Strona Główna Komunikaty
Skala podatkowa

Poniżej podajemy link do strony internetowej ZER MSW o skali podatkowej

 

http://www.zer.msw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110:informacja-w-sprawie-skali-podatku-dochodowego&catid=1:info&Itemid=2

 
Podwyżki zjadła inflacja.

Poniżej przedstwiamy tekst "znaleziony" w internecie.

środa, 13 lutego 2013 11:10 j.p 

Jak wynika z wczorajszego komunikatu GUS - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2012 r. 3521,67 zł. Było więc o 3,6 proc. większe niż przed rokiem. Podwyżki zjadła jednak w całości inflacja, która osiągnęła poziom 3,7 proc.

W rezultacie siła nabywcza płac zmniejszyła się o 0,1 proc. Tego nie było od 20 lat. Ostatni raz bowiem płace realne spadły o 0,3 proc. w 1993 r. Potem tylko rosły – najbardziej w 1997 r. i w 2008 r. – o 5,9 proc. Nie sprawdziły się więc oczekiwania rządu, który w ustawie budżetowej na ten rok przewidywał, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2012 r. do 3550 zł. Prawdopodobnie nie sprawdzi się też prognoza na ten rok, że płace wzrosną do 3713 zł. Tym bardziej że przy spowolnieniu firmy trzymają płace na uwięzi.


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r.w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 99,9 (obniżenie o 0,1%).


1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548.

 
Ukazała się książka

altSZANOWNI Państwo!

 

Uprzejmie informuję, że ukazała się

 

książka:

 

Generałowie Polskiego Pożarnictwa

 

1976 - 2012”.

 

Oprawa twarda, 155 stron.

Zapraszam do lektury.

 

Sprzedaż wysyłkową, detaliczną i hurtową

 

prowadzi:

Fundacja Edukacja I Technika Ratownictwa.

 

00-891 Warszawa ul. Chłodna 3;

 

Tel. 0-22 8501112; Fax.0-22 8501113;

 

edura@edura.pl

 

Cena 60 zł + koszty przesyłki.

 
Informacje od służb "spokrewnionych"

Poniżej podajemy link do strony inernetowej ZW NSZZ Policjantów w Poznaniu

 

http://www.nszzpwlkp.pl/policja,2897,wstrzymana_emerytura_mundurowa_do_zwrotu.htm

 

oraz

do strony ZW NSZZ Policjantów w Opolu zawierające bardzo ciekawe informacje.

http://www.nszzp.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=406:przywileje-nasza-ukryta-codzienno&catid=3:informacje&Itemid=6

 
Federacja Związków Zawodowych wreszcie nas poparła

Poniżej podajemy link do strony internetowej Federacji Związków Zawodowych zawierający informację o spotkaniu w Sejmie RP, gdzie również omawiano próbę obniżenia odpisu na fundusz socjalny emerytow i rencistów MSW. 

 

http://www.fzz-sm.pl/images/storiesfile/komunikat%20%20ze%20spotkania_fzzsm_w%20Sejmie.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 14