Strona Główna Prawo Wyrok NSA w sprawie remontu mieszkań
Wyrok NSA w sprawie remontu mieszkań

 

Poniżej podajemy link do strony internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie dotyczący pozbawienia emerytów i rencistów pozarnictwa ekwiwalentu za remont lokalu mieszkalnego.

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B847D880B