Strona Główna Prawo Legitymacje dla wdów i sierot
Legitymacje dla wdów i sierot

Legitymacje dla wdów i sierot po funkcjonariuszach

 

Od przyszłego roku osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym funkcjonariuszu otrzymają specjalne legitymacje. Rozwiąże to ich problemy z korzystaniem z bezpłatnej opieki medycznej - informuje w wywiadzie dla Dziennika/Gazety Prawnej Józef Partyka. (fot.)

 

– Znamy przypadki, że osoby otrzymujące renty rodzinne miały poważne problemy z udowodnieniem prawa do leczenia – mówi Józef Partyka, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Powodem tych problemów jest nieuregulowanie sposobu wydania legitymacji dla osób uprawnionych do renty rodzinnej. W ustawie z 18 lutego 1996 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.) nie ma bowiem przepisu uprawniającego ministra spraw wewnętrznych i administracji do wydania takiego dokumentu.

– To powoduje, że takie osoby nie mają żadnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia nie tylko do pomocy medycznej, ale także korzystania z innych świadczeń – dodaje Józef Partyka.

Potwierdza to Artur Wdowczyk, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Problem dotyczy prawie 6 tys. osób pobierających renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach.

– Obecnie na żądanie zainteresowanego wydajemy zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu – mówi Artur Wdowczyk.

Tłumaczy jednak, że były przypadki, iż nawet takie zaświadczenie było kwestionowane przez szpitale, a osoby tam leczone były zmuszane do dodatkowego potwierdzania faktu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Od 1 stycznia 2011 r. problem ten może być rozwiązany. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy emerytalnej umożliwiający każdemu z organów emerytalnych wydawanie legitymacji osobom pobierającym policyjne renty rodzinne. Minister spraw wewnętrznych i administracji ma też zyskać delegację ustawową do określenia w drodze rozporządzenia trybu wydawania legitymacji.

– To powinno rozwiązać problem tych osób korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej – dodaje Artur Wdowczyk.

Związkowcy podchodzą sceptycznie do tego projektu. Ich zdaniem konieczne jest wydanie legitymacji, które będą pełnić więcej funkcji niż tylko uprawniać do bezpłatnej wizyty u lekarza. W innym przypadku MSWiA będzie musiało wydać nie jedną, a kilka nowych legitymacji uprawniających do różnych świadczeń.

 

Źródło: Dziennik/Gazeta Prawna

autor: Bożena Wiktorowska

 

Fot. Józef Partyka (jp)