalnego od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy, aby w rozmowach na szczeblu rządowym na temat funduszu socjalnego emerytów i rencistów, obok Waszych przedstawicieli, mogli uczestniczyć delegaci Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, która skupia ponad sto tysięcy członków. Wasza sugestia w tym względzie będzie bardzo pozytywnie odbierana przez całe środowisko emerytów i rencistów.

 

Z wyrazami szacunku

Henryk Borowiński – wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Rzeczypospolitej Polskiej

 
Nasze poparcie dla protestu ZZ.

 

 

TUTAJ pobierzesz tekst pisma w wersji PDF- strona 1

 

TUTAJ pobierzesz tekst pisma w wersji PDF-strona 2

 

Do "otwierania" tekstu w PDF prosimy nie używać przeglądarki "FIREFOX".

Ta przeglądarka tego nie "otwiera"

Wszystkie inne przeglądarki tak.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22