Strona Główna Prawo Interpelacja 17880 do MON
Interpelacja 17880 do MON

Poniżej podajemy link do strony internetowej Sejmu RP zawierający interpelację do MON o waloryzację emerytury.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf

Po zalogowaniu do strony internetowej Sejmu należy wpisać nr sprawy 17880.