Strona Główna Prawo Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy...
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy...
 
Ustawa z dnia 18 lutego 1994
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcjnego, Straży Granicznej, Panstwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 
TUTAJ pobierzesz tekst